AS „Sadales tīkls” rūpējas par nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi Dziesmu un Deju svētku pasākumu norises vietās

Lai Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki izskanētu kā iecerēts, AS “Sadales tīkls” šonedēļ strādā pastiprinātā režīmā. Uzņēmums vairāk nekā 100 pasākumu norises un dalībnieku apmešanās vietās rūpēsies par drošu elektroenerģijas piegādi un nepieciešamības gadījumā organizatoriem sniegs operatīvās palīdzības atbalstu.

Šogad XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies līdz 8.jūlijam, pulcējot vairāk nekā 43 000 svētku dalībniekus no visas Latvijas. Svētku pasākumi, mēģinājumi, koncerti un publiskā svētku skatīšanās visas nedēļas garumā notiks vairāk nekā 30 vietās un, lai to norise būtu veiksmīga, AS “Sadales tīkls” ir apliecinājis Latvijas Nacionālā kultūras centram gatavību nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi un operatīvu palīdzības atbalstu. AS “Sadales tīkls” personāls visu nedēļu strādās pastiprinātā režīmā, piesaistot papildu operatīvo personālu, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi atjaunotu elektroapgādi, savukārt deju lieluzveduma „Māras zeme” un noslēguma koncerta „Zvaigžņu ceļā” laikā tehnisko atbalstu klātienē nodrošinās operatīvā izbraukumu brigāde. Īpaša uzmanība tiks pievērsta organizatorisko darbu un dalībnieku apmešanās vietu elektroapgādei, jo svētku dalībnieki dzīvos teju 70 Rīgas mācību iestādēs. Lai neietekmētu svētku norisi ar savu ikdienas darbu, AS „Sadales tīkls” rūpīgi ir pārskatījusi šonedēļ Rīgā plānotos elektrotīkla remontdarbus.

 

Ievērojot svētku organizatoru drošības prasības, AS „Sadales tīkls” iepriekš apstiprinājusi iesaistītā tehniskā personāla un transporta vienību sarakstu, lai operatīvi apkalpotu elektroietaises lielākajās pasākumu norises vietās Mežaparka Lielajā estrādē, stadionos “Skonto” un “Daugava”, “Arēna Rīga”, Dailes teātrī un citviet. Ar Latvijas Nacionālā kultūras centru ir saskaņots rīcības plāns gadījumiem, ja kādā no svētku norises vietām būs nepieciešama AS “Sadales tīkls” operatīva iesaistīšanās, kā arī noteiktas kontaktpersonas sadarbības jautājumu risināšanai.

 

Ņemot vērā, ka laika apstākļi nedēļas garumā būs mainīgi, bet nedēļas sākums drēgns un mitrs, AS “Sadales tīkls” aicina ievērot elektrodrošības noteikumus, īpaši svētku dalībnieku apmešanās vietās. Visbiežāk pieļautās kļūdas šādos apstākļos ir pārslogoti pagarinātāji, nepārbaudītas tējkannas, kuras tiek intensīvi izmantotas, apģērbs tiek žāvēts uz sildītājiem un atstāts bez uzraudzības, ārpus telpām tiek izmantoti pagarinātāji, kuri nav paredzēti lietošanai mitros laika apstākļos. Visi šie gadījumi palielina risku, ka kāds var gūt elektrotraumu, tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu svētku dalībnieku domāt un rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību elektroiekārtu tuvumā.

 

AS „Sadales tīkls” visiem svētku dalībniekiem novēl skanīgas balsis un raitu dejas soli. Šo  Dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū ir arī 81 AS “Sadales tīkls” darbinieks no 39 pašvaldību pašdarbības kolektīviem. Vidzemi šajos Dziesmu un Deju svētkos pārstāvēs 43 AS “Sadales tīkls” darbinieki, Zemgali – 16, Latgali – 15 un Kurzemi – 7.