AS “Sadales tīkls” piedāvā dažādus risinājumus, kā samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju

Lai samazinātu kopējās izmaksas par elektroenerģiju, AS “Sadales tīkls” turpina klientiem piedāvāt dažādus risinājumus un iespējas. Klientiem ir iespēja izvērtēt elektroenerģijas patēriņu un samazināt pieprasīto pieslēguma jaudu, apvienot savā īpašumā esošos mazas jaudas pieslēgumus vai lielas jaudas pieslēguma jaudu sadalīt, un, kā līdz šim, visiem klientiem, tostarp sezonāla rakstura lietotājiem, ir iespēja pārtraukt pieslēgumam elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu.

Stājoties spēkā jaunajam obligātās iepirkumu komponentes finansēšanas modelim, AS “Sadales tīkls” saviem klientiem turpina piedāvāt visas tās iespējas, kuras tika piedāvātas arī līdz 1.janvārim. Klienti joprojām var pārskatīt izmantotās elektroiekārtas, tehnoloģiskos procesus un atteikties no tās elektrotīkla pieslēguma jaudas, kas faktiski nav nepieciešama, vai samazināt to pakāpeniski. Elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums.

 

Kā līdz šim, AS “Sadales tīkls” turpina piedāvāt klientiem, tajā skaitā sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem, iespēju sezonālā darba laikā lietot elektrības pieslēgumus ar visu nepieciešamo jaudu un, kad tā nav nepieciešama, pārtraukt pieslēgumam elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Šāda iespēja ir visiem elektroenerģijas lietotājiem neatkarīgi no nozares vai darbības specifikas. Bet, ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums pieslēgumam ir ilgāk par 6 mēnešiem, lai to atjaunotu, klientam jāsedz ar pieslēguma atjaunošanu vai ierīkošanu saistītās izmaksas. Šādu iespēju atslēgt elektroenerģijas piegādi objektam uz laiku līdz 6 mēnešiem nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikumi “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, bet, ņemot vērā klientu vajadzības un priekšlikumus, AS “Sadales tīkls” jau 2017.gadā vērsās SPRK ar lūgumu veikt grozījumus šajos noteikumos, lai nodrošinātu klientiem iespēju atjaunot elektroenerģijas piegādi, ja elektroenerģijas piegādes vai lietošanas pārtraukums pieslēgumam ir bijis uz laiku līdz  9 mēnešiem.

 

Vēsturiski daudzviet klientu īpašumos ir izbūvēti vairāki pieslēgumi un uzstādīti vairāki elektroenerģijas skaitītāji un katrā no šiem pieslēgumiem klients ir pieprasījis noteiktu elektrotīkla pieslēguma jaudu. Piemēram, lauku īpašumos, kur ir atsevišķs elektrības pieslēgums mājai, saimniecības ēkai, pagrabam vai garāžai. Par katru no šiem elektrotīkla pieslēgumiem klientiem jāmaksā fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu, tādēļ AS “Sadales tīkls” piedāvā klientiem iespēju apvienot šos vēsturiski izbūvētos mazas jaudas elektrotīkla pieslēgumus un elektroenerģijas skaitītājus, līdz ar to samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju.

 

Savukārt, ja klientiem īpašumā ir lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, AS “Sadales tīkls” piedāvā iespēju to sadalīt, piemēram, gadījumos, ja viens lielas jaudas pieslēgums nodrošina elektroapgādi gan mājai, gan kaltei, bet faktiski visa lielā pieslēguma jauda ir nepieciešama tikai kaltei un dažus mēnešus gadā. Šādos gadījumos, AS “Sadales tīkls” iesaka klientiem pieslēguma jaudu sadalīt, izveidojot mājai atsevišķu elektrotīkla pieslēgumu. Atsevišķa pieslēguma izbūve mājai nodrošinās, ka viens mazas jaudas elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots efektīvi, savukārt otrs lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, tiek izmantots tad, kad tas ir nepieciešams. Un, ja šis lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots tikai sezonāli, klientiem ir iespēja uz laiku pārtraukt elektroenerģijas piegādi un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Tas ir objektīvs risinājums, kas tiek piedāvāts klientiem saskaņā ar Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un spēkā esošais regulējums nedod AS “Sadales tīkls” iespēju rīkoties savādāk vai piedāvāt dažādus risinājumus pieslēgumu procesā.

 

AS “Sadales tīkls” turpina sniegt konsultācijas klientiem, regulāri tikties ar uzņēmumiem, organizācijām un pašvaldībām, lai skaidrotu klientiem par iespējām un risinājumiem, kā samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju un aicina klientus būt aktīviem un izvēlēties savam objektam efektīvāko risinājumu.