Vispārējās tehniskās prasības skaitītāja uzstādīšanai

Pirms skaitītāja pārvietošanas darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka jūsu izvēlētais sertificētais elektriķis labi pārzina vispārējās tehniskās prasības skaitītāja uzstādīšanai, un rūpējieties, lai tās tiktu ievērotas. Vairāk par darbībām ar skaitītājiem

  • Elektroenerģijas skaitītājs jāuzstāda atsevišķā sadalnē vai uz skaitītājam īpaši paredzētas skaitītāja pamatnes (dēļa).
  • Skaitītājs jānovieto 1,5 līdz 1,7 metru attālumā no grīdas.
  • Skaitītāju nedrīkst novietot virs kāpnēm, virtuvē, tualetes telpā, vannas istabā, dušas telpā vai noliktavā.
  • Ievadkabelim jābūt bez papildu savienojuma vietām.
  • Pirms un pēc skaitītāja jābūt drošinātājiem.
  • Visām iekārtām pirms skaitītāja jābūt pārskatāmām un brīvi pieejamām plombēšanai.


Piemēri, kuros tehniskās prasības nav ievērotas


Pirmsuzskaites automātslēdzis nav uzstādīts plombējamā kārbāNav pirmsuzskaites automātslēdža, un skaitītājs novietots uz ugunsnedroša dēļaNav uzstādīti pēcuzskaites automātslēdži


Piemēri, kuros tehniskās prasības ir ievērotas

   
Skaitītājs novietots uz skaitītāja dēļa. Pirmsuzskaites automātslēdzis ir plombējamā kārbā. Uzstādīti pēcuzskaites automātslēdžiSkaitītājs novietots sadalnē. Pirmsuzskaites automātslēdzis ir plombējamā kārbā. Uzstādīti pēcuzskaites automātslēdži