Samazinoties elektrības patēriņam un tarifiem, kritušies AS “Sadales tīkls” ieņēmumi

Šā gada pirmajā ceturksnī par 6,8 miljoniem eiro samazinājušies AS “Sadales tīkls” ieņēmumi, ko ietekmēja sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas no 1. janvāra un Covid-19 pandēmijas izraisītā ekonomiskā krīze, kuras laikā sadalītais elektroenerģijas apjoms pirmajā ceturksnī krities par 4,1%.

Pirmajos trīs gada mēnešos elektroenerģijas patēriņu valstī un AS “Sadales tīkls” sadalītās elektroenerģijas apjomu negatīvi ietekmēja siltie laika apstākļi, jo elektroenerģiju apkurei klienti lietoja mazāk kā iepriekšējos gados, un valsts noteiktie ierobežojumi Covid-19 izplatības risku mazināšanai. Kopumā sadalītās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 4,1%.

Elektroenerģijas patēriņa kritums samazināja arī AS “Sadales tīkls” ieņēmumus un finanšu rādītājus. 2020. gada pirmajā ceturksnī AS “Sadales tīkls” saimnieciskās darbības peļņa pirms nodokļu nomaksas un finanšu izmaksām (EBITDA) samazinājās par 14% un ir par 4,7 miljoniem mazāka nekā 2019.gada pirmajā ceturksnī.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Covid-19 krīzes izraisītais elektroenerģijas patēriņa kritums samazina gan ieņēmumus, gan uzņēmuma peļņas rādītājus un, kā jebkuram uzņēmumam šajā situācijā, arī mums tas uzliek vēl lielāku spiedienu uz uzņēmumā ieviesto efektivitātes paaugstināšanas programmu un izmaksu optimizēšanu. Vienlaikus jāatzīst, ka elektroenerģijas patēriņa samazināšanās uzņēmuma izmaksas būtiski neietekmē, jo infrastruktūra mums ir jāuztur un nepārtraukta elektroapgāde jānodrošina neatkarīgi no patēriņa apjoma. Ceram, ka, pakāpeniski atceļot ierobežojumus, uzņēmumi atsāks savu darbību un arī elektrības patēriņš atjaunosies iepriekšējā līmenī, vienlaikus uzlabojot arī AS “Sadales tīkls” finanšu rezultātus. Pozitīvi, ka šāda tendence jau ir iezīmējusies maija nogalē.”

Rūpējoties par nepārtrauktu elektroapgādi, AS “Sadales tīkls” turpina īstenot svarīgākos elektrotīkla uzturēšanas remontu darbus un investīciju projektus. Pirmajā gada ceturksnī atjaunoti 134 km elektrolīniju un rekonstruētas 42 transformatoru apakšstacijas, bet dabas apstākļu ietekmes mazināšanai elektrolīniju trašu attīrīšana no krūmiem un potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana aizsargjoslā veikta 1178 km apjomā. Paveiktais pozitīvi ietekmē elektroapgādes drošumu, jo elektrotīkla bojājumu skaits (neskaitot masveida bojājumu situācijas), salīdzinot ar 2019. gada pirmo ceturksni, ir samazinājies par 4%.

Ne ārkārtējā situācija, ne ieņēmumu samazināšanās neietekmē uzņēmuma pakalpojumu pieejamību un klientu apkalpošanas kvalitāti, jo, izmantojot ērtu klientu pašapkalpošanās un attālinātas apkalpošanas sistēmu, visi uzņēmuma pakalpojumi ir pieejami e-vidē 24/7. Neraugoties uz situāciju valstī, klienti  pieprasa un veic jaudas izmaiņas savos elektrotīkla pieslēgumus, un pirmajā ceturksnī izbūvēti 3 275 elektrotīkla pieslēgumi, kas ir par 14 % vairāk nekā 2019. gada pirmajos trīs mēnešos.

AS “Sadales tīkls” turpina savu darbu, lai nodrošinātu nepārtrauktu elektroapgādi ikvienam klientam, kā arī realizēt iesākto darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu, lai samazinātu saimnieciskās darbības izmaksas. Īpašu uzmanību AS “Sadales tīkls” turpina pievērst digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanai elektrotīklā un viens no nozīmīgākajiem projektiem ir viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana. Šobrīd jau 68 % no AS “Sadales tīkls” klientu pieslēgumos uzstādītajiem elektroenerģijas skaitītājiem ir viedie skaitītāji un tie uzskaita 87 % no visu klientu elektroenerģijas patēriņa.