SPRK apstiprina “Sadales tīkla” attīstības plānu 2022. – 2031. gadam

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” attīstības plānu turpmākajiem 10 gadiem, kas paredz mērķtiecīgas investīcijas elektroenerģijas infrastruktūras attīstībā. Uzņēmums 2022. – 2031. gadā turpinās sadales sistēmas rekonstrukciju un modernizāciju atbilstoši nozares attīstības tendencēm un sabiedrības pieprasījumam. Plānots attīstīt inovatīvu tehnisko risinājumu izmantošanu tīkla atjaunošanā un strādāt pie viedāka elektrotīkla attīstības.

Galvenais uzņēmuma mērķis arī turpmāk būs celt elektroapgādes kvalitāti un drošumu. Lai to paveiktu, turpmākajā desmitgadē plānots nodrošināt izolēta elektrotīkla īpatsvaru 75% apmērā, tostarp zemsprieguma elektrotīklu attīstīt 100% izolētā izpildījumā. Ik gadu uzņēmums plāno atjaunot vidēji 1700 kilometrus elektrolīniju, vienlaikus pārskatot un optimizējot kopējo elektrotīkla pārklājumu.

Pēdējos divus gadus SPRK ir strādājusi pie regulējuma, lai regulators apstiprinātu “Sadales tīkla” 10 gadu attīstības plānu. Atbilstoši noteikumiem liels uzsvars plānā tiek likts uz ilgtermiņa tīkla optimizāciju, mērķtiecīgām inovācijām un konkrētiem darbības rādītājiem, ņemot vērā lietotāju vajadzības. Mūsu uzdevums būs uzraudzīt šī plāna izpildi atbilstoši plānā sasniedzamajiem rezultātiem,” norāda SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Mūsu mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt augstu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, tāpēc rūpīgi izvērtējam savus kapitālieguldījumus: investējam tur, kur tas visvairāk nepieciešams un kur investīcijas sniedz vislielāko atdevi, proti, vislielāko pozitīvo efektu tautsaimniecības attīstībai. Sadales infrastruktūras sagatavošana atjaunīgās enerģijas ražošanas pieaugumam – tā, lai tā spētu nodrošināt divvirzienu elektrības plūsmu tīklā, – ir priekšnosacījums arī Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai. Investīcijas tiek plānotas savlaicīgi, pārdomāti un vienmērīgi vairāku gadu periodā uz priekšu, izvēloties atbilstošākos tehniskos risinājumus,” saka “Sadales tīkla” izpilddirektors Sandis Jansons.

Attīstības plāna periodā kapitālieguldījumu apjoms plānots vidēji 75 miljonu eiro apmērā gadā. Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā plānots investēt 78% no kopējiem ieguldījumiem jeb aptuveni 58 miljonus eiro gadā. Kā prioritārus “Sadales tīkls” īstenos tos kapitālieguldījumu projektus, kuriem no katra ieguldītā eiro būs vislielākā atdeve drošuma un defektu apjoma samazinājuma ziņā. Jau nākamgad, 2022. gadā, 30% no kopējā finansējuma plānots ieguldīt blīvi apdzīvotā elektrotīklā, tostarp Rīgas vēsturiskā centra elektrotīkla pārbūvē. Investīcijas plānots veikt arī 110 kilovoltu apakšstaciju pārbūvē.

Veicot elektrotīkla modernizāciju, līdz 2030. gadam neplānoto elektrotīkla atslēgumu ilgumu uz vienu klientu (SAIDI) plānots samazināt līdz 65 minūtēm (par apmēram 20% mazāk nekā 2020. gadā), bet neplānoto atslēgumu skaitu (SAIFI) – līdz 1,3 reizēm uz vienu klientu (par apmēram 14% mazāk nekā 2020. gadā).

Jau tuvākajos gados plānots noslēgt viedo elektroenerģijas skaitītāju programmu, nodrošinot, ka viedie skaitītāji būs uzstādīti vismaz 98% no visiem “Sadales tīkla” sistēmas pieslēgumiem (visur, kur pielietoti komercuzskaites mēraparāti). Viedie skaitītāji nodrošinās jaunu servisa līmeni sistēmas lietotājiem, uzlabos sistēmas operatora darbības efektivitāti un sniegs vēl nebijušas iespējas sistēmas pārvaldības, attīstības un patēriņa monitoringa īstenošanai. Viedie skaitītāji veicina arī energoefektīvāku elektroenerģijas izlietošanu un ir būtisks instruments elektroenerģijas zudumu samazināšanai sistēmā.

Kapitālieguldījumu projektos galvenais uzsvars likts uz ieguldījumu efektivitāti, optimālākā tehniskā risinājuma izvēli, elektrotīkla tehnoloģisko attīstību, viedizāciju, inovācijām un klientu prasībām. “Sadales tīkla” kopējais ieguldījumu apmērs veido 865 miljonus eiro, kas iekļauj pašu finansējumu un trešo pušu ieguldījumu.

Ar “Sadales tīkla” elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu 2022.-2031. gadam pilnā apjomā iespējams iepazīties šeit