Kur atrast labu elektriķi?

Elektriķa pakalpojums līdzīgi kā ārsta apmeklējums dažkārt tiek plānots ilgāku laiku uz priekšu, bet dažkārt tas nepieciešams akūti – negaidīti un neatliekami. Ja ar elektrību atgadījusies kāda neplānota ķibele, ja grasāties remontēt, labiekārtot īpašumu vai attīstīt savu energosaimniecību, ierīkojot jaunu pieslēgumu vai papildinot to ar elektrības ražošanas iekārtām, bez speciālista palīdzības neiztikt. Svarīgi prast novērtēt situāciju, saprast, kura speciālista palīdzība noderētu, un lieki neriskēt, mēģinot tikt galā paša spēkiem. Elektrība kļūdas nepiedod!


Lielāko daļu elektrotīkla uztur "Sadales tīkls"

Elektrība no elektroenerģijas ražotājiem līdz klientiem plūst pa elektrotīkliem, kas līdz pat pieslēguma vietai pieder pārvades vai sadales sistēmas operatoriem, kuri atbild par šīs tīkla daļas tehnisko uzturēšanu. Pieslēguma vieta un vienlaikus robeža ar klienta elektrotīklu lielākajā daļā gadījumu ir sadalnes skapī novietotais elektrības skaitītājs. Kur tieši tā ir jūsu īpašumā, var pārliecināties "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv Ja speciālistu palīdzība ir nepieciešama elektrotīklam pirms skaitītāja (ārējais elektrotīkls), piesakiet bojājumu "Sadales tīkla" mājaslapā un sekojiet līdzi bojājuma novēršanai digitālajā kartē. Savukārt, ja darbi veicami jūsu elektrotīkla daļā (iekšējais elektrotīkls no skaitītāja līdz rozetei), speciālists jāmeklē pašam.

"Sadales tīkla" padomi: Ko darīt, ja nezināt, kāpēc nav elektrības?

 

Augstas bīstamības situācijās zvaniet 112

Dažkārt elektrotīkla nolietojums un citi bojājumi tiek konstatēti tikai tad, kad noticis elektrības atslēgums vai ir acīmredzama avārijas situācija, sliktākā gadījumā – nelaime. Neatkarīgi no tā, kur tieši elektrotīklā ir problēma, augstas bīstamības situācijās, kas var nodarīt būtisku kaitējumu cilvēkiem vai videi (piemēram, uzliesmojums, dūmi, sprādzieni elektroietaisēs), uzreiz zvaniet vienotajam ārkārtas palīdzības dienestam uz tālruņa numuru 112.

Paļāvību rada atsauksmes

Ideāli, ja ikvienam īpašumam būtu "savs elektriķis", kurš pārzina iekšējā elektrotīkla plānu, kvalitāti, atgādina par tā higiēnu un atbild uz zvaniem pat nakts laikā. Ja šāda speciālista uzreiz redzeslokā nav, visbiežāk klienti meklējumus sāk, aptaujājot radus, draugus un kaimiņus. Priekšrocība: paziņu ieteikums līdz ar speciālista kontaktu ļauj vienlaikus iegūt arī atsauksmi par sadarbības pieredzi ar šo speciālistu.

Pārliecībai par gaidāmā pakalpojuma kvalitāti, atsauksmes der pameklēt vienmēr, īpaši tad, ja plānoti lielāki un sarežģītāki darbi elektrotīklā. Te lieti noder interneta iespējas, piemēram, draugu, domubiedru vai apkaimes iedzīvotāju grupas Facebook vai vienkārši Google meklētājs.

Ja elektriķi vajag steidzami

Bojājumi, atslēgumi un citas neparedzētas situācijas iekšējā elektrotīklā mēdz atgadīties visnepiemērotākajos brīžos un liek speciālista palīdzību meklēt steidzami, dažkārt pat nakts laikā. Ar ko sākt?

Sazinieties ar ēkas apsaimniekotāju
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem (pārvaldniekiem) bieži vien ir savs diennakts avārijas dienests, klientu apkalpošanas centrs vai dežūrspeciālists u.tml. Apsaimniekotāja kontakttālruni parasti var atrast apsaimniekošanas līgumā vai uzņēmuma mājaslapā. Priekšrocība: apsaimniekotāja rīcībā esošie elektriķi visdrīzāk labi pārzina situāciju tieši jūsu namā, tāpēc operatīvi var atrast problēmas cēloni, kā arī sazināties ar atbildīgajiem dienestiem, ja nepieciešams.

Profesionālu elektriķu pakalpojumus mēdz piedāvāt arī pašvaldības, sniedzot, piemēram, komunālā dienesta vai jau konkrēta elektriķa kontaktus savā mājaslapā. Pašvaldību pārstāvji visdrīzāk labi pārzina arī citus šādu pakalpojumu sniedzējus savā teritorijā, tālab jebkurā gadījumā varēs ko ieteikt.

Ieskatieties apdrošināšanas līgumā
Dažkārt elektriķa pakalpojumi ir ietverti mājokļa apdrošināšanā (piemēram, Balcia). Arī elektroenerģijas tirgotājiem (piemēram, Elektrum) ir apdrošināšanas veidi, kuros pakalpojumu klāstā ir ietverti elektriķa pakalpojumi elektroinstalāciju bojājumu novēršanai.

Piesakiet SOS izsaukumu internetā
Avārijas izsaukumu var pieteikt arī internetā, izmantojot tiešsaistes platformas, kuras specializējās tieši elektriķu jomā, piemēram, elektro-meistars.lvelektriki.lv, vai arī sniedz plaša spektra pakalpojumus, piemēram, avarijasbrigade.lv,  profi24.lvpaligs24.lv,  gudraismeistars.lv,  meistars24-7.lv u.c. Pakalpojumu sniedzēju mājaslapās visbiežāk ir atsevišķa sadaļa vai kontakti tieši avārijas izsaukumiem. Piesakot pakalpojumu ir iespēja norādīt, ka izsaukums ir standarta vai avārijas / SOS. Parasti pakalpojumu platformu darbības princips ir šāds: klients piesaka izsaukumu, zvanot, rakstot e-pastu vai aizpildot pieteikuma formu; pieteikums tiek pieņemts un pie klienta ierodas atbilstošais speciālists.

Ja plānoti lielāki darbi elektrotīklā

Veidojot jaunu elektrības pieslēgumu vai slodzes izmaiņas, veicot ēkas siltināšanas vai telpu remontdarbus, pārvietojot elektrības skaitītāju, atjaunojot iekšējos elektrotīklus vai uzstādot ģenerācijas iekārtas, piemēram, saules paneļu sistēmas, sadarbību ar nozares profesionāļiem ieteicams uzsākt laikus. Speciālista padoms ļaus izvēlēties piemērotākos risinājumus un izvairīties no kļūdām. Pievērsiet uzmanību, - šādu darbu veikšanai visdrīzāk būs nepieciešams speciālists ar noteiktu sertifikātu.

Atrodiet sertificētu speciālistu internetā
Lai meklētu uzņēmumu vai speciālistu, tajā skaitā sertificētu, kas gatavs sniegt pakalpojumus noteiktā adresē, ir iespēja izmantot jau iepriekš pieminētās tiešsaistes platformas. Dažas no tām piedāvā pakalpojumus tikai kādā šaurā reģionā, visbiežāk Rīgā, Rīgas rajonā, piemēram, elektriki.lv,  paligs24.lv, bet ir arī tādas, kas aptver visu Latvijas teritoriju, piemēram, avarijasbrigade.lv,  GetaPro.lv. Informācija par sertifikātiem visbiežāk tiek pievienota speciālista aprakstā pēc paša speciālista izvēles, tomēr ir arī platformas, kuras īpaši rūpējas par šīs klientiem tik svarīgās informācijas kvalitāti. Piemēram, GetaPro.lv, speciālistam pievienojoties, lūdz ne tikai apliecināt sertifikāta esamību, bet arī iesniegt to pārbaudei, un sertificēto profesionāļu profilus īpaši atzīmē. Pakalpojuma un speciālista izvēli ērtu dara arī dažādas citas šādu platformu priekšrocības, piemēram, pakalpojumu cenrādis, dažādi norēķinu veidi, līguma iespējas, atsauksmes u.c.

Sludinājumu portālos, piemēram, ss.com, Facebook sludinājumi galvenokārt sevi reklamē konkrēti speciālisti. Parasti aprakstā ir norādīts, kādus darbus speciālists veic, kāda ir pieredze, izglītība, sertifikācija. Būtiski pašam pārliecināties par attiecīgā speciālista kvalifikāciju. Uzziņu dienesti vai katalogi internetā, piemēram, 1188, zl.lv, savukārt, piedāvā uzņēmumu kontaktus. Priekšrocība: iespēja atlasīt uzņēmumus pēc noteikta filtra, piemēram, uzņēmumus, kas piedāvā, elektromontāžas, elektroinstalācijas pakalpojumus.

Pārskatam izmantojiet Latvijā plašāko datubāzi
Sertificētu speciālistu plašākā datu bāze pieejama Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvspeciālistu reģistrā, kur speciālistus var atlasīt pēc būvspeciālista darbības sfēras: elektroietaišu projektētāji, izbūves darbu vadītāji, būvuzraugi un ekspertīze, būvprojektu ekspertīze. Šajā datubāzē ir patiešām daudz speciālistu; savas uzbūves dēļ tā gan vairāk piemērota pakalpojumu sniedzēju informācijas pārbaudei un precizēšanai, mazāk – kā meklēšanas rīks.

Lai rūpes par elektrotīklu atmaksātos

Regulāras rūpes par elektrotīklu ir ikviena pieslēguma īpašnieka pienākums. Atbilstoši spēkā esošajiem Ugunsdrošības noteikumiem elektroinstalācijas pārbaude jāveic vienu reizi 10 gados. Elektrotīkla kvalitāte ir viens no visbiežāk sastopamajiem iekšējo elektrotīklu bojājumu iemesliem, tālab aicinām rūpēties par savu elektrotīklu, bet neprognozējamām situācijām gatavoties, adrešu grāmatiņā laikus iekļaujot arī uzticama elektriķa kontaktus.