Sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas

Informāciju par 2020. gada  pieslēguma ierīkošanas vidējām faktiskajām izmaksām, kas nepieciešamas pieslēguma maksas aprēķinam, publicē “Sadales tīkls” kā sistēmas operators. Šādu kārtību nosaka “Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” 54. punkts. (27.03.2018, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums nr.1/4).

 

N.p.k.NosaukumsVidējās izmaksas 2020. gadā,                       EUR/km vai EUR/TA
RīgāPārējā sadales sistēmas teritorijā
1.6 - 20 kV elektrolīnijas (km):
1.1.20 kV gaisvadu līnijas (GVL)
1.1.1.20 kV kailvadu līnijas-16 429
1.1.2.20 kV izolēto vadu līnijas-18 897
1.2.6 - 20 kV kabeļu līnijas (KL) 
1.2.1.6 - 20 kV kabeļu līnijas bez ielas cietā seguma40 69534 976
1.2.2.6 - 20 kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu80 13956 769
2.0,4 kV elektrolīnijas (km):
2.1.0,4 kV piekarkabeļu līnijas (izolēto vadu)-10 873
2.2.0,4 kV kabeļu līnijas bez ielas cietā seguma33 02127 279
2.3.0,4 kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu60 95848 138
3.6 - 20 / 0,4 kV transformatoru apakšstacijas (TA):
3.1.20 / 0,4 kV balsta tipa (BTA):
3.1.1.I tipa balstā ar transformatora jaudu līdz 100 kVA (vienā balstā)-7 251
3.1.2.H tipa balstā ar transformatora jaudu no 100 līdz 400 kVA (portālbalstā)-10 435
3.2.6 - 20 / 0,4 kV slēgtā tipa kompaktās transformatoru  apakšstacijas (KTA): 
3.2.1.Ar vienu transformatoru22 55522 555
3.2.2.Ar diviem transformatoriem44 23944 239
3.3.6 - 20 / 0,4 kV slēgtā tipa iebūvētās transformatoru apakšstacijas (TA): 
3.3.1.Ar vienu transformatoru20 24520 245
3.3.2.Ar diviem transformatoriem44 29944 299

 

Piezīmes:

  1. Izmaksas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
  2. Sistēmas pieslēguma būvdarbu vidējās izmaksas katrā pieslēguma ierīkošanas gadījumā var atšķirties atkarībā no konkrētās apbūves vietas, inženiertīklu blīvuma un ģeogrāfiskā reljefa.

    (-) 2020. gadā nav notikusi tādu elektroietaišu izbūve vai to apjoms ir nebūtisks.