Šogad elektrotraumas guvuši 6 bērni

Šogad AS “Sadales tīkls” lietotāju elektroietaisēs ir reģistrējusi 6 elektrotraumas, kuras guvuši bērni, tādēļ uzņēmums mācību gada noslēgumā aicina skolotājus un vecākus bērniem atgādināt elektrodrošības noteikumus. Pirms vasaras brīvdienām vecākiem jābūt atbildīgiem un jāpārbauda mājsaimniecībā esošās elektroiekārtas un jāizstāsta bērniem, kā tās droši lietot, kā arī jāatgādina drošības noteikumi, pavadot laiku dabā – elektroapgādes infrastruktūras tuvumā. Elektrodrošības padomi, kuri jāatceras ikvienam, pieejami mājas lapā arelektribuneriske.lv.

Bērnu gūtās elektrotraumas ir apliecinājums, ka daļa vecāku arvien bezatbildīgi izturas pret savu bērnu drošību un dzīvību, jo katrai elektrotraumai var būt arī letālas sekas. Elektrotraumu cēloņi visbiežāk ir neuzmanība, pavirša attieksme pret drošību, nekvalitatīvu un bojātu elektroiekārtu lietošana. Piemēram, šogad vienu gadu vecs bērns guva elektrotraumu, ievietojot pirkstu kontaktligzdā; 9 gadus vecs bērns saņēma elektriskās strāvas triecienu un pirksta apdegumu, pieskaroties durvju zvana pogai; 6 mēnešus veca meitene pārkoda pagarinātāja vadu un saņēma strāvas triecienu. Vienā no nelaimes gadījumiem – ar roku pieskaroties nesazemētai veļas mašīnai, elektrotraumu guva gan vienu gadu vecs bērns, gan mamma, kura turēja viņu rokās. Diemžēl šogad tika reģistrēta arī viena letāla elektrotrauma, kad 14. aprīlī uz elektrovilciena jumta tika atrasts miris 14 gadus vecs bērns. Elektrotraumas cēlonis – pieskaršanās elektrovilciena līnijas vadiem.

Lai gan AS “Sadales tīkls” nepārtraukti veic izglītojošo darbu, viesojoties izglītības iestādēs visā Latvijā, iesaistoties skolu programmā “Dzīvei gatavs”, ar īpašiem uzdevumiem un spēlēm piedaloties drošības pasākumos utt., kā arī regulāri veic uzņēmumam piederošo elektroietaišu ārpuskārtas drošības pārbaudes, atbildība par bērnu drošību jāuzņemas arī vecākiem, jo, atgādinot drošības noteikumus un vienlaikus rūpējoties par drošu vidi mājoklī, daudzus nelaimes gadījumus var novērst. Piemēram, kontaktligzdās var ievietot bloķētājus, elektroiekārtu tuvumā bērnus neatstāt bez uzraudzības, regulāri pārbaudīt elektroiekārtas un to izolāciju.

Vasarā bērni un jaunieši bieži vien pavada laiku mājās bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības, tādēļ vecākiem ir pienākums bērniem parādīt, kā elektroierīces pareizi un droši lietot, piemēram, kā lietot elektrisko tējkannu, elektrisko plīti, matu žāvēšanas fēnu, gludekli u.c. ierīces. Tikpat svarīgi bērniem un jauniešiem atgādināt drošības noteikumus, pavadot brīvo laiku dabā. Bērniem jāatgādina, ka ir bīstami kāpt elektrolīniju balstos, laist gaisa pūķus elektrolīniju tuvumā, mest uz vadiem bumbu, koku zarus vai citus priekšmetus, atvērt elektrosadalnes skapjus un transformatoru apakšstaciju durvis, iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās u.c. bīstamās vietās. AS “Sadales tīkls” aicina skolotājus un vecākus parādīt bērniem mājas lapu arelektribuneriske.lv, kur bērni var apgūt elektrodrošības noteikumus, apskatīties izglītojošus video sižetus un pārbaudīt savas zināšanas.

Tāpat bērniem jāpastāsta, kā rīkoties, ja ir noticis nelaimes gadījums, jo pareiza rīcība var izglābt gan cietušā, gan paša glābēja dzīvību un īpašumu no ugunsgrēka. Gadījumos, ja telpās kāds ir guvis elektrotraumu, aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija – vispirms ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam vai īpašuma glābšanas pasākumi. AS “Sadales tīkls” aicina vecākus parādīt saviem bērniem, kur drošības slēdzis atrodas un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī operatīva un pareiza rīcība var izglābt cilvēka dzīvību. Par ikvienu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības vai glābšanas dienests, zvanot uz tālruni 112.

AS “Sadales tīkls” katru gadu reģistrē elektrotraumas lietotāju elektroietaisēs. Pērn reģistrēti 53 elektrotraumu gadījumi un 14 no cietušajiem ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, savukārt šogad  AS “Sadales tīkls” reģistrējusi jau 24 elektrotraumas un sešas no tām guvuši bērni.