"Sadales tīkls" strādā pie stiprā vēja izraisītu bojājumu novēršanas

Stiprais vējš, kas atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai visā valsts teritorijā brāzmās sasniedz spēku 20-24 m/s, bet rietumu un centrālajos rajonos arī 25-27 m/s, izraisa bojājumus elektrotīklā. Sestdien, 26. martā, ap plkst.12:30 elektroapgāde ir traucēta kopumā ap 7500 klientiem valsts rietumu un centrālajos rajonos, lielākais atslēgto klientu skaits reģistrēts Talsu, Aizkraukles un Tukuma novadā. AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigādes strādā pastiprinātā režīmā, lai iespējami drīz atjaunotu elektroapgādi klientiem. Uzņēmums aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem gaisvadu elektrolīniju tuvumā.

Stipra vēja laikā visvairāk apdraudētas ir neizolētas gaisvadu elektrolīnijas, kas pašlaik veido aptuveni 40% no visa "Sadales tīkla" elektrotīkla. Lai savlaicīgi mazinātu šādus dabas stihiju radītus elektroapgādes traucējumus, uzņēmums ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem un krūmiem attīra gaisvadu elektrolīniju trases. Tomēr vētras stipruma vējš līnijās var iegāzt arī ārpus elektrolīniju trasēm augošus lielos kokus.

"Sadales tīkls" nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm, vēja pārvietošanās ceļam un monitorē situāciju vidējā sprieguma elektrotīklā. Atbilstoši meteorologu prognozēm vējš dienas gaitā vēl pieņemsies spēkā. Konstatējot bojājumus, elektroapgāde iespēju robežās tiek atjaunota pa citām elektrolīnijām jau pirms bojājumu novēršanas, tāpēc situācija elektrotīklā saglabājas mainīga.

Stiprais vējš var radīt bīstamas situācijas, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību, tādēļ uzņēmums aicina būt īpaši piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā. Redzot bīstamu situāciju, piemēram, trūkušus elektrības vadus vai vados iekritušu koku, notikuma vietai tuvoties nedrīkst, bet nekavējoties jāinformē "Sadales tīkls", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112!

Situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

"Sadales tīkls" atgādina: ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un esat norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu tiksiet informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, ieteicams klientu portālā www.e-st.lv atjaunot personīgo mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.