AS „Sadales tīkls” operatīvi novērš spēcīgā vēja un negaisa izraisītos elektrotīkla bojājumus

Šodien, 12.augustā, kad Latvijas teritoriju šķērso negaiss un spēcīgs vējš, AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus ievērot elektrodrošības noteikumus - būt uzmanīgiem elektroapgādes infrastruktūras tuvumā un ievērot elektroierīču drošas lietošanas noteikumus. Spēcīgā vēja ietekmē atsevišķos novados gaisvadu elektrolīnijās ir iegāzti koki un ieķērušies nolauztie koku zari, izraisot elektroapgādes traucējumus klientiem, un AS “Sadales tīkls” veic aktīvu darbu, lai klientiem elektroenerģijas piegādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.

Šodien uz plkst. 18.30 elektroapgādes traucējumi ir aptuveni 4 000 klientu visā Latvijā un lielākie elektrotīkla bojājumi reģistrēti Kandavas, Tukuma, Saldus, Jelgavas un Dagdas novadā. AS “Sadales tīkls” veic aktīvu darbu, lai klientiem elektroenerģijas piegādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Viens no vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) elektrotīkla bojājumiem pulksten 15.17 tika reģistrēts Talsu novadā,  kas ietekmēja  aptuveni 2 500 klientu elektroapgādi, un, operatīvi veicot darbu, AS “Sadales tīkls” elektroapgādi klientiem atjaunoja plkst. 17.17.

Elektroapgādes traucējumus galvenokārt izraisa spēcīgā vēja ietekmē bojāti gaisvadu elektrolīniju balsti, elektrolīnijas vados vēja iegāzti koki un ieķērušies koku zari, kas pārrauj elektrolīniju vadus.

Gadījumos, ja tiek traucēta elektroapgāde, iedzīvotāji aicināti informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Bet, ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku klienti tiek informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību. Šādos gadījumos klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS “Sadales tīkls”.

AS „Sadales tīkls” brīdina, ka negaisa un spēcīga vēja laikā var lūzt koki un to zari, pārraujot elektrolīniju vadus un radot bīstamas situācijas, kas apdraud iedzīvotāju drošību un dzīvību. Konstatējot bīstamu situāciju – elektrolīnijā iegāzts koks, vados ieķērušies koku zari vai elektrolīniju vadi ir pārrauti, notikuma vietai tuvoties nedrīkst, bet par notikušo nekavējoties jāziņo, zvanot uz AS „Sadales tīkls” diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404!