AS “Sadales tīkls” Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanā šogad ieguldīs 2 miljonus eiro

Šogad Pierīgas novadu – Mārupes, Baldones, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Ādažu novada, elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” (ST) ieguldīs 2 miljonus eiro. Gada laikā novados paredzēts atjaunot 36 km garumā vidējā sprieguma elektrolīnijas, 17,6 km garumā pārbūvēt par kabeļu līnijām zemsprieguma elektrolīnijas un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 16 transformatoru apakšstacijas.

ST jau iepriekšējos gados īpašu uzmanību pievērsa Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanā, kur ik gadu pieaug gan iedzīvotāju skaits, gan attīstās uzņēmējdarbība. Klientiem nepieciešama droša un nepārtraukta elektroenerģijas piegāde, tādēļ arī šogad ST turpina Mārupes, Baldones, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Ādažu novadā pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektrotīklu, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairākiem tūkstošiem klientu.

 

Mārupes novadā apjomīga elektrotīkla pārbūve veikta jau iepriekšējos gados, bet šogad elektrotīkla rekonstrukciju paredzēts turpināt Daugavas ielā, kur vienlaicīgi ar ceļa rekonstrukciju, ST demontēs zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju un ar caurdures metodi veiks jaunas kabeļu līnijas izbūvi. Darbs norisināsies no Mēmeles līdz Avotu ielai.

 

Baldones novadā elektrotīkla rekonstrukcija norisinās no vietas, kur Ķekaviņas upe šķērso A7 autoceļu Rīga—Bauska līdz īpašumam Strīķeri un Kākauļu apkaimē. Kopumā šajā teritorijā tiek atjaunotas vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas 8,7 km garumā un 4,9 km garš elektrolīnijas posms tiek pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas klientiem samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Savukārt īpašuma Umzārnieki apkaimē tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija un pārbūve par kabeļu līniju 1 km garumā.

 

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Garkalnes novadā, elektrotīkla pārbūves darbs norisinās Upesciemā, kur vidējās sprieguma gaisvadu elektrolīnijas posms 0,5 km garumā tiek pārbūvēts par kabeļu līniju, savukārt no Maksteniekiem līdz Baložiem 20kV gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 3,5 km garumā un šo darbu laikā tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve un zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve 0,2 km garumā.

 

Arī Salaspils novadā un Olaines novadā šogad tiek veikta vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcija, jo elektrolīnijas nodrošina elektroapgādi vairākiem tūkstošiem klientu. Apvidū starp Stopiņiem un autoceļu A4 Baltezers-Saulkalne 1,5 km garumā tiek demontēta 20kV gaisvadu elektrolīnija, kas tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 1,9 km garumā, bet Olaines novadā – Jāņupē, ST veic jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi un vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 1,2 km garumā.

 

Elektrotīkla rekonstrukciju Ķekavas novadā plānots šogad veikt Ķekavā, Gaismas ielā. Pie Ķekavas novada pašvaldības ēkas un Kultūras nama vienlaicīgi ar pašvaldības plānoto auto stāvlaukuma pārbūvi ST atjaunos zemsprieguma elektrotīklu 2 km garumā un rekonstruēs transformatoru apakšstaciju. Viens no lielākajiem  projektiem tiks veikts gar autoceļu A7, kur no pagrieziena uz Dzērumcelmiem līdz Dzimtmisai, Iecavas novadā, paredzēts atjaunot un pārbūvēt par kabeļu līniju 4,6 km garu vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju. Rekonstrukcijas darbu laikā plānots izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju, zemsprieguma kabeļu līniju 100 metru garumā un elektrotīklā uzstādīt attālināti vadāmu jaudas slēdzi, kas ļaus ST personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to ST nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Bet Bērzumniekos un pie īpašuma Kuģi šogad tiek veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija.

 

Stopiņu novadā ST šogad plāno realizēt trīs projektus. Rekonstrukcijas darbi jau norisinās apvidū starp Aconi un Ulbroku, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 1,7 km garumā tiek pārbūvēta par kabeļu līniju un izbūvēta jauna zemsprieguma kabeļu līnija 0,3 km garumā, savukārt Ulbrokas apkaimē ST veic jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, atjauno vidējā sprieguma elektrolīniju 0,6 km garumā un zemsprieguma elektrolīniju 0,2 km garumā. Lai uzlabotu elektroapgādi Mucenieku iedzīvotājiem, ciemata apkaimē ST 2 km garu vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas posmu pārbūvēs par kabeļu līniju un veiks jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti 450 klientiem.

 

Ādažu novadā šā gada sākumā elektrotīkla pārbūve noslēdzās Muižas ielas apkaimē, kur veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,7 km garumā, izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 0,5 km garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Elektrotīkla pārbūve Muižas ielā sākās pagājušajā gadā, uzlabojot elektroapgādi vairāk nekā 2 000 klientu. Šobrīd pilsētas elektrotīkls  ir  atdalīts no elektrotīkla, kas nodrošina elektroapgādi Muižas ielas apkaimē esošajiem rūpniecības uzņēmumiem. Turklāt elektrolīniju pārbūve veikta vienlaicīgi ar Muižas ielas rekonstrukciju, ko veica pašvaldība. Šāda ST un pašvaldību sadarbība ir ieguvums gan ST, gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem, jo, savlaicīgi saskaņojot plānotos projektus, var iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņot darbības, efektīvi izmantot administratīvos resursus, samazināt kopējās projektu izmaksas un izpildes laiku. Elektrotīkla pārbūve ir noslēgusies arī Gaujas ielā, kur no Ozolu līdz Ūbeļu ielai demontēta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 0,8 km garumā un, lai nodrošinātu klientiem drošu elektroenerģijas piegādi Gaujas ielā veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.  Elektrotīkla pārbūve vēl norisinās no Lilastes līdz Dūņezeram, kur gar autoceļu A1 Baltezers-Ainaži vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 4,7 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve, un Iļķenē, kur tiek atjaunots zemsprieguma elektrotīkls un gaisvadu elektrolīnijas 1,7 km garumā tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām.

 

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Ropažu novadā, šogad elektrotīkla pārbūve tiek veikta Tumšupē, kur  4,2 km garumā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām, uzlabojot vairāk nekā 150 klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Zaķumuižā, gar Vidzemes prospektu, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 0,5 km garumā, savukārt, lai pasargātu vidējā sprieguma elektrotīklu no bojājumiem, kurus var izraisīt elektrolīnijas vados vēja iegāzts koks vai ieķērušies koku zari, elektrolīnija, kas atrodas starp īpašumiem Liepsalas un Valtersalas, 1,7 km garumā tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā un šo darbu laikā paredzēts veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Elektrotīkla pārbūvi šogad plānots uzsākt arī Ropažos, kur  Ziedu un Bērzu ielās paredzēts demontēt savu laiku nokalpojušo vidējā un zemsprieguma elektrotīklu. Projekta ietvaros ST izbūvēs jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas 1,3 km garumā un zemsprieguma kabeļu līnijas 1,1 km garumā. Šogad plānotā elektrolīniju pārbūve jau noslēgusies starp Lielkangariem un Vāverkrogu, kur veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija atjaunota 500 m garumā un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 5 km garumā. Darbs noslēdzies arī Pūricas apkaimē, kur veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve, vidējā sprieguma elektrolīnija atjaunota1,4 km garumā,  bet zemsprieguma elektrolīnija 0,4 km garumā.