TARIFU IZMAIŅAS

SADALES SISTĒMAS TARIFU IZMAIŅAS, SĀKOT AR 2023. GADA 1. JŪLIJU

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi pārvades un sadales pakalpojumu tarifu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi līdz 30. jūnijam
Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, sākot ar 1. jūliju

Tikšanās ar novadu un valstspilsētu pašvaldībām un uzņēmējiem

NO KĀ SASTĀV RĒĶINS*?


Kopējo maksu par elektroenerģiju rēķinā veido trīs pozīcijas:

 • maksa par elektroenerģiju atbilstoši brīvi izvēlēta tirgotāja tarifam,
 • maksa par sadales un pārvades pakalpojumu jeb pieslēguma nodrošināšanas un elektroenerģijas piegādes pakalpojumu,
 • pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Ceturtā pozīcija ierasti bijusi obligātā iepirkuma komponente (OIK), bet, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, OIK likme visiem lietotājiem ir 0 EUR / MWh.


* Dzīvoklis ar pieslēgumu: 1 fāze, 16 ampēri; patēriņš 100 kWh/mēnesī. 
** Aprēķiniem izmantota 2023. gadam prognozētā vidējā elektroenerģijas cena (0,13349 EUR/kWh) un sadales un pārvades pakalpojumu maksa atbilstoši plānotajām sadales sistēmas tarifu izmaiņām.

Maksu nosaka pieslēguma tehniskie parametri un elektrības patēriņš.

Jauno tarifu struktūra veidota tā, lai mudinātu klientus efektīvi izmantot pieslēgumu – samērot pieejamo jaudu ar savām faktiskajām vajadzībām. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izstrādes gaitā ir vienkāršota tarifu struktūra, ievērota vienlīdzīga pieeja un sabalansēta pakalpojuma maksa visām klientu grupām, tādējādi vairojot sadales sistēmas pakalpojumu tarifa ilgtspēju.

1. Saglabāta fiksētā un mainīgā daļa


Fiksētā daļa – maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī.

Atkarīga no pieslēguma fāžu skaita un jaudas; ikmēneša elektrības rēķinos mainās tikai tad, ja tiek mainīti pieslēguma tehniskie parametri (palielināta vai samazināta pieslēguma atļautā slodze). Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Mainīgā daļa – maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh.

Noteikta maksa par katru piegādāto kilovatstundu (kWh); ikmēneša elektrības rēķinos ir atkarīga no patēriņa konkrētajā mēnesī. Patēriņa datus ērti aplūkot elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


2. Vienādi tarifi gan mājsaimniecībām, gan juridiskām personām

Līdz ar jauno tarifu stāšanos spēkā visi klienti (gan mājsaimniecības, gan citi lietotāji) par identiskiem pieslēguma tehniskajiem parametriem un piegādāto elektrību maksās vienādi. Šāds risinājums ir atbilstošs faktiskajām "Sadales tīkla" pakalpojuma izmaksām, jo ieguldījumi elektrotīkla uzturēšanā ir atkarīgi no pieslēguma tehniskajiem parametriem.


3. Viena laika zona – viena cena

Jaunie "Sadales tīkla" tarifi nosaka vienu cenu par elektrības piegādi jebkurā diennakts laikā.

Klientu elektroenerģijas patēriņa dati pa stundām arī turpmāk būs pieejami elektroenerģijas elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv Klientiem, kuri, pērkot elektrību no sava elektroenerģijas tirgotāja, norēķiniem izmanto Nord Pool biržas cenām piesaistītu tirgotāja tarifu, maksa par kilovatu tāpat kā līdz šim pa stundām atšķirsies.

"Pamata" tarifi un "Speciālie" tarifi

Sākot ar 1. jūliju, būs divu veidu tarifi: "Pamata" un "Speciālie", kas atšķirsies ar fiksētās un mainīgās daļas īpatsvaru.


"Pamata" tarifi – regulāram patēriņam.

Lielāka fiksētā daļa (maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī).
Mazāka mainīgā daļa (maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh).

Piemēroti ikdienā, aktīvi izmantojot pieslēgumu.


"Speciālie" tarifi – ļoti mazam vai sezonālam patēriņam.

Mazāka fiksētā daļa (maksa par jaudas uzturēšanu, EUR/mēnesī).
Lielāka mainīgā daļa (maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh).

Piemēroti izņēmuma situācijām, izmantojot pieslēgumu neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, piemēram, tikai periodiski apdzīvotam dzīvoklim vai vasarnīcai ziemas periodā, uzņēmumiem ar sezonālu darbību, garāžai, pagrabam u.tml.

Pievērsiet uzmanību!
Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.


Tarifs elektroenerģijas komercražotājiem

Tarifu plāns "R-1" jeb maksa par starpību starp atļauto eksporta jaudu un atļauto patēriņa slodzi (kW) paredzēta elektroenerģijas komercražotājiem jeb uzņēmumiem, kuri ražo elektrību pārdošanai. Ja ražošanas jauda nepārsniedz patēriņa jaudu, kā arī pieslēgumiem ar atļauto ražošanas jaudu līdz 11,1 kW (mikroģeneratori) šo maksu nepiemēro.  

Tarifu vērtības ikmēneša maksājumu aprēķiniem norādītas SPRK apstiprinātajā projektā.
Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi


Ikmēneša maksājumu aprēķins

Ikmēneša sadales sistēmas tarifu maksājumu veido mainīgā un fiksētā daļa. Klientu ērtībām piedāvājam tarifu vērtības un sadales sistēmas tarifu ikmēneša maksājuma fiksētās un mainīgās daļas aprēķina skaidrojumu biežāk sastopamajiem pieslēgumiem (0,4 kV līnijas). 

Ikmēneša maksājuma fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu tiek aprēķināta, balstoties uz "Pamata – 1" vai "Speciālā – 1" tarifa noteikto maksu par vienu ampēru (A) mēnesī. Klientu ērtībām pievienojam arī pārskatu par pieslēgumu tehniskajiem parametriem atbilstošo jaudu (kW). Elektroenerģijas pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju  portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda
 "Pamata – 1" "Speciālais – 1"
EUR/mēnesī*
EUR/mēnesī*
līdz 1 F 16 Alīdz 3,42 kW6,08
2,40
1 F 20 A4,27 kW7,60
3,00
1 F 25 A5,34 kW9,50
3,75
1 F 32 A6,84 kW12,16
4,80
3 F 16 A10,30 kW14,72
5,92
3 F 20 A 12,87 kW18,40
7,40
3 F 25 A16,09 kW23,00
9,25
3 F 32 A20,60 kW29,44
11,84
3 F 40 A 25,75 kW36,80
14,80
3 F 50 A32,18 kW46,00
18,50
3F 63 A
40,55 kW57,96
23,31

* bez PVN.

Ikmēneša maksājuma mainīgā daļa jeb maksa par elektroenerģijas piegādi tiek aprēķināta, reizinot mēneša laikā piegādātās elektrības apjomu (kWh) ar "Pamata - 1" vai "Speciālā - 1" tarifa noteikto maksu par vienu kilovatstundu. Patēriņa datus ērti aplūkot elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


"Pamata – 1"
"Speciālais – 1"
Maksa par elektroenerģijas piegādi, EUR/kWh*
0,03985
0,15940

* bez PVN.


Lai noskaidrotu mēneša maksu par sadales sistēmas pakalpojumu, jāaprēķina tarifa fiksētās un mainīgās daļas summa.

VIENA MĒNEŠA MAKSĀJUMA APRĒĶINA PIEMĒRS

Pieslēguma tehniskie parametri:  3 fāzes 16 A
Tarifs: "Pamata-1"
Patēriņš mēnesī: 150 kWh
Fiksētā daļa: 14,72 EUR
Mainīgā daļa: 5,98 EUR = 150 kW * 0,03985 EUR
Kopā (bez PVN): 20,70 EUR

Tarifu aprēķina kalkulators nodrošina klientiem iespēju salīdzināt ikmēneša maksājumus par sadales un pārvades pakalpojumiem pirms un pēc jaunā tarifa ieviešanas. Ievadot kalkulatorā pieslēguma fāžu un ampēru skaitu, kā arī vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī, mājsaimniecības var uzzināt indikatīvo ikmēneša elektroenerģijas rēķina apmēru, bet uzņēmumi – maksu par sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem.

Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju  portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Tarifu kalkulators

PĀREJA NOTIKS AUTOMĀTISKI, KLIENTIEM NEBŪS JĀVEIC NEKĀDAS PAPILDU DARBĪBAS

2023. gada 1. jūlijā šobrīd aktuālais tarifs tiks aizstāts ar jauno, visiem klientiem piešķirot pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošo "Pamata" tarifu, kas ir piemērots regulāram ikdienas patēriņam.

Informācija par to, kāds tarifs ir spēkā klienta elektroenerģijas pieslēgumam, tāpat kā šobrīd tiks norādīta no elektroenerģijas tirgotāja saņemtajos ikmēneša rēķinos par patērēto elektrību un klientu portālos, kā arī "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Nepieciešamības gadījumā arī turpmāk klients pats varēs tarifu plānu viegli un bez maksas mainīt, vēršoties pie sava elektrības tirgotāja vai "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Svarīgi! 
Rūpējoties par klientu ērtībām, 2023. gada jūlijā, augustā un septembrī pieteiktās tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmes - ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifa maiņu pēc 1. oktobra, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Atbilstoši kārtībai informācija par jaunajiem tarifiem ir publicēta izdevumā "Latvijas vēstnesis". Paziņojumi par izmaiņām pieejami "Sadales tīkla" mājaslapā.

Arī elektrības rēķinos būs jauni tarifu nosaukumi. Piemēri:

 • Pārvades un sadales pakalpojumi Pamata - 1 1F
 • Pārvades un sadales pakalpojumi Speciālais - 1 3F

Pāreja uz jauno tarifu 2023. gada 1. jūlijā notiks automātiski, klientiem nebūs jāveic nekādas papildu darbības.

2023. gada 1. jūlijā visiem klientiem tiks piešķirts pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns.

Sākot ar 1. jūliju, jauniem pieslēgumiem vienmēr sākotnēji tiks piemērots tehniskajiem parametriem atbilstošais "Pamata" tarifu plāns. Nomainot pieslēguma atļauto slodzi, piemēram, samazinot to, tarifu fiksētās daļas aprēķiniem automātiski tiks izmantoti pieslēguma jaunie tehniskie parametri.

Tāpat kā līdz šim nepieciešamības gadījumā klients pats varēs viegli un bez maksas mainīt tarifu plānu, vēršoties pie sava elektrības tirgotāja vai "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Svarīgi! 
Rūpējoties par klientu ērtībām, 2023. gada jūlijā, augustā un septembrī pieteiktās tarifa izmaiņas tiks veiktas atkarībā no klienta vēlmes - ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu. Piesakot tarifa maiņu pēc 1. oktobra, izmaiņas būs spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Informācija par to, kāds tarifs ir spēkā klienta īpašumā šobrīd, pieejama elektroenerģijas tirgotāju izrakstītajos rēķinos par patērēto elektroenerģiju un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Ikmēneša elektrības patēriņš norādīts rēķinā par elektrību. Elektrības patēriņa pārskati par ilgāku periodu ir pieejami elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portāla e-st.lv

Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

Aktīvajiem klientiem, teiksim, privātmāju īpašniekiem, kuri apkurei izmanto siltumsūkni, un klientiem, kuri lieto ar saules paneļiem pašu ražotu elektrību, ziemā būs tālredzīgi izvēlēties "Pamata" tarifu, bet vasarā, kad no "Sadales tīkla" saņemtās elektrības apjoms būtiski samazinās, iespējams, "Speciālo" tarifu. Pirms tarifu maiņas izmantojiet iespēju ar tarifu aprēķina kalkulatora palīdzību pārliecināties par gaidāmo ikmēneša maksājumu un izvēlētā tarifa piemērotību. Izvēloties "Speciālo" tarifu, rūpīgi sekojiet līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas.

Jā, saules paneļu sistēmu atmaksāšanos galvenokārt nosaka elektroenerģijas cena, taču, ražojot elektrību tūlītējam pašpatēriņam, mikroģeneratoru īpašnieki var būtiski samazināt arī ikmēneša maksājumu par elektroenerģijas piegādi, kas ir sadales sistēmas operatora tarifa mainīgā daļa. Papildus tam mikroģeneratoru īpašnieki neto uzskaites sistēmas ietvaros var izmantot sadales tīklu kā "virtuālu akumulatoru" – nodot saražoto elektrību tīklā, kad tā nav nepieciešama tūlītējam patēriņam, un vēlāk saņemt to atpakaļ, maksājot vien sadales pakalpojuma maksu par atpakaļ paņemto kilovatstundu piegādi.

Efektīva elektrības pieslēguma formula ir vienkārša: jo pilnvērtīgāk izmantosiet sava pieslēguma iespējas, jo izdevīgāks tas būs.

Lai elektroenerģijas pieslēgums atmaksātos, būtiski ir samērot tā tehniskās iespējas ar savām vajadzībām jeb maksimālo atļauto slodzi ar ikdienā izmantoto. Savu elektroenerģijas datu izpēte, kā arī izpratne par izmaksu veidošanos palīdzēs novērtēt pieslēguma atbilstību, nepieciešamības gadījumā izvēlēties piemērotāku pieslēguma veidu vai tarifa plānu, iespējams, veikt papildu energoefektivitātes pasākumus.


Mājsaimniecības elektroierīču darbināšanai nepieciešamās jaudas un pieslēguma iespēju salīdzināšanai var izmantot slodzes aprēķina kalkulatoru

Juridiskām personām optimizēt datu pārvaldību palīdzēs datu pakalpojumi

Paredzētā tarifu struktūras maiņa padara to lietotājiem vienkāršāku un ilgtspējīgāku, kā arī sniedz iespēju klientiem izvēlēties saviem patēriņa paradumiem piemērotu fiksētās un mainīgās tarifa daļas īpatsvaru. Jaunā tarifu struktūra ir atbilstoša sadales sistēmas izmaksu veidošanās principiem, klientu vajadzību un paradumu maiņai.

Precizētā tarifa izmaksu kopējais pieaugums ir 65 miljoni eiro gadā, to veido no sadales operatora neatkarīgas izmaksas - pārvades tarifa pieaugums (17 milj. eiro), elektroenerģijas izmaksu pieaugums tehnoloģiskā patēriņa (zudumu) segšanai (20 milj. eiro), inflācija un citas izmaksas (28 milj. eiro).

Jāuzsver, ka septiņus gadus, kopš 2016. gada, sadales tarifs Latvijā nav audzis, neskatoties uz 41,9% kumulatīvo inflāciju šajā periodā. 2020. gadā tarifs arī samazināts par 5,5%. Kopējo izmaksu pieaugumu "Sadales tīkls" daļēji jau akumulējis ar iepriekš veiktiem visaptverošiem optimizācijas pasākumiem.

Efektivizācijas programmas ietvaros piecu gadu garumā sasniegts

 • Darbinieku skaita samazinājums par 1/3 (-900 darbinieku)
 • Autoparka samazinājums par 1/3 (-407 vienības)
 • Slēgtas četras struktūrvienības, samazināts ēku skaits par 40 vienībām
 • Loģistikas procesa reorganizācija
 • Digitāls, attālināti vadāms tīkls
 • Tīkla bojājumu skaita samazinājums

Vienlaikus kopējā elektroapgādes kvalitāte šajā periodā pieaugusi – samazināts elektroapgādes pārtraukumu skaits un ilgums, īstenota viedo skaitītāju programma, digitalizēta tīkla pārvaldība.

Samazinājums bijis iespējams, pateicoties:

 • Ministru kabineta lēmumam atļaut “Sadales tīkla” tarifā tikai daļēji iekļaut iepriekšējo periodu zaudējumus, 
 • elektroenerģijas tirgus cenu kritumam,
 • pārvades (AS "Augstsprieguma tīkls") tarifa ievērojamam samazinājumam.

"Sadales tīkls" diversificējis elektroenerģijas iepirkumu stratēģiju un, ņemot vērā aktuālos biržas elektroenerģijas cenu prognožu datus, tarifa aprēķinam varējis izmantot elektroenerģijas cenas prognozi 133,49 EUR/MWh, kas ir vairākas reizes mazāk nekā sākotnēji prognozēts.