Sasaukta AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce

AS "Sadales tīkls" informē, ka 2022. gada 20. decembrī plkst. 8.30 sasaukta AS "Sadales tīkls" ārkārtas akcionāru sapulce.

Tās dienaskārtībā ir jautājumi:

-  par mantas dāvināšanu (ziedošanu) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai;

- par atļauju amatu savienošanai AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētāja vietniekam.