Pirmajā jūlijā stāsies spēkā jaunie elektroenerģijas sadales tarifi

Šī gada 1. jūlijā stāsies spēkā jaunie elektroenerģijas sadales tarifi. Konkrētas izmaiņas būs atkarīgas no klienta pieslēguma un patēriņa parametriem, tāpēc gan uzņēmēji, gan mājsaimniecības ar lielu pieslēguma slodzi (jaudu) aicināti izvērtēt patēriņa paradumus un iespēju samazināt pieslēguma parametrus.

Izmaiņas dzīvokļiemSadales un pārvades pakalpojumu maksas izmaiņu ietekmē vidējais elektrības rēķina pieaugums vienas fāzes (1F), 16-20 ampēru (A) īpašumiem plānots no 5–7* eiro apjomā mēnesī. Šāds pieslēgums ir vairumam dzīvokļu – kopumā teju 90% jeb 576 tūkstošiem dzīvokļu.

Izmaiņas privātmājāmNo 260 tūkstošiem privātmāju apmēram 35% izmanto 1F, 16-20A pieslēgumu, un plānots, ka šiem īpašumiem vidējais elektrības rēķina pieaugums sadales pakalpojuma ietekmē būs 5–7* eiro mēnesī. Ap 35% privātmāju izmanto 3F pieslēgumu ar 16A vai 20A. Vidējais plānotais pieaugums šādiem īpašumiem būs 12–15* eiro mēnesī. Samērā plašā amplitūda primāri skaidrojama ar dažādo pieslēguma fāžu un ampēru skaitu.

Svarīga atbilstošas pieslēguma jaudas izvēle 

Jaunajā tarifā lielāks īpatsvars ir tarifa maksas fiksētajai daļai par jaudas uzturēšanu , tāpēc klientiem ar salīdzinoši lielu pieslēguma jaudu tarifa maksas pieaugums būs salīdzinoši lielāks. Aptuveni 30% privātmāju ir 3F pieslēgums ar 25A un vairāk, šādiem īpašumiem tarifa maksas pieaugums būs, sākot no 18* eiro mēnesī. Lai iespēju robežās mazinātu sadales pakalpojuma maksu, šiem klientiem ieteicams izvērtēt savus elektroenerģijas lietošanas paradumus un pieslēguma efektivitāti. Lielai daļai īpašumu pilnībā pietiek ar 16A vai 20A pieslēgumu. Kādi pieslēguma parametri katra klienta vajadzībām būs atbilstošākie, noskaidrot palīdzēs "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamais Slodzes aprēķina kalkulators, kā arī padomi slodzes novērtēšanai.

Slodzes maiņas pakalpojumu iespējams pieteikt klientu portālā e-st.lv, un izmaiņas stāsies spēkā jau no nākamās dienas. Slodzes maiņu "Sadales tīkls" aicina izvērtēt pārdomāti – tās samazināšana ir bez maksas, bet atjaunošana būs maksas pakalpojums.

Valsts atbalsta programmās iedzīvotājiem atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtām ir atcelta pieslēgumā atļautās elektroenerģijas ražošanas jaudas ierobežojuma prasība.

Turpmāk – divi tarifu veidi; pieaugumu un piemērotāko tarifu plānu ļaus aprēķināt tiešsaistes kalkulators

Vienkāršotā tarifa plānu struktūra paredz, ka klientiem no 1. jūlija būs pieejami divi tarifu veidi – "Pamata" un "Speciālie". "Pamata" tarifi būs izdevīgi klientiem ar regulāru elektroenerģijas patēriņu (tādi varētu būt ap 90% klientu), savukārt "Speciālie" – īpašumiem, kuros elektroenerģijas patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs. Piemēram, īpašumiem, kas izlikti pārdošanā un netiek ikdienā apdzīvoti, vasarnīcām ziemas mēnešos, uzņēmumiem ar sezonālu darbību ārpus sezonas u.tml.

Svarīgi, ka tarifu būs iespējams nomainīt, izvēloties piemērotāko nākamajā mēnesī plānotajam elektroenerģijas patēriņam (piemēram, pārceļoties uz vasarnīcu vasarā). To viegli un bez maksas īpašnieki varēs izdarīt savā profilā "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv. Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam un tā prognozēm nākamajā mēnesī, jo pat nelielas tā svārstības var strauji celt izmaksas. Rūpējoties par klientu ērtībām, pārejas periodā no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, izvērtējot īpašuma elektroenerģijas patēriņu, tarifu būs iespējams mainīt esošā mēneša ietvaros, un tas būs spēkā no esošā mēneša pirmā datuma. No 2023. gada 1. oktobra tarifu būs iespējams mainīt katru mēnesi līdz esošā mēneša beigām, un tas būs spēkā no nākamā mēneša.

Lai nodrošinātu klientiem iespēju iepazīties ar izmaiņām, "Sadales tīkla" mājaslapā pieejams Tarifu kalkulators. Ievadot tajā datus par objekta fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, var uzzināt pieauguma summu.

Š. g. 1. jūlijā visi klienti automātiski tiks pieslēgti "Pamata" tarifu plānam, klientiem nekādas papildu darbības šajā brīdī nav nepieciešams veikt. Tomēr, izvērtējot savu patēriņu, nepieciešamības gadījumā klients pats varēs nomainīt tarifu plānu uz sev piemērotāku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija maijā apstiprināja "Sadales tīkla" un "Augstsprieguma tīkla" elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu jaunos tarifus, kas stājas spēkā 1. jūlijā. Sadales pakalpojumu izmaksu pieaugumu ietekmējis energoresursu un vispārējais cenu kāpums, kā arī elektroenerģijas pārvades tarifa pieaugums. Sadales tarifu projekta izstrādes gaitā ir vienkāršota tarifu plānu struktūra, mainīta tarifa fiksētās un mainīgās daļas proporcija, kā arī ievērota vienlīdzīga pieeja un sabalansēta pakalpojuma maksa visām klientu grupām – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem. Tarifs uzņēmējiem būs konkurētspējīgs Baltijā.

Lai informētu sabiedrību par gaidāmajām izmaiņām, izveidota atsevišķa sadaļa par tarifa izmaiņām "Sadales tīkla" mājaslapā, izveidots tarifu aprēķina kalkulators, drukātajos un interneta medijos izvietota informācija par tarifa izmaiņām, organizēti semināri uzņēmējiem 43 pašvaldībās, notiek individuāla saziņa ar klientiem ar lielākas jaudas pieslēgumiem, aicinot izvērtēt pieslēguma slodzi.


* neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)