AS “Sadales tīkls” Ventspils novadā uzlabos elektroapgādi 4 600 klientu

Ventspils novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 1,4 miljonus eiro. Pilsētas un novada teritorijā šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma 10kV un 20kV elektrotīklu 23 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 18 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 13 transformatoru apakšstacijas. Pēc plānoto projektu realizēšanas, AS “Sadales tīkls” uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 4 600 klientiem.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā pakāpeniski atjauno un uzlabo elektrotīklu, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic, rūpīgi izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu un elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī ņem vērā gan pašvaldību, gan klientu priekšlikumus. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

 

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Ventspilī, elektrotīkla pārbūve šobrīd norisinās Robežu ielā, kur vienlaicīgi ar pašvaldības ielas rekonstrukcijas projektu, posmā no I.Mičurina ielas līdz Packules upei, AS “Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu. Darbu laikā paredzēts veikt transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju, rekonstruēt vidējā sprieguma 10kV (kilovoltu) elektrolīniju 2,2 km garumā un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,8 km garumā. Rūpniecības ielā šogad tiek atjaunots 1969.gadā izbūvētais sadales punkts, kas nodrošina elektroapgādi vairāk nekā 2 000 klientu, tajā skaitā uzņēmumiem SIA “Ventspils metināšanas rūpnīca”, SIA “Baltic Forest Trading”, SIA “Hydraulik Bauteile Baltic”, SIA “Ostas celtnieks”. Sadales punkta pārbūves laikā 2,4 km garumā tiek atjaunota vidējā sprieguma 10kV kabeļu līnija un sadales punktā tiks uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri dos iespēju AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un nodrošinās, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Kuldīgas ielā šogad AS “Sadales tīkls” veic transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju un šo darbu laikā paredzēts veikt jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūvi 400 m garumā, bet zemsprieguma kabeļu līniju izbūvēt 300 m garumā. Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija notiek arī Lāčplēša un Durbes ielā un darbu laikā papildus tiek izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 160 m garumā. Savukārt, lai uzlabotu elektroapgādi klientiem P. Stradiņa ielā, AS “Sadales tīkls” šogad šajā ielā plāno uzsākt jaunu zemsprieguma kabeļu līniju izbūvi 1,7 km garumā, izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju un vidējā sprieguma kabeļu līniju 160 m garumā.

 

Ventspils novada teritorijā elektrotīkls šogad tiek atjaunots Tārgales, Ances, Vārves, Užavas, Piltenes un Ugāles pagastā. Tārgales pagastā – gar autoceļu no Irbenes uz Lielirbes pusi, 8,3 km garumā šogad tiek veikta nozīmīga vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija. Elektrolīnija tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrolīnijas pārbūves klientiem samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

 

Užavas, Ugāles un Piltenes pagastā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies. Užavas pagasta teritorijā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,9 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Savukārt Ugāles pagastā – Māteru apkaimē, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Piltenes pagastā elektrotīkla pārbūve norisinājās Piltenes un Karaļciema apkaimē, kur vidējā sprieguma elektrolīnija atjaunota 900 m garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,8 km garumā un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas.

 

Ances pagastā šogad tiek veikta apjomīga vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve. No autoceļa Rinda-Spiņņi līdz pat Jorniņiem (caur Anci) šogad paredzēts rekonstruēt vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 4,7 km garumā. Papildus vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvei šogad plānots uzsākt arī jaunas transformatoru apakšstacijas un jaunu zemsprieguma kabeļu līniju izbūvi 4,4 km garumā. Savukārt Virpes ciemā šogad tiek atjaunots sadales punkts “Virpe”, kas nodrošina elektroapgādi 1 600 lietotājiem. Projekta ietvaros notiek vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūve 500 m garumā un 0,4kV kabeļu līnija izbūve 150 m garumā. Sadales punktā paredzēts uzstādīt piecus attālināti vadāmos jaudas slēdžus, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Elektrotīkla pārbūve turpinās arī Vārves pagastā  – Ventavā, kur AS “Sadales tīkls” šogad veic transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju.

 

Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 600 klientiem.