Sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas

Informāciju par 2021. gada  pieslēguma ierīkošanas vidējām faktiskajām izmaksām, kas nepieciešamas pieslēguma maksas aprēķinam, publicē "Sadales tīkls" kā sistēmas operators. 

N.p.k.
Nosaukums
Vidējās izmaksas 2021. gadā, 
EUR/km vai EUR/TA
Rīgā
Pārējā sadales sistēmas teritorijā
1.6 - 20 kV elektrolīnijas (km):
1.1.20 kV gaisvadu līnijas (GVL)
1.1.1.20 kV kailvadu līnijas
-
15 387
1.1.2.20 kV izolēto vadu līnijas
-
19 017
1.2.6 - 20 kV kabeļu līnijas (KL) 
1.2.1.6 - 20 kV kabeļu līnijas bez ielas cietā seguma
-
34 685
1.2.2.6 - 20 kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu71 29059 007
2.0,4 kV elektrolīnijas (km):
2.1.0,4 kV piekarkabeļu līnijas (izolēto vadu)
-
9 793
2.2.0,4 kV kabeļu līnijas bez ielas cietā seguma43 88726 934
2.3.0,4 kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu60 45047 464
3.6 - 20 / 0,4 kV transformatoru apakšstacijas (TA):
3.1.20 / 0,4 kV balsta tipa (BTA):
3.1.1.I tipa balstā ar transformatora jaudu līdz 100 kVA (vienā balstā)
-
6 450
3.1.2.H tipa balstā ar transformatora jaudu no 100 līdz 400 kVA (portālbalstā)
-
10 483
3.2.6 - 20 / 0,4 kV slēgtā tipa kompaktās transformatoru  apakšstacijas (KTA): 
3.2.1.Ar vienu transformatoru27 98027 980
3.2.2.Ar diviem transformatoriem56 90056 900

 

Piezīmes:

  1. Izmaksas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
  2. Sistēmas pieslēguma būvdarbu vidējās izmaksas katrā pieslēguma ierīkošanas gadījumā var atšķirties atkarībā no konkrētās apbūves vietas, inženiertīklu blīvuma un ģeogrāfiskā reljefa.

    (-) 2021. gadā nav notikusi tādu elektroietaišu izbūve vai to apjoms ir nebūtisks.