"SADALES TĪKLA" atzīto invertoru saraksts

Ja izvēlētā invertora nav sarakstā un vēlaties uzzināt prasības vai arī nosūtīt dokumentus (invertora tehnisko specifikāciju, lietotāja instrukciju un akreditētas laboratorijas izsniegtu sertifikātu) tā iekļaušanai Sadales tīkla atzīto mikroģneratoru invertoru sarakstā, rakstiet e-pastu uz 

laboratorija@sadalestikls.lv

. Papildu informācija, zvanot uz +371 67726600.


Ņemiet vērā!
Maksimālai caurlaides spējai jābūt iestatītai līdz 16 A fāzē (vienas fāzes invertoriem Pmax= 3,7 kW, trīs fāžu invertoriem Pmax=11,1 kW). Par to jābūt izdarītai atzīmei iestatījumu pārbaužu protokolā.

* Vienas fāzes invertora nominālais spriegums ir 230 V, nominālā frekvence 50 Hz; trīs fāžu invertora nominālais spriegums ir 3 x 230 / 400 V, nominālā frekvence 50 Hz.