Elektrotīkla uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbs jāveic visu gadu neatkarīgi no laika apstākļiem

AS “Sadales tīkls” pamatuzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi, tādēļ uzņēmumam elektrotīkla uzturēšanas darbs un elektrotīkla bojājumu novēršana jāveic visu gadu neatkarīgi no gadalaika vai laika apstākļiem. Ņemot vērā, ka darbam jāizmanto dažāda veida specializētā tehnika, šobrīd veikto darbu vietās ar paaugstinātu zemes mitruma līmeni paliek redzamas pēdas rakšanas darbu vietās - var būt zemes iesēdumi vai tehnikas izbrauktās rises. AS “Sadales tīkls” informē, ka īpašumi un ceļi, kur uzņēmums ir veicis darbu, pilnībā tiks sakārtoti, kad zeme būs nožuvusi, jo šobrīd, kad visā Latvijā kūst sniegs un zeme ilgstoši ir ļoti mitra, teritorijas sakopšana ar specializēto tehniku ir apgrūtināta.

AS “Sadales tīkls” darbu klienti visbiežāk novērtē brīdī, kad rodas elektroapgādes traucējumi, tomēr ikdienā uzņēmums veic nozīmīgu  preventīvu tehnisko pasākumu kopumu, lai uzturētu drošā stāvoklī 94 000 kilometrus garu elektrotīklu un klienti savos īpašumos un uzņēmumos saņemtu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģiju. Īpaši svarīga ir operatīva rīcība un netraucēta piekļuve elektrotīklam bojājumu gadījumos, kad jāveic darbs, lai nodrošinātu sabiedrības drošību un klientiem pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi.

 

AS „Sadales tīkls” elektrotīkla uzturēšanas, atjaunošanas un remontdarbus veic katru dienu, neatkarīgi no gadalaika vai laika apstākļiem, tomēr uzņēmums vērtē elektrotīkla atrašanās vietu un plāno darbus tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu klientus un lauksaimnieku sējumus pavasara, vasaras un rudens periodā. Elektrotīkls šķērso visu Latvijas teritoriju un, lai piekļūtu noteiktiem elektrolīniju posmiem, ar specializēto tehniku jāpārvietojas pa zemes ceļiem, jāšķērso meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, privātīpašumi un purvainas vietas. Darbs tiek veikts, ievērojot visas darba drošības prasības, turklāt jāņem vērā, ka to nav iespējams veikt bez dažāda veida specializētās tehnikas, piemēram, pacēlāja vai ekskavatora izmantošanas, un, kā pēc jebkura transportlīdzekļa, arī pēc specializētās tehnikas paliek redzamas pēdas un rises, kas šajā gadalaikā ir īpaši pamanāmas, radot iedzīvotāju neizpratni un satraukumu.

 

AS “Sadales tīkls” nereti saņem klientu un zemes īpašnieku, kuru īpašumu šķērso elektrotīkls, jautājumus, kad tiks sakārtota veikto darbu teritorija pēc elektrotīkla uzturēšanas, atjaunošanas un remontdarbiem. Ņemot vērā, ka šobrīd kūst sniegs, zeme sāk atsalt un palielinās augsnes mitruma līmenis, īpašumi, kur tika veikti elektrolīniju remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbi, tiks sakārtoti atbilstoši noteiktajām prasībām, kad mitruma līmenis noteiktajā vietā samazināsies. AS “Sadales tīkls” atvainojas klientiem par neērtībām un aicina būt saprotošiem, jo kamēr zeme ir mitra, veikto darbu vietu nav iespējams pienācīgi sakopt un zemi kvalitatīvi nolīdzināt. Ja pēc elektrotīkla remontu un atjaunošanas darbiem īpašumā ir atstāti demontētie gaisvadu elektrolīniju balsti un to savākšanai nepieciešams izmantot specializēto tehniku, arī šis darbs tiks veikts, kad zeme būs nožuvusi. Īpaši tas attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kur mitruma līmenis šobrīd ir visaugstākais. AS “Sadales tīkls” ir atbildīgs uzņēmums, kuram ir svarīgs klienta vērtējums par paveikto darbu, tādēļ uzņēmums nepārtraukti izvērtē darba procesus un meklē iespējas, kā paaugstināt darbības efektivitāti un klientu apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbus veic gan AS “Sadales tīkls” personāls, gan uzņēmuma sadarbības partneri, tādēļ gadījumos, ja ir radušās neskaidrības, pārpratumi vai konstatētas kādas nepilnības veiktajos darbos, svarīgi par to informēt AS “Sadales tīkls”, sūtot informāciju uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8403. AS “Sadales tīkls” uzrauga sadarbības partneru darbu, kā arī pēc jebkuras saņemtās informācijas rūpīgi pārbauda veikto darbu kvalitāti, lai nodrošinātu, ka tie tiek veikti atbilstoši noteiktajām prasībām.

 

AS „Sadales tīkls” aicina klientus ar sapratni izturēties pret elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbiem, jo tikai tā AS „Sadales tīkls” var vairāk nekā 1 miljonam klientu objektu visā Latvijā uzlabot elektroenerģijas piegādes pakalpojumu. Preventīvi un mērķtiecīgi sakārtots un atjaunots elektrotīkls nodrošina drošu un nepārtrauktu elektroapgādi ilgtermiņā.