UZŅĒMUMI, KAS SNIEDZ ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅA AUDITA PAKALPOJUMUS

Energoaudits ir ekspertu aprēķinos balstīts energoresursu efektīva lietojuma izvērtējums un rekomendācijas, kā uzlabot uzņēmuma energoefektivitāti. Energoaudits ietver arī elektroenerģijas patēriņa auditu – lielāko elektroenerģijas patērētāju inventarizāciju, to sadalījuma, lietošanas īpatnību un regularitātes apzināšanu, elektroenerģijas patēriņa mērījumus un patēriņa datu analīzi, elektroinstalāciju testus un zudumu definēšanu. Balstoties uz iegūto informāciju tiek rekomendēta arī elektrības pieslēgumam optimāli nepieciešamā jauda.

Jūsu ērtībām zemāk pievienota informācija par uzņēmumiem, kas ir akreditēti energoaudita un elektroenerģijas patēriņa audita pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmumi publicēti alfabēta secībā.*

Pakalpojumu sniedzējs

Kontaktinformācija

Pakalpojumi

Efekta SIA
Reģ. Nr. 40002072323
www.efekta.lv

Adrese: Bukultu iela 11, Rīga, LV-1005, Latvija
E-pasts: 

info@efekta.lv

Kontakttālrunis: +371 26431341

Uzņēmumu elektroenerģijas patēriņa audits

EKODOMA SIA
Reģ. Nr. 40003041636
www.ekodoma.lv

Adrese: Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010, Latvija
E-pasts: 

ekodoma@ekodoma.lv

Kontakttālrunis: +371 67323212

Uzņēmumu elektroenerģijas patēriņa audits

Energi SIA
Reģ. Nr. 40203243580
www.energi.lv

Adrese: Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004, Latvija
E-pasts: 

info@energi.lv

Kontakttālrunis: +371 29522025

Uzņēmumu elektroenerģijas patēriņa audits

INSPECTA LATVIA AS
Reģ. Nr. 40003130421
www.kiwa.com

Adrese: Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Latvija
E-pasts: 

latvia@kiwa.com

Kontakttālrunis: +371 67607900

Uzņēmumu elektroenerģijas patēriņa audits

LBRA SIA
Reģ. Nr. 40003851932
www.lbra.lv

Bāriņu iela 10, Rīga, LV-1002, Latvija
E-pasts: 

info@lbra.lv

Kontakttālrunis: +371 26259154

Uzņēmumu elektroenerģijas patēriņa audits

TUV Nord Baltik SIA
Reģ. Nr. 40003121062
www.tuv-nord.lv

Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005, Latvija
E-pasts: 

arturs.kamenders@tuv-nord.lv

Kontakttālrunis: +371 27036603

Uzņēmumu elektroenerģijas patēriņa audits

*Ja jūsu uzņēmums sniedz energoaudita un elektroenerģijas patēriņa audita pakalpojumus un vēlaties, lai to iekļaujam šajā sarakstā, sūtiet informāciju uz e-pastu 

st@sadalestikls.lv

, kā tematu norādot "Energoaudita pakalpojumu sniedzēju saraksts". E-pastā norādiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru) un sniegto pakalpojumu īsu aprakstu. Saņemto informāciju publicēsim mūsu mājaslapā.

Uzņēmumu iesūtītā informācija periodiski tiek pārbaudīta. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka iesūtītā informācija nav aktuāla (piemēram, nedarbojas mājaslapa u.tml.), uzņēmums tiek dzēsts no saraksta.

Sarakstam ir tikai informatīvs raksturs, un "Sadales tīkls" neuzņemas nekādu atbildību par sarakstā minēto uzņēmumu darbību vai to sniegto pakalpojumu kvalitāti.