Sadales tīkls pakalpojumi arī ārkārtas situācijā ir 100% pieejami

Neraugoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, visi AS "Sadales tīkls" piedāvātie pakalpojumi ir klientiem pieejami kā ierasts. Tāpat kā līdz šim ar elektroapgādi saistītos jautājumus ikviens var ātri un ērti noskaidrot, pakalpojumus pieteikt un saskaņojumus saņemt uzņēmuma e-vidē – mājaslapā sadalestikls.lv. Jau kādu laiku "Sadales tīkls" klientu plaši izmantotās pašapkalpošanās un attālinātu konsultāciju iespējas, šobrīd ir liela priekšrocība ne tikai klientiem, bet arī uzņēmumam, jo ļauj ātri un vienkārši īstenot visus piesardzības pasākumus, vienlaikus nodrošinot pilnvērtīgu klientu apkalpošanu un 100% pakalpojumu pieejamību.

Pateicoties modernajām tehnoloģijām un globālā tīkla iespējām, AS “Sadales tīkls” pēdējo gadu laikā ir  izveidojis un ikdienā izmanto ērtu klientu pašapkalpošanās un attālinātas apkalpošanas sistēmu. Pakalpojumi ir pieejami e-vidē. Mājaslapa sadalestikls.lv ir lielisks padomdevējs elektroapgādes jautājumos. Ja rodas individuāli papildjautājumi, ir iespēja pieteikt ekspertu e-konsultācijas, saņemt ātras atbildes tērzētavā vai piedalīties e-semināros. Informāciju par darbiem elektrotīklā ērti uzzināt, mājaslapā aplūkojot digitālo darbu karti. Turpat pieejami arī e-saskaņojumi, kas noderēs, ja nepieciešams ar AS “Sadales tīkls” saskaņot būvprojektus, topogrāfiskos plānus vai iegūt atļaujas rakšanas un mežizstrādes darbu veikšanai.

Attālinātas pašapkalpošanās iespējas mūsu klientiem nav nekāds jaunums. Piemēram, jau gada sākumā iespēju pieteikt pakalpojumus, neizejot no mājām, izmantoja 86% klientu. Elektroniski esam saskaņojuši jau vairāk nekā 36,6 tūkstošus projektu un darbu, un vairāk nekā 90% klientu ziņas par dažādiem notikumiem elektrotīklā, nesaistīti ar ārkārtas situāciju valstī ir izvēlējušies saņemt SMS formā.

Rūpējoties par darbinieku un klientu veselību, šobrīd ir pārtraukta klātienes klientu apkalpošana tajās atsevišķajās reģionālajās nodaļās, kurās pārejas posmā šādu pakalpojumu vēl daži klienti mēdza izmantot. Taču šīs izmaiņas neietekmēs ne uzņēmuma pakalpojumu pieejamību, ne klientu apkalpošanas kvalitāti, jo visi pakalpojumi ir un būs pieejami uzņēmuma e-vidē 24/7.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Iepriekšējos gados ir paveikts liels darbs, un tagad tas tik ļoti atmaksājas, turklāt visai sabiedrībai uzreiz! Ar īpašu gandarījumu šobrīd varu teikt, ka mēs esam attīstījuši e-vidi un klientu pašapkalpošanās iespējas līdz tādai pakāpei, ka pat ārkārtas situācijas ne mūsu pakalpojumu pieejamību, ne klientu apkalpošanas kvalitāti neietekmē. Uzņēmumā strādā 1957 cilvēki, un šobrīd mēs pastiprināti pievēršam uzmanību mūsu darbinieku drošībai. Jau saņēmuši pirmās ziņas par ārkārtas situāciju, mēs ļoti rūpīgi izstrādājām drošības pasākumu plānu, kas pasargās kā darbiniekus, tā klientus, vienlaikus ļaus sniegt tikpat kvalitatīvus un drošus pakalpojumus, kā līdz šim.”

AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis drošības pasākumu plānu un aicina darbiniekus rūpīgi ievērot personīgās higiēnas prasības – vēdināt telpas, bieži mazgāt rokas, dokumentu parakstīšanai izmantot tikai personīgos rakstāmpiederumus utml. Telpās regulāri tiek veikta tīrīšana un dezinfekcija. Darbiniekiem, kuru pienākumi to pieļauj, iesaka strādāt attālināti no mājām. Arī uzņēmumā plānotās mācības un sapulces tiek organizētas attālināti, jo ieviestās elektroniskās informācijas apmaiņas platformas to sekmīgi nodrošina. Uzņēmuma Mācību centrā ir pārtrauktas klātienes apmācības. Ņemot vērā, ka ikdienas elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbus atcelt nav iespējams, tie tiek organizēti tā, lai darbinieki viens ar otru sastaptos pēc iespējas retāk. Elektrības skaitītāju maiņa, pārbaude vai plombējuma atjaunošana, ja darbs  jāveic klienta īpašumā, iespēju robežās tiek atlikta uz laiku, kad ārkārtas situācija valstī būs atcelta. Papildus AS “Sadales tīkls” ir atcēlis arī darbinieku komandējumus gan Latvijā, gan ārpus valsts un ievēro valsts notiektos drošības pasākumus, kas ir saistīti ar darbinieku ceļošanu un karantīnas periodu.