Zaudējumu atlīdzināšana

"Sadales tīkls" ik dienu uztur, atjauno un attīsta elektrotīklu visā valsts teritorijā. Lai veiktu plānveida darbus un operatīvi atrisinātu neplānotas situācijas, dažādos reģionos vienlaikus strādā daudzas "Sadales tīkla" un mūsu partneru elektromontieru brigādes. Mēs veicam darbus profesionāli un atbilstoši augstām darba drošības prasībām, kā arī laikus informējam klientus par plānotajiem darbiem. Ja tomēr kādreiz mūsu rīcība netīši ir radījusi klientam kaitējumu, esam atbildīgi, meklējam labākos risinājumus, atlīdzinām materiālos zaudējumus un novēršam citas neērtības.

Aicinām pārliecināties, vai jūsu situācija atbilst nosacījumiem:

 • īpašuma bojājumu izraisījis notikums "Sadales tīkla" elektrotīklā;
 • lietotājs zaudējumus nevarēja novērst, lai arī tika ievēroti aizsardzības pasākumi.

Svarīgi zināt! Gadījumos, kad bojājuma iestāšanos "Sadales tīkls" nevar novērst (piemēram, pērkona negaiss, vētra, elektroenerģijas pārrāvumi vai elektroenerģijas sistēmas darbības traucējumi), materiālie zaudējumi netiek atlīdzināti.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Lai pretendētu uz zaudējumu atlīdzināšanu, ir jāiesniedz

 • zaudējumu apliecinošs dokuments, piemēram, apmaksāts rēķins, kases čeks, bankas vai internetbankas maksājuma uzdevums, kas apliecina remonta izmaksas (ja elektroiekārta pēc notikuma bija remontējama) vai iegādi* (ja elektroiekārta pēc notikuma nebija remontējama vai remonts nebija lietderīgs);
 • sertificēta elektriķa slēdziens par elektroiekārtas bojājuma cēloni (tajā jābūt norādītam, vai bojātā elektroiekārta ir remontējama vai remonts nav iespējams).

* Iegādes gadījumā atlīdzināsim summu, kas ir elektroiekārtas atlikusī vērtība notikuma brīdī.

 

"Sadales tīkls" rīcība pēc pieteikuma saņemšanas

 • Mēs pārliecināsimies, vai bojājumu izraisījis notikums "Sadales tīkls" apkalpē esošajā elektrotīklā.
 • 10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža sazināsimies ar jums un informēsim par pieņemto lēmumu.

 

Kur pieteikt materiālo zaudējumu atlīdzību?

Lai iesniegtu pieteikumu materiālo zaudējumu atlīdzībai, spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.


 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Klientiem, kuriem "Sadales tīkla" tehnisko darbu dēļ ir nācies vairāk nekā 24 stundas pavadīt bez elektrības, kompensēsim sagādātās neērtības, rēķinā par atbilstošo mēnesi neiekļaujot fiksēto ikmēneša maksu par elektrības pieslēgumu.

 

"Sadales tīkla" rīcība:

 • "Sadales tīkla" elektrotīklu pārvaldības sistēma automātiski reģistrēs elektrības atslēguma ilgumu;
 • tuvāko divu darbdienu laikā mēs sazināsimies ar jums un informēsim par pieejamo kompensāciju;
 • piešķirsim kompensāciju – elektrības rēķinā par attiecīgo mēnesi neiekļausim fiksēto ikmēneša maksu par elektrības pieslēgumu.

 

Izņēmumi. Kompensāciju nepiemēro šādos gadījumos:

 • elektrības pārtraukums ir reģistrēts laikā, kad Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs attiecīgajā valsts reģionā izsludinājis dzelteno, oranžo vai sarkano brīdinājumu;
 • elektrības pārtraukumu nevar novērst ātrāk sistēmas lietotāja vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ;
 • pārtraukums ir radies nepārvaramas varas dēļ (apvērsums, sociālie nemieri, laupīšana, kiberuzbrukums, terora akts, ugunsgrēks, negadījums u.c.);
 • piegāde ir pārtraukta izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā vai elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšanai;
 • elektrības piegāde nav notikusi, pamatojoties uz valsts civilās aizsardzības vai drošības dienestu un iestāžu pieprasījumu.