Stiprais sals var ietekmēt elektroapgādi klientiem valsts austrumu un centrālajos rajonos

Nedēļas nogalē, kad atbilstoši meteorologu prognozēm gaisa temperatūra Latvijā vietām var pazemināties līdz pat – 25 ° C, AS „Sadales tīkls” pastiprināti rūpējas par nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanu. Stiprais sals var ietekmēt elektroenerģijas padevi klientiem, īpaši austrumu un arī centrālajos rajonos, tāpēc AS "Sadales tīkls" nepārtraukti seko līdzi laikapstākļu prognozēm un situācijai elektrotīklā, un bojājumu gadījumos operatīvā darba brigādes ir gatavas nekavējoties veikt to lokalizāciju, lai iespējami ātri novērstu elektroapgādes traucējumus. Uzņēmums aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju tuvumā!

Spēcīgā sala un smagās sniega kārtas dēļ var pārtrūkt elektrolīniju vadi, rasties traucējumi apakšstaciju elektroiekārtās, kā arī zem sniega svara var lūzt koku zari, izraisot elektroapgādes pārrāvumus. Piektdien, 15. janvārī, pēcpusdienā situācija elektrotīklā ir stabila un bojājumu skaits ir neliels – elektroapgāde ir traucēta dažiem desmitiem klientu valsts centrālajos un austrumu rajonos. Avāriju vietās strādā AS “Sadales tīkls” operatīvā darba brigādes, lai iespējami drīz atjaunotu elektroapgādi visiem klientiem.

Uzņēmums informē, ka turpmākajās diennaktīs situācija elektroapgādē var būt mainīga. “Mēs nepārtraukti sekojam līdzi meteorologu prognozēm un situācijai elektrotīklā, un operatīvā darba brigādes ir gatavas nekavējoties novērst elektrotīkla bojājumus, ja tādi radīsies. Jāņem vērā, ka, pastiprinoties salam vai snigšanai, elektrotīklā var pieaugt bojājumu skaits, un tad atsevišķos posmos var nākties uz laiku pārtraukt elektrības padevi, lai savienotu pārtrūkušos vadus vai noņemtu elektrolīniju vados ieķērušos koku zarus. Bojājumu situācijās jāņem arī vērā, ka sniega daudzums var apgrūtināt piekļuvi avāriju posmiem, palielinot sarežģītāko elektrotīkla bojājumu novēršanas laiku,” skaidro AS “Sadales tīkls” tehniskais direktors Raimonds Skrebs.

Uzņēmums aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju tuvumā! Ja ir manīta bīstama situācija – pārtrūcis elektrolīnijas vads vai vados iekritis koks, koka zars, – nekādā gadījumā netuvoties bojājuma vietai, bet nekavējoties informēt AS “Sadales tīkls” pa bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, zvanot 112. Tāpat AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus sagatavoties iespējamiem elektroapgādes pārtraukumiem, savlaicīgi uzlādējot ikdienā izmantojamās elektroierīces un pārliecinoties par kabatas lukturīšu darba kārtību.

Par rīcību elektrības pārtraukuma situācijā

Ja īpašumā pazūd elektrība, vispirms aicinām iedzīvotājus pārbaudīt savas mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus – tautā tā dēvētos “korķus” – vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu.

Ja elektrības drošības slēdži nav atslēgušies, elektroapgādes traucējumu iemesls varētu būt saistīts ar ārējo elektrotīklu. Pirms bojājuma pieteikšanas AS “Sadales tīkls”, uzņēmums aicina apskatīt www.sadalestikls.lv pieejamo Digitālo karti, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums klienta adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

Atgādinām: ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu klienti tiks informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, “Sadales tīkls” aicina portālā www.e-st.lv norādīt vai atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Šādi vienmēr saņemsiet informāciju par notikumiem elektrotīklā, kas skar jūsu mājokli vai uzņēmumu.