Sadales sistēmas būvdarbu vidējās faktiskās izmaksas

Klientu ērtībām un pakalpojuma izmaksu izpratnei "Sadales tīkls" publicē  2023. gada pieslēguma ierīkošanas vidējās faktiskās izmaksas.

Ņemiet vērā!

  • Izmaksas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
  • Sistēmas pieslēguma būvdarbu vidējās izmaksas katrā pieslēguma ierīkošanas gadījumā var atšķirties atkarībā no izbūvējamā apjoma, konkrētās apbūves vietas, inženiertīklu blīvuma un ģeogrāfiskā reljefa.

N.p.k.
Nosaukums

Vidējās izmaksas 2023. gadā,
EUR/km vai EUR/TA

Rīgā
Pārējā sadales sistēmas teritorijā
1.6 - 20 kV elektrolīnijas (km):
1.1.20 kV gaisvadu līnijas (GVL)
1.1.1.20 kV kailvadu līnijas
-
16 400
1.1.2.20 kV izolēto vadu līnijas
-
15 000
1.2.6 - 20 kV kabeļu līnijas (KL) 
1.2.1.6 - 20 kV kabeļu līnijas bez ielas cietā seguma
-
40 300
1.2.2.6 - 20 kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu75 30064 000
2.0,4 kV elektrolīnijas (km):
2.1.0,4 kV piekarkabeļu līnijas (izolēto vadu)
-
13 000
2.2.0,4 kV kabeļu līnijas bez ielas cietā seguma-43 700
2.3.0,4 kV kabeļu līnijas vietās ar ielas cieto segumu63 00059 000
3.6 - 20 / 0,4 kV transformatoru apakšstacijas (TA):
3.1.20 / 0,4 kV balsta tipa (BTA):
3.1.1.I tipa balstā ar transformatora jaudu līdz 100 kVA (vienā balstā)
-
9 400
3.1.2.H tipa balstā ar transformatora jaudu no 100 līdz 400 kVA (portālbalstā)
-
12 400
3.2.6 - 20 / 0,4 kV slēgtā tipa kompaktās transformatoru  apakšstacijas (KTA): 
3.2.1.Ar vienu transformatoru35 20035 200
3.2.2.Ar diviem transformatoriem70 00070 000


(-) 2023. gadā nav notikusi tādu elektroietaišu izbūve vai to apjoms ir nebūtisks.