Elektroapgādes operatori iesniedz SPRK precizētu tarifu projektu

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesnieguši precizētus tarifu projektus ar vairāk nekā uz pusi samazinātām tarifus veidojošajām izmaksām, salīdzinot ar sākotnēji – 2022. gada rudenī – iesniegtajiem tarifu projektiem. Plānots, ka jaunie pārvades un sadales tarifi stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā.

Iepriekš jau ziņots, ka energoresursu un vispārējais cenu kāpums ir būtiski ietekmējis arī elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu izmaksas. 2022. gadu "Sadales tīkls" noslēdza ar 20,4 milj. eiro zaudējumiem. Savukārt AST zaudējumi no elektroenerģijas pārvades 2022.gadā sasniedza 32 milj. eiro, kuru segšanai tika izmantoti pārslodzes maksas ieņēmumi 36,5 milj. eiro apmērā, rezultātā ļaujot gadu noslēgt ar 4,5 milj. eiro peļņu.

Abiem operatoriem – būtisks prognozēto izmaksu samazinājums ārējo faktoru ietekmē

AST tarifā iekļaujamo izmaksu palielinājumu ir izdevies samazināt par 54 milj. eiro jeb par 70%, no kuriem 25 milj. eiro samazinājums sasniegts, pateicoties elektroenerģijas cenu un to prognožu kritumam; 21 milj. eiro samazinājums, pateicoties atļaujai izmantot pārslodzes maksas ieņēmumus zaudējumu segšanai; 6 milj. eiro ietaupījums, iepērkot jaudas rezerves un 2 milj. eiro samazinājums no citiem risinājumiem. Pārvades tarifa pieaugumu ir izdevies samazināt no sākotnējiem 111% uz 36% precizētajā tarifu projektā.  

"Arī pēc lēmuma par tarifu maiņu ar 2023. gada 1. jūliju pārvaldes tarifs saglabās konkurētspēju Baltijas līmenī – šobrīd Igaunijas pārvades sistēmas tarifs ir par 22%, bet Lietuvas – par 24% augstāks nekā iesniegtajā tarifu projektā," norāda AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Izmaksu samazinājums "Sadales tīklam" bijis iespējams, pirmkārt, pateicoties Ministru kabineta lēmumam "Sadales tīkla" tarifā tikai daļēji iekļaut iepriekšējo periodu zaudējumus, otrkārt, saistībā ar elektroenerģijas tirgus cenu kritumu. Treškārt, ievērojami samazinātas pārvades tarifa izmaksas, kas automātiski samazina sadales tarifus. Šo faktoru ietekmē izdevies samazināt sadales tarifu vidējo pieaugumu no sākotnējiem 75% uz 32% precizētajā tarifu projektā.

Līdz šim sadales tarifi pēdējoreiz celti 2016. gadā. 

"Celt tarifus pēc septiņu gadu stabilitātes perioda – tas "Sadales tīklam" nav bijis viegls lēmums. Taču mums ir jāspēj nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas sadales pakalpojumu un tīkla uzturēšanu visā Latvijas teritorijā jebkādos apstākļos – arī pašlaik, kad ģeopolitiskās situācijas ietekmē piedzīvojam milzu cenu krīzi, kas ietekmē ikviena pakalpojuma sniedzēju. Jau iepriekš līdz minimumam bijām samazinājuši mūsu pašu ietekmējamās izmaksas un esam pateicīgi valdības un Saeimas pārstāvjiem par izpratni un rasto risinājumu, lai krīzes apstākļos vēl vairāk mazinātu plānoto tarifu pieaugumu," uzsver “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Sadales tarifu projekta izstrādes gaitā ir vienkāršota tarifu plānu struktūra, ievērota vienlīdzīga pieeja un sabalansēta pakalpojuma maksa visām klientu grupām – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem. Tarifs uzņēmējiem būs konkurētspējīgs Baltijā.

"Tuvāko nedēļu laikā SPRK noslēgs gan AS "Sadales tīkls", gan AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projektu vērtēšanu. Lēmumu par tarifu apstiprināšanu SPRK plāno pieņemt maija vidū, lai tie stātos spēkā š.g. 1. jūlijā.  Kopš tarifu projektu iesniegšanas brīža  – pagājušā gada rudens –, vērtēšanas procesā ar abiem operatoriem notikusi aktīva sadarbība.  SPRK ir vairākkārtīgi pieprasījusi sniegt papildu informāciju abiem komersantiem, lai precizētu dažādas izmaksu pozīcijas, kas ietekmē tarifu projektu aprēķinu. Vērtēšanas gaitā arī mainījušies būtiski tarifu ietekmējošie faktori, piemēram, elektroenerģijas cena tirgū, degvielas izmaksas u.c., kas ļāvis ievērojami samazināt abu operatoru izmaksas, tādējādi nodrošinot mazākas tarifu izmaiņas lietotājiem," skaidro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons.

Būtiski, ka atbilstoši SPRK metodikai reizi gadā tarifu apjomu varēs koriģēt gadījumā, ja būs mainījušies tarifu izmaksas ietekmējoši ārējie faktori, piemēram, inflācija, samazinājusies elektroenerģijas cena u.tml.

Konkrēts pieaugums būs atkarīgs no klienta pieslēguma parametriem un patēriņa

Tas, par cik eiro pieaugs elektrības sadales maksa rēķinā pēc jauno tarifu stāšanās spēkā, būs atkarīgs no katra klienta elektrības pieslēguma parametriem un patēriņa. To ietekmēs:

Pieslēguma fāžu skaits – vienas fāzes (1F) vai trīs fāžu (3F) pieslēgums;

Pieslēguma slodze ampēros – 16A; 20A; 25A; 32A; 40A vai vairāk;

Patērēto kilovatstundu (kWh) apjoms.

Informācija par īpašuma pieslēguma datiem pieejama "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv un lielākās daļas elektrības tirgotāju ikmēneša elektrības rēķinos.

Plānotās izmaiņas dzīvokļiemSadales un pārvades pakalpojumu maksas izmaiņu ietekmē vidējais elektrības rēķina pieaugums vienas fāzes (1F) īpašumiem plānots no 5–7* eiro apjomā mēnesī. Šāds pieslēgums ir vairumam dzīvokļu – kopumā teju 90% jeb 576 tūkstošiem dzīvokļu. Klientiem jaunie tarifu plāni tiks pieslēgti automātiski, nekādas papildu darbības nav nepieciešamas.

Plānotās izmaiņas privātmājām. Sadales un pārvades pakalpojumu maksas izmaiņu ietekmē vidējais elektrības rēķina pieaugums privātmājām plānots, sākot no 5* eiro mēnesī. Samērā plašā amplitūda primāri skaidrojama ar dažādo pieslēguma fāžu un ampēru skaitu.

No 260 tūkstošiem privātmāju apmēram 35% izmanto 1F pieslēgumu, un plānots, ka šiem īpašumiem vidējais elektrības rēķina pieaugums sadales pakalpojuma ietekmē būs 5–7* eiro mēnesī. Ap 35% privātmāju izmanto 3F pieslēgumu ar 16A vai 20A. Vidējais plānotais pieaugums šādiem īpašumiem būs 12 – 15* eiro mēnesī.

Aptuveni 30% ir 3F pieslēgums ar 25A un vairāk. Lai iespēju robežās mazinātu sadales pakalpojuma maksu, klientiem ar 3F,  25A (vai vairāk) pieslēgumu, ieteicams izvērtēt savus elektroenerģijas lietošanas paradumus un pieslēguma efektivitāti. Lielai daļai īpašumu pilnībā pietiek ar 16A vai 20A pieslēgumu. Kādi pieslēguma parametri katra klienta vajadzībām būs atbilstošākie, noskaidrot palīdzēs "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamais Slodzes aprēķina kalkulators.

Sadales tarifi uzņēmējiem būs konkurētspējīgi Baltijā

Plānotās izmaiņas juridiskām personām (uzņēmējdarbībai). "Sadales tīkla" mērķis ir nodrošināt tarifu konkurētspēju un uzņēmējdarbības izaugsmi, kā arī līdzsvarot visu klientu grupu intereses un vajadzības. Tā kā gan mājsaimniecību, gan mazo juridisko klientu (nelielu veikalu, biroju u.tml.) ietekme uz elektrotīklu ir atkarīga no pieslēguma un patēriņa vajadzībām, nevis klienta juridiskā statusa, līdz ar jauno tarifu stāšanos spēkā visi klienti par identiskiem pieslēguma parametriem un patēriņu maksās vienādi.

Biznesa klientiem ar augstu pieslēguma efektivitāti neatkarīgi no pieslēguma (sprieguma pakāpes) un patēriņa apjoma sadales pakalpojuma maksas pieaugums būs neliels. Noteiktos gadījumos sadales maksa pēc jauno tarifu stāšanās spēkā būs pat mazāka nekā bijis līdz šim.

Uzņēmumiem ar sezonālu darbības raksturu būs iespēja izvēlēties aktīvajai un neaktīvajai sezonai piemērotāko tarifu plānu. Joprojām ir spēkā arī iespēja samazināt pieslēguma jaudu uz laiku.

Elektroenerģijas ražotājiem komerciāliem mērķiem sadales tarifs tiks aprēķināts atbilstoši līdzšinējai pieejai un plānots, ka tas būs 1,7342 eiro par kilovatu gadā.

Šāda pieeja būtiski uzlabos ne tikai vietējo uzņēmumu konkurētspēju attiecībā pret kaimiņvalstīm Baltijā, bet arī sniegs atbalstu pašmāju uzņēmējdarbības veicināšanai.

Turpmāk – divi sadales tarifu veidi; konkrētu pieaugumu ļaus aprēķināt tiešsaistes kalkulators

Lai nodrošinātu klientiem iespēju iepazīties ar plānoto izmaksu pieaugumu, "Sadales tīkla" mājaslapā pieejams Tarifu kalkulators. Ievadot tajā datus par objekta fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, var uzzināt indikatīvo pieauguma summu.

Vienkāršotā tarifa plānu struktūra paredz, ka klientiem no 1. jūlija būs pieejami divi tarifu veidi – "Pamata" un "Speciālie". "Pamata" tarifi būs izdevīgi klientiem ar regulāru elektroenerģijas patēriņu (tādi varētu būt ap 90% klientu), savukārt "Speciālie" – īpašumiem, kuros elektroenerģijas patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs. Piemēram, īpašumiem, kas izlikti pārdošanā un netiek ikdienā apdzīvoti, vasarnīcām ziemas mēnešos, uzņēmumiem ar sezonālu darbību ārpus sezonas u.tml. Svarīgi, ka tarifu būs iespējams nomainīt, izvēloties piemērotāko nākamajā mēnesī plānotajam elektroenerģijas patēriņam (piemēram, pārceļoties uz vasarnīcu vasarā). To viegli un bez maksas īpašnieki varēs izdarīt savā profilā "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv vai pie sava elektrības tirgotāja.

Tarifu projektus vēl vērtēs SPRK un precīzas sadales tarifu vērtības būs zināmas pēc tarifu apstiprināšanas.

Plašāka informācija par jaunajiem tarifiem, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem – šeit.