AS “Sadales tīkls” kolektīvs iedzīvina un popularizē latviešu folkloras mantojumu

Lai Latvijas simtgades jubilejas gadā dotu savu artavu folkloras mantojuma popularizēšanā, AS “Sadales tīkls” kolektīvs valsts jubilejas gadā kļuvis par Simtgades burtniekiem un no februāra līdz novembrim digitālajā platformā lv100.garamantas.lv/ atšifrēs rokrakstā esošos folkloras manuskriptus. AS “Sadales tīkls” ir pirmais uzņēmums, kurš, domājot par kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvei ir izrādījis šādu iniciatīvu un aicina folkloras manuskriptu pārrakstīšanā iesaistīties arī citus iedzīvotājus un uzņēmumus.

Valsts simtgades jubilejas gadā AS “Sadales tīkls” kolektīvs – uzņēmuma darbinieki un arī viņu ģimenes locekļi, savu brīvo laiku pavadīs, bagātinot savas zināšanas par latviešu un valsts teritorijā dzīvojošo cittautiešu vērtībām un kultūru, projekta “Simtgades burtnieks” digitālajā platformā lv100.garamantas.lv/ atšifrējot folkloras kolekcijas rokrakstu manuskriptus. AS “Sadales tīkls” kolektīvu veido vairāk nekā 2 000 darbinieku, kuri ir aicināti kļūt par projekta “Simtgades burtnieks” dalībniekiem un vēstnešiem.

 

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētāja Baiba Priedīte: “Latviešu folkloras manuskriptu pārrakstīšana ir iespēja uzņēmuma komandai gan dāvināt Latvijas valstij savu laiku un dot nozīmīgu ieguldījumu folkloras mantojuma saglabāšanā, gan vienlaikus stiprināt komandas garu pēc nozīmīgām pārmaiņām uzņēmuma darbībā. Uzņēmuma darbiniekiem tā būs iespēja pavadīt brīvo laiku, iepazīstot un bagātinot savas zināšanas par mūsu folkloru, novadu iedzīvotāju vērtībām un dzīvesveidu, kā arī šādam brīvprātīgam darbam iedvesmot citus kolēģus un līdzcilvēkus. Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties “Simtgades burtnieku” projektā un dāvināt savu laiku folkloras mantojuma pārrakstīšanā, jo tā ir valsts bagātība, kas paliks kā vēstures liecības nākamajām paaudzēm.”

 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves vadītāja Rita Treija: “2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads. Šogad ar dažādiem lielākiem un mazākiem pasākumiem Eiropas valstis cildina materiālo, nemateriālo, dabas un digitālo mantojumu tā daudzveidīgajās izpausmēs. AS “Sadales tīkls” interese par latviešu folkloru, tās pierakstiem un iespēju piedalīties digitalizēto materiālu atšifrēšanā ir īpaši apsveicama – tā gan sabalsojas ar Eiropas Kultūras mantojuma gadā izceltajām vērtībām, taču nākusi no uzņēmuma paša puses. AS “Sadales tīkls” darbinieku kopīgiem spēkiem paveiktais būs neatsverams devums ne tikai zinātniekiem – nemateriālā kultūras mantojuma pētniekiem, bet sabiedrībai kopumā, jo Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs http://garamantas.lv/ ir pieejams ikvienam interesentam. Folkloras pētnieki novēl daudz aizraujošu brīžu, lasot un pārrakstot senos rokrakstus. Jau iepriekš paldies visiem folkloras materiālu atšifrētājam!”

 

Reģistrējoties digitālajā platformā lv100.garamantas.lv/, AS “Sadales tīkls” darbinieki un viņu ģimenes locekļi varēs norādīt, ka pārstāv uzņēmumu AS “Sadales tīkls”, nodrošinot iespēju precīzi apkopot uzņēmuma pārrakstīto folkloras materiālu skaitu, gan noteikt uzņēmuma pārstāvi, kurš ir bijis visčaklākais un precīzākais atšifrētājs.

 

Projektā „Simtgades burtnieks”, kas norisinās digitālajā platformā  LV100.garamantas.lv, ikviens var iejusties Krišjāņa Barona lomā un palīdzēt pārrakstīt vairāk nekā 187 000 digitalizētu lappušu ar Latviešu folkloras krātuvē glabātajiem folkloras materiāliem –  mīklām, nostāstiem, tautasdziesmām, ticējumiem un citiem folkloras žanriem latviešu, latgaliešu, lībiešu, krievu, lietuviešu, poļu un citās valodās, kuras vēsturiski tika lietotas Latvijas teritorijā.