Šogad saimniecisko darbu veicēji teju 200 reizes pārrāvuši "Sadales tīkla" kabeļlīnijas

Šī gada deviņos mēnešos, no janvāra līdz septembrim, AS "Sadales tīkls" reģistrējusi kopumā 485 bojājumus elektrotīklā, ko radīja trešo personu saimnieciskā darbība. Tostarp visbiežāk – 197 gadījumos – pārrautas kabeļlīnijas, 112 reizes – gaisvadu elektrolīnijas, 98 reizes bojāti sadales skapji, bet 69 reizes – balsti. Nereti šādi bojājumi notiek tādēļ, ka saimniecisko darbu veicēji, plānojot darbus elektrotīkla tuvumā, tos nesaskaņo ar "Sadales tīklu". Katra pārrautā elektrolīnija rada neplānotus elektroapgādes traucējumus simtiem vai pat tūkstošiem "Sadales tīkla" klientu, kā arī apdraud pašu darbu veicēju drošību un veselību.

Jo īpaši svarīgi ir ar "Sadales tīklu" saskaņot rakšanas darbus, saņemot to veikšanas atļauju, jo kabeļlīnijas ir ieraktas zemē un atšķirībā no gaisvadu līnijām un citiem virszemes elektrotīkla elementiem nav pamanāmas. Plānotos saimnieciskos darbus to veicēji var ātri un ērti saskaņot interneta vietnē saskano.sadalestikls.lv.  

"Saskaņojot saimnieciskos darbus, mūsu speciālisti izpētīs darbu teritoriju, uzrādīs dabā elektroietaises un vajadzības gadījumā uz darbu veikšanas laiku atslēgs spriegumu, rūpējoties par darbu veicēju drošību. Papildus jāatceras, ka katra bojātā elektrolīnija var pārtraukt elektroapgādi ne tikai ražojošiem uzņēmumiem, birojiem un dzīvojamām ēkām, bet arī tik sabiedriski nozīmīgiem objektiem, kā, piemēram, slimnīcas, skolas un luksofori. Turklāt negadījums nozīmēs arī papildu izmaksas vaininiekiem. Kopējās tīkla atjaunošanas izmaksas pēc minētajiem trešo personu bojājumiem šī gada deviņos mēnešos bijušas vairāk nekā 246 tūkst. eiro," stāsta "Sadales tīkla" tehniskais direktors Raimonds Skrebs.

Svarīgi darbu laikā arī vienmēr ievērot visas tehniskās un drošības prasības, jo dažkārt elektrotīkls tiek bojāts arī ar "Sadales tīklu" laikus saskaņotu darbu laikā. Neuzmanīgi veikti saimnieciskie darbi kļuva par iemeslu pēkšņam elektroapgādes pārtraukumam dažiem tūkstošiem "Sadales tīkla" klientu arī šonedēļ. Otrdien kāda vietējā uzņēmuma remontdarbu ietekmē, rakšanas darbu laikā bojājot "Sadales tīkla" kabeļlīniju, elektroapgāde uz laiku tika pārtraukta teju 3000 klientiem Rīgā.

Salīdzinājumā ar 2021. gada deviņiem mēnešiem, kad tika reģistrēti pavisam 589 trešo personu radīti elektrotīkla bojājumi, šogad to skaits ir samazinājies par 18%.

Par rīcību bojāta elektrotīkla gadījumā

Situācijā, kad tehnika saskaras ar elektrolīnijas vadiem, vadītājam vispirms jādomā par savu dzīvību. Ja iespējams, ar tehniku jāturpina pārvietoties, izkļūstot no elektrobīstamības zonas (astoņu metru rādiusā), bet, ja ar to pārvietoties nav iespējams, par notikušo uzreiz jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), zvanot 112, vai "Sadales tīkls”, zvanot 8404.

Operatīvie dienesti nekavējoties darīs visu nepieciešamo, lai atslēgtu spriegumu elektrolīnijā, kur noticis negadījums. Ja nav iespējas informēt operatīvos dienestus, no tehnikas ir jāevakuējas – jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vismaz astoņu metru attālumā. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi – nekādā gadījumā nedrīkst spert soļus vai lēkt, abām kājām neesot saliktām kopā. Atraujot vienu kāju no otras, var saņemt letālu elektriskās strāvas triecienu. Neraugoties uz vēlēšanos glābt tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst! Līdz ierodas operatīvie dienesti, nedrīkst pieļaut arī citu personu tuvošanos bīstamajai zonai.