Sistēmas jaudas rezervēšanas maksa


Lai veicinātu elektrostaciju pieslēgumu projektu ātrāku īstenošanu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, spēkā stājušies noteikumi par maksas piemērošanu sistēmas jaudas rezervēšanai, kas paredzēta elektrostaciju (ar maksimālo pieļaujamo eksporta jaudu lielāku par 50 kW) pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai. Izmaiņas īstenotas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumā ietvertajiem nosacījumiem un grozījumiem SPRK padomes lēmumā Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem"

Eksporta jauda – elektriskā jauda, kuru klients saražo savā īpašumā un nodod sadales sistēmas operatora elektrotīklā. Pieslēgums ar ierobežotu eksporta jaudu 

Sistēmas jaudas rezervēšanas maksas piemērošanas mērķis ir veicināt ātrāku elektrostaciju pieslēgumu izbūvi, kā arī radīt iespēju brīvās jaudas saņemt elektrostaciju attīstītājiem, kuri vēlas uzsākt elektrostaciju ierīkošanu nekavējoties. Maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu ir kā pieslēguma izbūves drošības nauda. Informācija par maksas apmēru tiek nosūtīta klientam kopā ar tehniskajām prasībām un vienošanos. Kad klients noslēdz pieslēguma līgumu, maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu tiek atgriezta.

SISTĒMAS JAUDAS REZERVĒŠANAS MAKSAS APRĒĶINS UN PIEMĒROŠANAS NOSACĪJUMI

1.    Sistēmas jaudas rezervēšanas maksa ir 21,63 EUR (+ PVN) par vienu kW.  Sistēmas jaudas rezervēšanas maksu jeb maksu par viena kW rezervēšanu nosaka AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), ņemot vērā pēdējo piecu gadu 110 kV apakšstaciju izbūves izmaksas un ierīkotās jaudas. Maksa tiek pārskatīta reizi piecos gados.

2.    Klients drīkst pēc savas izvēles vai nu veikt iemaksu par sistēmas jaudas rezervēšanu "Sadales tīkla" kontā, vai arī iesniegt "Sadales tīklam" kredītiestādes izsniegtu garantiju. Kredītiestādes garantijai jābūt spēkā līdz pieslēguma līguma noslēgšanai. Kredītiestādes izsniegtās garantijas nosacījumus uzskatīsim par saskaņotiem, ja garantijā būs ietverti visi garantijas paraugā ietvertie nosacījumi.

3.     Sistēmas jaudas rezervēšanas maksa attiecas uz klientiem, kuriem nepieciešami pieslēguma izbūves darbi, lai pieslēgtu jaunu elektrostaciju ar maksimālo atļauto eksporta jaudu lielāku par 50 kW vai palielinātu elektrostacijas eksporta jaudu par vairāk nekā 50 kW.

Sistēmas jaudas rezervēšanas maksa tiek piemērota 

a. klientiem, kuriem tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai vai ražošanas jaudas palielināšanai izsniegtas pēc maksas par viena kW rezervēšanu apstiprināšanas (pēc 12.01.2023.). Jaudas rezervēšanas maksas aprēķins tiek nosūtīts kopā ar tehniskajām prasībām. Maksājums jāveic vai kredītiestādes garantija jāiesniedz līdz brīdim, kad parakstīta vienošanās par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā no tehnisko prasību saņemšanas;

b. klientiem, kuri tehniskās prasības ir saņēmuši līdz 12.01.2023., bet vēl nav parakstījuši pieslēguma līgumu. Sistēmas jaudas rezervēšanas maksājums ir jāveic vai kredītiestādes garantija jāiesniedz līdz 31.03.2023.

4.    Sistēmas jaudas rezervēšanas maksa tiek atgriezta vai kredītiestādes garantija atbrīvota piecu darbdienu laikā pēc pieslēguma līguma noslēgšanas.

  •     Ja klients maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu būs ieskaitījis "Sadales tīkla" kontā,

a. no maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu tiks segta pieslēguma maksa saskaņā ar pieslēguma līgumu;

b. atlikusī summa tiks atgriezta tajā pašā kontā, no kura maksājums veikts;

c. ja saskaņā ar pieslēguma līgumu maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu būs mazāka nekā pieslēguma maksa, par starpību tiks izrakstīts rēķins, kas jāapmaksā 30 dienu laikā.

  •  Ja klients būs iesniedzis "Sadales tīklam" kredītiestādes izsniegtu garantiju maksas par sistēmas jaudas rezervēšanas apmērā,

d. nosūtīsim pieslēguma maksas rēķinu saskaņā ar pieslēguma līgumu. Pieslēguma maksa netiks ieturēta no kredītiestādes izsniegtās garantijas;

e. informēsim kredītiestādi par garantijas atbrīvošanu.

Ņemiet vērā!
Klients zaudēs iemaksāto maksu vai kredītiestāde izpildīs izsniegto garantiju, ja atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 14. aprīļa lēmuma Nr.1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" 21. pantam tiks anulētas tehniskās prasības, vienlaikus izbeidzot sāktos pieslēguma ierīkošanas darbus.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Nē, ja elektrostacijas pieslēgšanai vai ražošanas jaudas palielināšanai nav nepieciešama pieslēguma pārbūve, maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu nav jāmaksā.

Nē, ja pieslēguma līgums jau parakstīts, neatkarīgi no maksimāli pieļaujamās eksporta jaudas apmēra maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu netiek piestādīta.

Pēc pakalpojuma pieteikšanas "Sadales tīkls" klientiem, kuriem ir jāmaksā par sistēmas jaudas rezervēšanu, kopā ar tehniskajām prasībām un vienošanos nosūtīs arī informāciju par jaudas rezervēšanas maksu, norādot konkrētu summu, kas klientam vai nu jāapmaksā, vai arī jāsedz, iesniedzot kredītiestādes garantiju.

Maksa par jaudas rezervēšanu ir atkarīga no eksporta jaudas palielinājuma. Ja atļautais eksporta jaudas palielinājums ir lielāks par 50 kW, maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu ir jāmaksā, ja vienāds vai mazāks par 50 kW, tad nav jāmaksā.

Jā, pieteikto jaudu var samazināt, iesniedzot klientu portālā e-st.lv vai sūtot uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu

. Izskatīsim to un nosūtīsim jums jaunas tehniskās prasības, vienošanos un sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķinu. Vienošanās jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāsūta atpakaļ uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

Ja sistēmas jaudas rezervēšanas maksu jau esat nodrošinājis atbilstoši aprēķinam pirms slodzes samazināšanas, iemaksāto summu atpakaļ saņemsiet pēc pieslēguma līguma noslēgšanas.

Jā, tā ir katra klienta brīva izvēle – pārskaitīt maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu uz "Sadales tīkla" kontu vai iesniegt kredītiestādes garantiju.

Ņemiet vērā!
Ja veiksiet iemaksu "Sadales tīkla" kontā, no šīs summas segsim pieslēguma maksu saskaņā ar pieslēguma līgumu un atlikušo summu atgriezīsim kontā, no kura maksājums veikts. Ja pieslēguma maksa būs lielāka par sistēmas jaudas rezervēšanas maksu, izrakstīsim jums papildu rēķinu. Savukārt, ja iesniegsiet kredītiestādes garantiju, saņemsiet atsevišķu pieslēguma maksas rēķinu, kurš jāapmaksā 30 dienu laikā.

Iemaksātos līdzekļus "Sadales tīkls" uzglabās un izmantos vienīgi klienta pieslēguma maksas segšanai saskaņā ar pieslēguma līgumu. Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas un pieslēguma maksas apmaksas atlikusī sistēmas jaudas rezervēšanas maksas daļa tiks atgriezta kontā, no kura maksājums veikts.

Kredītiestādes izsniegtajai garantijai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • garantiju ir izdevis Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta finanšu pakalpojumu sniedzējs, kuram vai kura grupai ilgtermiņa kredītreitings ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā ir vismaz Baa1 (saskaņā ar aģentūru Moodys's) vai BBB+ (saskaņā ar aģentūru Standard&Poor‘s vai Fitch Ratings);
  • garantija ir pirmā pieprasījuma un neatsaucama;
  • garantija ir izdota par summu, kas atbilst "Sadales tīkla" aprēķinātajai sistēmas jaudas rezervēšanas maksai;
  • garantija ir spēkā līdz brīdim, kad ir noslēgts pieslēguma līgums.

Ņemiet vērā!
Kredītiestādes izsniegtās garantijas nosacījumus uzskatīsim par saskaņotiem, ja garantijā būs ietverti visi garantijas paraugā ietvertie nosacījumi.

Aicinām iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu kredītiestādes garantiju un  pavadvēstulē norādīt kredītiestādes kredītreitingu ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā.

Kredītiestādes izsniegtai garantijai ir jābūt spēkā līdz pat pieslēguma līguma noslēgšanai. Klientam ir pienākums sekot līdz kredītiestādes izsniegtās garantijas termiņam un iesniegt jaunu garantiju vismaz 10 dienas pirms iepriekšējās garantijas beigu datuma. Ja klients laikus neiesniedz atjaunotu kredītiestādes garantiju, elektrostacijas pieslēguma vai jaudas palielināšanas tehniskās prasības tiek anulētas.

Nē, beidzoties tehnisko prasību derīguma termiņam, elektrostacijas pieslēguma / jaudas izmaiņu pieteikums tiek anulēts. Sistēmas jaudas rezervēšanas maksas iemaksa vien nepagarina tehnisko prasību derīguma termiņu. Lai pagarinātu tehnisko prasību derīguma termiņu, aicinām laikus iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot to uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 vai klientu portālā e-st.lv Iesniegumā lūdzam norādīt pagarinājuma nepieciešamības pamatojumu.

Jā, ja parakstītu vienošanos par pieslēguma izbūves nosacījumiem nesaņemsim 60 dienu laikā no tehnisko prasību un vienošanās nosūtīšanas, uzskatīsim, ka elektrostacijas pieslēguma vai jaudas palielināšanas pieteikums klientam nav aktuāls, un tas tiks anulēts (tāpat arī sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķins). 

Ja vēlaties ātrāk atteikties no elektrostacijas pieslēguma vai jaudas palielināšanas pieteikuma, iesniedziet klientu portālā e-st.lv vai sūtiet uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

 ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu

Atbilstoši SPRK komisijas padomes lēmumam Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" maksu par vienu jaudas rezervēšanas vienību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

RMW – maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību [EUR/MW];
Iizb.izm – pārvades sistēmas operatora kopējās iepriekšējo piecu kalendāro gadu izmaksas [EUR], kas saistītas ar 110 kV apakšstaciju izbūvi vai rekonstrukciju;
Ntraf – kopējais iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā 110 kV apakšstacijās ierīkotās jaudas apmērs [MW].


Pievienojam Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu.

Ja elektroenerģijas ražotājs izpildīs sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai un maksa, kuru tas ir veicis par jaudas rezervēšanu, tiks izmantota pieslēguma maksas segšanai, tad tā pēc sava ekonomiskā satura un būtības vērtējama kā avansa summa par nākotnē veicamo pakalpojumu – pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai, kuram piemērojama pievienotās vērtības nodokļa standartlikme 21 procenta apmērā.

Gadījumā, kad elektroenerģijas ražošanas iekārta netiek pieslēgta elektroenerģijas sistēmai no sistēmas operatora neatkarīgu iemeslu dēļ un maksa par jaudas rezervēšanu netiek atgriezta elektroenerģijas ražotājam, tad tā būs atzīstama par sistēmas jaudas rezervēšanas pakalpojumu, kuram piemērojama pievienotās vērtības nodokļa standartlikme 21 procenta apmērā.