Valmierā atjauno elektrotīklu

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem Valmierā un novada teritorijā, AS “Sadales tīkls” katru gadu realizē apjomīgus elektrotīkla pārbūves un elektroapgādes uzlabošanas projektus.

Šogad Valmierā AS “Sadales tīkls” realizē četrus investīciju projektus, kā arī veic elektrotīkla pārbūvi vienlaicīgi ar pašvaldības plānotajiem infrastruktūras uzlabošanas projektiem.

Apjomīga elektrotīkla pārbūve tiek veikta uz Valmieras un Beverīnas novada robežas, Rožkalnu apkaimē, kur norit vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija. Projekta ietvaros paredzēts demontēt vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 4,3 km garumā un veikt jaunu kabeļu līniju izbūvi 3,2 km garumā. Darbu laikā paredzēts rekonstruēt divas un izbūvēt vienu jaunu transformatoru apakšstaciju. Vēl vienu elektrotīkla atjaunošanas projektu AS “Sadales tīkls” plāno realizēt Lodes ielā, kur paredzēts veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi.

Vienlaicīgi ar pašvaldības plānoto Beātes un Miera ielas rekonstrukciju, AS “Sadales tīkls” veiks  elektrotīkla pārbūvi. Projekta ietvaros AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20kV kabeļu līniju 400 metru garumā, rekonstruēs divas transformatoru apakšstacijas un elektrotīklā izbūvēs trīs attālināti vadāmus jaudas slēdžus, ar kuru palīdzību AS “Sadales tīkls” personāls varēs attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka elektrotīkla bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Elektrolīnija un transformatoru apakšstacijas nodrošina elektroapgādi 632 klientiem, tādēļ to pārbūve uzlabos klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti.Šis ir viens no projektiem, kuru AS “Sadales tīkls” realizēs sadarbībā ar pašvaldību.

Turpinot veiksmīgu sadarbību ar Valmieras pašvaldību, šogad pilsētā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt piecus projektus, kur AS “Sadales tīkls” līdzfinansēs pašvaldības plānoto ielu pārbūvi. Vienlaicīga projektu realizācija dod iespēju gan AS “Sadales tīkls”, gan pašvaldībai efektīvāk izmantot administratīvos resursus, samazināt kopējās projektu izmaksas un to izpildes laiku, vienlaicīgi veicinot pašvaldības attīstību un iedzīvotāju labklājību. Šogad, noslēdzot ar Valmieras pašvaldību sadarbības līgumu, AS “Sadales tīkls” rekonstruēs un pārvietos elektrotīklu Kauguru, Rūpniecības, Marijas, Ūdens, Ziloņu ielā un Raiņa – Valkas – Rubenes ielu apļveida krustojumā.