AS „Sadales tīkls” organizēs Elektrības skolu izstādē “Bērnu pasaule 2018”

Lai atgādinātu bērniem elektrodrošības noteikumus, AS „Sadales tīkls” no 13. līdz 15. aprīlim Ķīpsalas hallē piedalīsies izstādē „Bērnu pasaule 2018”, kur organizēs Elektrības skolas darbu. Tie Elektrības skolas apmeklētāji, kuri sekmīgi apgūs svarīgākos elektrodrošības jautājumus, saņems zināšanas apliecinošu elektrodrošības sertifikātu.

Elektrības skolā bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki tiks informēti par elektrības bīstamību, par nepieciešamību ievērot brīdinājuma zīmes, kā arī par drošu elektroenerģijas lietošanu mājās un pavadot laiku ārpus telpām. Bērnu rīcībā būs interaktīvs elektrodrošības tēmai veltīts 3D makets, kur jāatpazīst bīstamas situācijas dabā, kā arī laimes rats, kur katrs interesents varēs izvēlēties savu elektrodrošības jautājumu, ko pārrunāt ar AS “Sadales tīkls” darbiniekiem. Tāpat izstādē bērni varēs iepazīt elektromontieru profesiju, apskatīt operatīvās elektromontieru brigādes automašīnu un darba ekipējumu.

 

Visbiežāk elektrotraumas izraisa neuzmanīga rīcība elektrotīkla tuvumā, neuzmanīga sadzīves elektroierīču vai elektroinstrumentu lietošana, kā arī elektrodrošības noteikumu nezināšana, neievērošana vai ziņkārība. Pērn, 2017. gadā, Latvijā elektrotraumas ir guvuši 59 cilvēki, to skaitā 22 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.

 

Bērnu un jauniešu izglītošana elektrodrošības jautājumos ir viena no AS „Sadales tīkls” korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. AS “Sadales tīkls” preventīvā darba mērķis ir novērst bīstamas situācijas elektroietaišu tuvumā un pasargāt bērnus un jauniešus no elektrotraumām un liktenīgām kļūdām, kas var radīt neprognozējamas un traģiskas sekas, ietekmējot bērnu turpmāko dzīvi.

 

AS “Sadales tīkls” stends izstādē „Bērnu pasaule 2018” darbosies „Bērnu pilsētiņas” drošības kvartālā, kur līdzās elektromontieriem strādās arī policisti, glābēji, mediķi un citi drošības dienestu pārstāvji, kuri informatīvi izglītojošu aktivitāšu veidā izglītos bērnus par drošību elektroietaišu tuvumā, mājā, uz ielas, skolā, kā arī pie ūdenstilpnēm un vilciena sliedēm.

 

AS „Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā. Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir 93 560 kilometri.