AS “Sadales tīkls”: saražotajiem elektrolīniju balstiem jākalpo 40 gadus

Lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroapgādi, AS “Sadales tīkls” ik gadu nepieciešami aptuveni 50 000 elektrolīniju balsti, kurus uzņēmums saražo Koka balstu ražotnē Ozolnieku novada Brankās. Latvijā ir ļoti liels gaisvadu elektrolīniju īpatsvars, tādēļ sava koku balstu ražotne ir labākais uz ekonomiski izdevīgākais risinājums visa uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. Koka balstus AS “Sadales tīkls” ražo tikai uzņēmuma pamatdarbības vajadzībām, jo ārpakalpojumu sniedzēji nespēj nodrošināt nepieciešamo elektrolīniju balstu kvalitāti.

Latvijas elektrotīklu veido 65% gaisvadu elektrolīnijas. To apjoms Latvijā pārsniedz 61 000 km un tajās ir iebūvēti vairāk nekā 1,6 miljoni koka balstu. Gaisvadu elektrolīnijas šķērso mežainas, purvainas teritorijas, lauksaimniecības zemes un apdzīvotas vietas un tās ir veidotas no speciāli ķīmiski apstrādātiem koka stabiem, kuru kalpošanas laiks paredzēts vidēji 40 gadus. Elektrolīniju balstiem ir jābūt drošiem gan sabiedrībai, gan darbiniekiem, kuriem, veicot elektrolīniju uzturēšanas un remontu darbus, elektrolīniju balstos jākāpj un jāstrādā. Tādēļ jau vēsturiski zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīniju izbūvē un uzturēšanā tiek izmantoti uzņēmumā pašu saražotie koka balsti, kurus uzņēmums izgatavo 1971.gadā dibinātajā Koka balstu ražotnē.

 

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ AS “Sadales tīkls” pats ražo koka balstus ir iespēja garantēt augstu produkcijas kvalitāti. Uzņēmums vairakkārt ir veicis koka balstu ražotāju tirgus izpēti un analīzi, kā arī pārbaudījis ārpakalpojumu sniedzēju piedāvāto produkciju, un ieguvis pārliecību, ka iepirktie koka balsti nenodrošina nepieciešamo kvalitāti un drošību. Uzstādot elektrotīklā iegādātos elektrolīniju balstus, AS “Sadales tīkls” saskāries ar problēmām, kuras rada slikta balstu impregnēšanas jeb piesūcināšanas kvalitāte. Īpaši uzskatāmi to pierādīja 2005. gada vētra un 2010./2011. gada snieglauze, kad operatīvai elektrotīklu atjaunošanai uzņēmums bija spiests no ārpakalpojuma sniedzējiem operatīvi iepirkt gatavus balstus. Diemžēl šo gadu laikā, veicot elektrotīklu apsekošanas un remontdarbus, uzņēmums ir pārliecinājies par šo balstu zemo kvalitāti un nepieciešamu veikt to nomaiņu.

 

AS “Sadales tīkls” ir guvis pārliecību, ka uzņēmumā saražotā produkcija ir drošākais un efektīvākais risinājums, jo izmaksas ir līdzvērtīgas ar ārējo ražotāju piedāvājumiem. AS “Sadales tīkls” Koka balstu ražotnē Ozolnieku novadā ik gadu tiek saražoti aptuveni 50 000 gaisvadu elektrolīniju balsti. Ražotne ir pielāgota tieši AS “Sadales tīkls” vajadzībām, uzstādot nepieciešamās koksnes mizošanas un gludināšanas iekārtas, žāvēšanas kameras. AS “Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīniju balstus ražo tikai savām vajadzībām, tādējādi neietekmējot konkurenci brīvajā tirgū.

 

AS “Sadales tīkls” Koka balstu ražotne izvietota Ozolnieku pagasta Brankās. Tā aizņem 8 hektārus lielu platību un tajā ir nodarbināti 22 darbinieki. Balsti tiek izgatavoti no Latvijas mežos audzētās un mežizstrādātāju piegādātās priedes koksnes. Koka balstu ražošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process un kvalitatīvam darbam nepieciešama atbilstoša tehnika un iekārtas. Lai izgatavotu kvalitatīvus balstus, jāveic virkne pasākumu – koksne jāpieņem, jāveic tās kvalitātes pārbaude un kontrole, koku mizošana un gludināšana, koksnes žāvēšana un svarīgākais darbs – koksnes impregnēšana, kad koksni piesūcina ar antiseptiķiem, līdz tā ir gatava izmantošanai ierakšanai gruntī tiešā kontaktā ar augsni. Gaisvadu elektrolīnijas kalpošanas laiks ir noteikts ne mazāks par 30-40 gadiem.

 

Iepriekšējos gados paveikts apjomīgs darbs, lai celtu Koka balstu ražošanas apjomus un efektivitāti, samazinātu saražotās produkcijas pašizmaksu, kā arī kā samazinātu ražošanas procesu ietekmi uz vidi. Ir paplašināti esošie žāvēšanas laukumi, iegādāta jauna, moderna tehnika, līdz ar to AS “Sadales tīkls” kvalitātes ziņā var sagatavot augstvērtīgus, tehniskajām prasībām atbilstošus balstus, jo iegādātie balsti no ārpakalpojumu sniedzējiem nespēj to nodrošināt. Turpinot darbu pie ražošanas efektivitātes uzlabošanas un izmaksu samazināšanas, arī nākotnē Koka balstu ražotne kā galveno mērķi izvirza kvalitatīvu, ilgmūžīgu un AS “Sadales tīkls” vajadzībām atbilstošu gaisvadu līniju balstu izgatavošanu.