“Sadales tīkls” izstrādā digitālo karti elektrības pieslēguma ierīkošanas maksas noskaidrošanai

AS "Sadales tīkls" ir ieviesusi jaunu e-vides rīku – jauna pieslēguma maksas karti –, kas lielākajai daļai īpašumu ļauj tūlītēji noskaidrot jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas. Lai to izdarītu, klientam ir jāzina īpašuma adrese, nepieciešamā slodze un fāžu skaits. Jaunais e-vides rīks klientiem ir pieejams uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv.

Jauna elektrības pieslēguma ierīkošana klientiem parasti kļūst aktuāla pirms mājokļa vai citu ēku būvniecības īpašumā, kurā nav elektrības, bet jautājums, cik šis pakalpojums izmaksās, bieži vien rodas jau tad, kad vēl tikai tiek meklēts piemērotākais zemes īpašums. Lai rastu atbildi, vispirms svarīgi izvēlēties vajadzībām atbilstošu pieslēgumu. Vajadzīgo pieslēguma slodzi aprēķināt palīdzēs “Sadales tīkla” mājaslapā pieejamais slodzes aprēķina kalkulators, šajā jautājumā papildu rekomendācijas sniegt varēs arī sertificēts elektriķis. Kad klientam ir skaidra nepieciešamā slodze un fāžu skaits, jauna pieslēguma maksas kartē lielākajai daļai īpašumu var uzreiz noskaidrot precīzas jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas izmaksas. Šādu informāciju klienti var iegūt par jaunu pieslēgumu jebkurā īpašumā – lai to noskaidrotu, jānorāda īpašuma adrese vai kadastra numurs.

Salīdzinoši bieži ir gadījumi, kad iegādātais vai noskatītais īpašums jau iepriekš ir bijis apdzīvots un tajā jau ir ierīkots elektrības pieslēgums – tādā gadījumā nepieciešams tikai atjaunot elektrības piegādi. Lai to paveiktu, ar pieteikumu jāvēršas pie elektrības tirgotāja vai “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv. Ja elektrotīkls būs tehniskajām prasībām atbilstošs un līgums ar iepriekšējo īpašnieku izbeigts ne senāk kā 30 dienas iepriekš, pēc tirgotāja lūguma “Sadales tīkls” pāris dienu laikā bez maksas pieslēgs skaitītāju un atjaunos elektrības padevi.

Šovasar stājās spēkā jauni elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēguma noteikumi, padarot ātrāku, ērtāku un vienkāršāku elektroenerģijas pieslēguma izveides, atjaunošanas un slodzes maiņas procesu. Esam priecīgi līdz ar šīm pārmaiņām piedāvāt arī jaunu e-vides rīku – digitālo karti, kas ievērojami atvieglos jauna pieslēguma ierīkošanas izmaksu noskaidrošanu, palīdzot klientiem savlaicīgi ieplānot nepieciešamos tēriņus. Tehnoloģiju attīstība un sekošana līdzi klientu vajadzībām rosina mūs pilnveidot esošos pakalpojumus, sniedzot klientiem jaunas iespējas. Uz to mērķtiecīgi strādāsim arī turpmāk, “ uzsver “Sadales tīkla” valdes locekle, klientu direktore Baiba Priedīte.

Jauna pieslēguma maksas kartē izmaksas iespējams noteikt jauniem pieslēgumiem, kuru spriegums nepārsniedz 400 voltus, atļautā slodze – 100 ampērus un attālums līdz zemsprieguma (0,4 kilovoltu) līnijai ir līdz 50 metriem. Maksa par būvdarbiem tiek aprēķināta, balstoties uz ampērmaksu jeb iepriekš noteiktu maksu par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi, tai pieskaitot fiksētu pieslēgšanas maksu. Ampērmaksu “Sadales tīkls” katru gadu publicē Latvijas Vēstnesī, tā ir spēkā no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. Pašlaik spēkā esošā maksa par vienas slodzes vienības izbūvi ir 77, 29 eiro. Atbilstoši noteikumiem 50% no aprēķinātās ampērmaksas segs “Sadales tīkls” un tikai atlikušos 50% klients.

Būtiski ņemt vērā, ka pieprasītā slodze ietekmē ne tikai jauna pieslēguma ierīkošanas izmaksas, bet arī ikmēneša maksu par patērēto elektrību. Jo precīzāk pieslēguma maksimālā atļautā slodze atbildīs potenciālajam elektrības patēriņam, jo izdevīgāks būs elektrības pieslēgums.

Sarežģītākiem pieslēgumiem izbūves maksu digitālajā kartē noskaidrot nevarēs, jo tā tiks noteikta individuāli pēc pakalpojuma pieteikšanas klientu portālā e-st.lv, tostarp gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanai ir būtiski ģeogrāfiski šķēršļi (piemēram, ūdentilpes, autoceļi, dzelzceļa līnijas u.c.).

Plašāka informācija par jauna pieslēguma ierīkošanu, ietverot nepieciešamos darbus soli pa solim, pieejama “Sadales tīkla” mājaslapā