Tipveida slodžu sadalījuma grafiks

Tipveida slodžu sadalījuma grafiks atspoguļo "Sadales tīkla" klientu – gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu – ik mēnesi patērētās elektroenerģijas proporcionālo sadalījumu pa stundām. 

Tipveida slodžu sadalījuma grafiks tiek lietots, lai nodrošinātu klientiem, kuru īpašumam īslaicīgi traucēta automātiskā elektroenerģijas datu ieguve vai arī vēl nav uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, iespēju norēķināties par elektrību, izmantojot elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus, kas paredz atšķirīgu cenu dažādās diennakts stundās.

Šāds grafiks tiek lietots arī mikroģeneratoru īpašnieku patēriņa datu sadalīšanai pa stundām, ja šie klienti izmanto neto uzskaites sistēmu un ik stundas dati nepieciešami norēķiniem ar elektroenerģijas tirgotāju par patērēto elektrību. Iemesls šādai patēriņa datu sadalīšanai ir atšķirīgie veidi kā "Sadales tīkls" veic ieskaitu par elektrību, kuru klients "Sadales tīkla" elektrotīklā nodevis un no tā saņēmis (neto uzskaite mēneša ietvaros) un kā, savukārt, elektroenerģijas tirgotāji aprēķina maksu par elektrību klientiem, ja izvēlētais norēķinu veids paredz pa stundām atšķirīgu elektrības cenu (pēc ik stundas patēriņa).

Tipveida slodžu sadalījuma grafiks tiek veidots, izmantojot "Sadales tīkla" automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas iegūtos datus. Lai grafiks būtu reprezentabls un iespējami precīzi atbilstu aktuālajiem "Sadales tīkla" klientu paradumiem, tā pamatā ir iepriekšējā gadā iegūti dati.

Tipveida slodžu sadalījuma grafika aprēķinu princips:

  • vispirms tiek noteikts elektrības apjoms, kuru no "Sadales tīkla" elektrotīkla ik mēnesi saņēmuši pieslēgumi, kuros viedais elektroenerģijas skaitītājs ieguvis pilnīgus datus;
  • kopējais katra mēneša elektroenerģijas patēriņš tiek sadalīts pa darbdienām un sestdienām, svētdienām;
  • tad tiek aprēķināts kopējās patērētās elektroenerģijas procentuālais sadalījums pa diennakts stundām.


Tipveida slodžu grafika piemērošanas princips:

  • elektroenerģijas apjoms, kuru klients viena mēneša laikā saņēmis no "Sadales tīkla" elektrotīkla, tiek sadalīts atbilstoši šī mēneša dienu skaitam (mikroģeneratoru īpašniekiem, kas izmanto neto uzskaites sistēmu, – tikai starpība starp kopējā elektrotīklā nodoto un no tā saņemto apjomu);
  • tiek noteikts darbdienu un sestdienu, svētdienu skaits mēnesī;
  • jebkuras dienas ik stundas patēriņa datus iegūst, dalot dienas patēriņu pa stundām atbilstoši tipveida slodžu sadalījuma grafikā norādītajām proporcijām darbdienā vai sestdienā un svētdienā.

Tipveida slodžu sadalījuma grafiks tiek piemērots gadījumos, kad mikroģeneratora īpašnieks ir izvēlējies izmantot neto uzskaites sistēmu, bet par papildus no elektroenerģijas tirgotāja pirkto elektrību maksāt atbilstoši Nord Pool biržas cenai piesaistītam tarifam.

Iesakām laikus izvērtēt elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumu atbilstību jūsu jaunajām vajadzībām!


Tipveida grafiks netiek piemērots

Ja viena mēneša laikā no kopējā elektrotīkla saņemts mazāk elektrības (piemēram, 110,500 kWh) nekā tajā nodots vai uzkrāts no iepriekšējiem mēnešiem (piemēram, 240,800 kWh), par elektrību šajā mēnesī jāmaksā nav, un tipveida grafiks nav nepieciešams. Rēķinā tas atspoguļojas kā patēriņš 0 kWh.Tipveida grafiks tiek piemērots

Ja viena mēneša laikā kopējā elektrotīklā nodots mazāk elektrības (piemēram, 230,500 kWh) kā no tā saņemts (piemēram, 330,600 kWh) un arī uzkrājumu no iepriekšējiem mēnešiem nav, jāmaksā būs par starpību starp nodoto un saņemto elektrības apjomu. Norēķiniem par elektrību tiks izmantoti dati, kas iegūti, šo starpību sadalot atbilstoši tipveida slodžu sadalījuma grafikam. Tas nozīmē, ka mēneša maksa par elektrību, ja tiek izmantots Nord Pool biržas cenai piesaistīts tarifs, vairs neietekmē dienas un stundas, kad faktiski elektrība lietota. 


Tipveida slodžu sadalījuma grafiks tiek sastādīts katram gada mēnesim, atsevišķi darbdienām un sestdienām, svētdienām. Grafikā redzams vienā diennaktī patērētās elektroenerģijas tipveida sadalījums (%) pa stundām.

Tipveida slodžu sadalījuma grafiks MS Excel formātā

Tipveida slodžu sadalījuma grafiks tiek sastādīts katram gada mēnesim, atsevišķi darbdienām un sestdienām, svētdienām. Grafikā redzams vienā diennaktī patērētās elektroenerģijas tipveida sadalījums (%) pa stundām.

Tipveida slodžu sadalījums 2024. gada otrajam pusgadam tiks publicēts 2024. gada pirmajā ceturksnī.

Tipveida slodžu sadalījuma grafiks MS Excel formātā