Uzticams partneris

Līdz ar tehnoloģiju attīstību, digitalizāciju, klimatneitralitātes prasībām un patērētāju paradumu maiņu, transformāciju piedzīvo visa enerģētikas nozare. Mūsdienīga sadales sistēma, kas spēj nodrošināt divvirzienu elektroenerģijas plūsmu tīklā, viedu tīkla pārvaldību un datu pieejamību tirgus dalībniekiem, kļūst par pamatu nozares attīstībai atjaunīgās enerģijas laikmetā.

"Sadales tīkls" mainās līdzi nozarei, attīsta savu ekspertīzi un arvien aktīvāk iesaistās diskusijās par enerģētikas nozares nākotni. 2021. gadā organizēts pirmais nozares forums "AC/DC Tech", aicinot nozares ekspertus un tirgus dalībniekus kopīgi diskutēt par nākotnes iespējām un izaicinājumiem.

"Sadales tīkls" aktīvi iesaistās sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem – nozares organizāciju Eurelectric, Lietuvas un Igaunijas sadales sistēmas operatoriem.

Jau vairāk nekā 20 gadus katru gadu tiekamies ar Lietuvas un Igaunijas sadales sistēmas operatoru vadošajiem darbiniekiem un ekspertiem, lai pārrunātu attīstības virzienus, nozares aktualitātes, kā arī dalītos pieredzē, ieviešot elektrotīklā jaunas tehnoloģijas un risinājumus.

2020. gadā iesaistījāmies Eiropas mēroga energosistēmas IT platformas “OneNet” izveidē – projekts sākts pērn oktobrī un tā dalībniekiem trīs gadu laikā ir jāizstrādā prototips.