Sadales tīkls diennakts laikā novērsis 590 elektrotīkla bojājumus

AS „Sadales tīkls” elektromontieri diennakts laikā novērsuši 590 vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīkla bojājumus, ko svētdien, 27. oktobrī, izraisīja pēdējo divu gadu spēcīgākā vētra. Dienas laikā 147 mobilizētās elektromontieru brigādes nomainīja 150 gaisvadu elektrolīniju balstus, 280 vietās savienoja trūkušos elektrolīniju vadus un no elektrolīnijām noņēma 197 kokus un to zarus, atjaunojot elektroapgādi klientiem. Šobrīd norit un diennakts tumšajā laikā turpināsies darbs pie tehniski sarežģītāko elektrotīkla bojājumu novēršanas.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons:Vislielākos postījumus vējš izraisīja Vidzemē – Balvu, Limbažu, Alojas, Smiltenes un Valkas apkaimē, kas pārsvarā ir nolauzti un uz elektrolīnijām uzgāzti koki, sarauti elektrolīniju vadi, kā arī vējā nesti un elektrolīnijās aizķērušies koku zari, kas izraisīja elektrolīniju atslēgšanos. Vētras kulminācijas brīdī elektroapgādes atslēgumu skaits sasniedza pat 43 000 klientu, bet, visu nakti intensīvi strādājot, elektroapgādes atslēgumu skaits no rīta bija samazināts līdz 3000 klientiem. Šobrīd turpinās darbs pie tehniski sarežģītāko un laikietilpīgāko bojājumu novēršanas, jo atsevišķās vietās elektrotīkls bojāts mežos un purvainās vietās, kur darbs ar specializēto tehniku ir apgrūtinošs. Elektromontieriem bojājumu novēršanai Vidzemē palīgā ir devušies arī kolēģi no Kurzemes, Zemgales un Latgales un kopumā bojājumu novēršanā piedalās 147 operatīvā darba brigādes ar 384 elektromontieriem. Elektroapgādes traucējumi šovakar vēl ir aptuveni 1500 klientiem un prognozējam, ka bojājumi līdz pusnaktij tiks novērsti.”

Aizvadītā vētra bija spēcīgākā pēdējo divu gadu laikā, tomēr, pateicoties iepriekšējai gatavībai, saskaņotai operatīvai darbībai, ieguldītajām investīcijām elektrotīkla atjaunošanā, trašu attīrīšanā no kokiem un krūmiem, kā arī elektrotīkla digitalizācijā, lielus postījumus elektrotīklam tā nav nodarījusi. Elektroapgādes traucējumus pārsvarā izraisīja gaisvadu elektrolīnijās iegāzti koki, ieķērušies vēja nolauztie koku zari, sarauti gaisvadu elektrolīniju vadi un bojāti balsti.

Elektroapgādes atjaunošanas darbs noritēja visu diennakti. Nakts laikā elektrotīkla dispečeri veica pārslēgumus elektrotīklā, lai nodrošinātu klientiem elektroapgādi no elektrolīnijām, kuras nav bojātas, savukārt dienas gaišajā laikā AS “Sadales tīkls” uzsāka darbu pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektrotīklu un elektroapgādi klientiem. Naktī elektrotīkla atjaunošanas darbs ir apgrūtināts, jo ir tumšs, un sliktas redzamības apstākļos darbu elektrotīkla tuvumā ir bīstami. AS “Sadales tīkls” turpina darbu, lai visiem klientiem  elektroenerģijas piegādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.

Jau iepriekšējos gados AS “Sadales tīkls” ir veikusi apjomīgu darbu, lai klientiem arī šādos nelabvēlīgos laika apstākļos nodrošinātu nepārtrauktu elektroapgādi un operatīvu bojājumu novēršanu. Paveiktā darba rezultātus un efektivitāti atspoguļo elektroapgādes kvalitātes rādītāji un klientu apmierinātība ar elektroapgādes pakalpojumu. Desmit uzņēmuma darbības gadu laikā elektrotīkla bojājumu skaits samazināts uz pusi un AS “Sadales tīkls” turpina darbu, lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu pakalpojumu un drošu elektroenerģijas piegādi.