Saeima apstiprina vienlīdzīgu pieeju jaunu sistēmas pieslēgumu ierīkošanai "Sadales tīkla" elektroenerģijas lietotājiem

Saeima 2024. gada 11. aprīlī galīgajā lasījumā apstiprināja Ekonomikas ministrijas virzītos grozījumus "Elektroenerģijas tirgus likumā", ar kuriem paredzēts samazināt izmaksu slogu jaunu lielas jaudas sadales sistēmas pieslēgumu izveidei.

Izmaiņas paredz ieviest tādu pieslēguma būvdarbu izmaksu sadalījuma principu, kur pusi sedz lietotājs, bet otru pusi AS "Sadales tīkls", arī lielas jaudas elektroenerģijas lietotāju pieslēgumiem – vidsprieguma (6-20 kV)  un zemsprieguma (0,4 kV) tīkla pieslēgumiem ar jaudu virs 100 ampēriem. Līdz šim tāda pieeja tika attiecināta tikai uz pieslēgumiem ar nelielu jaudu (līdz 100 ampēriem).

Samazinot izmaksu slogu jauna pieslēguma izveidei un darbības uzsākšanai uzņēmējiem, tiek sperts būtisks solis elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu pieejamības uzlabošanā, kā arī lieljaudas ražošanas uzņēmumu pieslēgumu attīstībā un investīciju vides pilnveidē kopumā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Šāda pieeja nodrošinās vienlīdzības principu, kā arī būs solis tautsaimniecības elektrifikācijas veicināšanas virzienā.

 "Līdzīga pieeja jau veiksmīgi darbojas Lietuvā. Šis jauninājums ne vien nodrošinās vienlīdzības principu attiecībā pret visiem klientiem, bet arī veidos labvēlīgāku investīciju vidi un veicinās elektroenerģijas patēriņu, kas Latvijā pašlaik diezgan būtiski atpaliek no citu Eiropas valstu līmeņa," uzsver "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Pieslēguma izbūvei nepieciešamo klienta sākotnējo investīciju apjoma samazināšanās veicinās aktīvāku pāreju uz tautsaimniecības elektrifikāciju, atsakoties no videi mazāk draudzīgu energoresursu izmantošanas.

Likumā ir iekļauts nosacījums, ka lietotājam ierīkotais pieslēgums ir jāsāk lietot uzreiz pēc pieslēguma ierīkošanas, kā arī pieslēgums ar ierīkoto jaudu, par kuru puses vienojas pieslēguma līgumā, jālieto vismaz piecus gadus, nesamazinot pieslēguma atļauto slodzi.

Pārskatītā pieeja paredz pakāpeniski atteikties no t.s. atļautās slodzes efektīvas izmantošanas risinājuma. Šajā modelī lietotājs priekšapmaksas veidā 100% sedza visas pieslēguma ierīkošanas izmaksas, bet pieslēguma lietošanas laikā lietotājam tika piemērots atļautās slodzes efektīvas izmantošanas risinājums (samazināta pakalpojuma maksa), ļaujot piecu gadu periodā atgūt pieslēguma ierīkošanā ieguldītās investīcijas. Šis bija administratīvi sarežģīts, ne vienmēr efektīvs risinājums. Turklāt, ja lietotājs izvēlējās uzstādīt saules paneļus, tad tas zaudēja tiesības saņemt efektīvās slodzes mehānisma maksas samazinājumu, pat ja tika sasniegts efektīvās slodzes kritērijs. Efektīvās slodzes risinājumu jauniem pieslēgumiem paredzēts vairs nepiemērot pēc 2024. gada 1. maija.