Saimnieciskajā darbībā neizmantojamās speciālās tehnikas izsole (2020.gada 16.janvārī)

Tiek rīkota AS "Sadales tīkls" saimnieciskajā darbībā neizmantojamās speciālās tehnikas izsole. Izsoles norises datums – 2020.gada 16.janvāris.Izsoles norises vieta – Stopiņu novads, Līči, Rīgas iela 14. Izsoles sākums plkst. 09:00, kas sākas ar izsoles dalībnieku reģistrāciju.

Izsolāmās speciālās tehnikas apskate iespējama 2020.gada 8., 9. un 13.janvārī no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00,  sazinoties ar attiecīgajām kontaktpersonām.

Pieteikšanās termiņš dalībai izsolē – no 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 13.janvārim, plkst. 23:59, nosūtot aizpildītu transports@latvenergo.lv

 

Svarīgi! Ieeja izsoles zālē atļauta tikai pieteikuma veidlapā norādītajam izsoles dalībniekam. Gadījumā, ja izsoles dalībniekam nepieciešams tulks vai pavadošā persona, šīs personas dati (vārds, uzvārds) ir jānorāda nosūtāmajā pieteikuma veidlapā.

Papildus informāciju Jūs varat iegūt darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 pa tālruni: 26327691.