Nerevidētie finanšu rezultāti: "Sadales tīkls" 2022. gadā turpinājis mērķtiecīgu elektrotīkla un tehnoloģisko attīstību

Neskatoties uz sarežģīto sociālekonomisko situāciju, elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" pērn veiksmīgi īstenojusi plānotos elektrotīkla investīciju projektus, pilnveidojusi elektrotīkla digitālos un tehnoloģiskos risinājumus. Kapitālsabiedrības apgrozījums 2022. gadā saglabājies aptuveni 2021. gada līmenī un bijis 301,2 milj. eiro, savukārt zaudējumi sasnieguši 20,4 milj. eiro, liecina "Sadales tīkla" nerevidētais finanšu pārskats par 2022. gadu.

Tā kā "Sadales tīkls" ir lielākais elektroenerģijas patērētājs Latvijā, finanšu rezultātus primāri ietekmējis iepriekš nepieredzēti liels elektroenerģijas cenas sadārdzinājums. Ietekmi radījis arī elektrotīkla materiālu, tīkla uzturēšanai un attīstībai nepieciešamo pakalpojumu izmaksu sadārdzinājums kopējās inflācijas ietekmē. Neskatoties uz elektroenerģijas cenu relatīvu samazinājumu 2022. gada pēdējā ceturksnī, gada griezumā tās augušas par vairāk nekā 100%, sasniedzot 54,08 milj. eiro. Savukārt kopējās elektrotīkla remontu un uzturēšanas darbu izmaksas inflācijas ietekmē pērn augušas par 37%, salīdzinot ar 2021. gadu.

"2022. gads izvērties negaidīti smags faktiski visā pasaulē, tostarp viens no izaicinājumiem bijusi energoresursu cenu krīze. Tas lielu sadārdzinājumu nesis arī mums, vienlaikus 2022. gadā noslēdzām vērienīgu uzņēmuma darbības optimizācijas programmu, kas ilgusi piecus gadus, ļaujot samazināt izdevumus līdz aptuveni 28 milj. eiro gadā. Tomēr mums jārēķinās ne tikai ar iekšējām izmaksām, ko varam ietekmēt, bet arī ar ārējām, kuru apjoms ir mūsu neietekmējams, tostarp elektroenerģijas un dažādu izejmateriālu cenas, kas veido arī mūsu pakalpojuma izmaksas. Šogad turpināsim darbu ar nemainīgu prioritāti – arvien kvalitatīvāka elektroapgādes pakalpojuma nodrošināšana, jo elektroapgāde ir visas tautsaimniecības pamatā," saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Sandis Jansons.

Nepieredzēti strauji pērn kāpusi "Sadales tīklam" pieslēgtās saules ģenerācijas jauda. 2022. gadā sadales sistēmai pieslēgts gandrīz 10 000 jaunu mikroģeneratoru (mājsaimniecības ar saules paneļiem), kā arī vairāk nekā 100 saules elektrostaciju. Salīdzinājumam 2021. gada griezumā pieslēgts ap 1000 jaunu mikroģeneratoru un ap 30 saules elektrostaciju. Mikroģenerācijas klientiem 99% gadījumu "Sadales tīkls" spēj nodrošināt pieslēgumu bez tīkla pārbūves, un saskaņošanas process ar operatoru aizņem vidēji 1-2 darba dienas. Kopējā "Sadales tīklam" pieslēgtās saules ģenerācijas jauda (mikroģeneratori un elektrostacijas) 2022. gada izskaņā veidoja vairāk nekā 110 megavatus (MW). Salīdzinājumam 2021. gada beigās tā bija aptuveni 20 MW.

2022. gadā "Sadales tīkls" turpinājis mērķtiecīgi investēt tīkla infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē. Līdzīgi kā gadu iepriekš, 2022. gadā investīciju projektos ieguldīti gandrīz 85 milj. eiro. Tostarp gandrīz 54 milj. eiro investēti elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā, rekonstruējot kopumā gandrīz 1700 kilometrus elektrolīniju. Tāpat rekonstruētas trīs 110 kilovoltu apakšstacijas, tajā ieguldot 1,1 milj. eiro. Turpināta arī viedo elektroenerģijas skaitītāju nomaiņas programma, tajā ieguldot 3,6 milj. eiro. Patlaban viedie skaitītāji uzstādīti jau vairāk nekā 98% "Sadales tīkla" klientu.

"Elektrotīkla rekonstrukcijas un stiprināšanas darbus turpinām gadu no gada. To, ka šie ieguldījumi sniedz rezultātus, apliecina elektrotīkla bojājumu skaita samazinājums – 2022. gadā fiksēts par aptuveni 1600 bojājumiem mazāk nekā 2021. gadā. Vienlaikus jāatzīmē, ka 2022. gada sākums bija izaicinošs vairāku stipru, secīgu vētru dēļ. Eksperti prognozē, ka klimata pārmaiņu rezultātā stipri vēji arvien biežāk varētu sasniegt mūsu reģionu arī nākotnē, tāpēc pakāpeniski palielinām izolēta (pret ārējiem apstākļiem izturīga) elektrotīkla īpatsvaru. Līdz 2031. gadam plānots pabeigt pilnībā izolēta zemsprieguma elektrotīkla izbūvi – tas ir būtisks mērķis elektroapgādes pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai, jo tieši zemsprieguma elektrotīklā dabas stihiju rezultātā rodas visvairāk bojājumu, un to novēršana var būt laikietilpīga," papildina S. Jansons.

"Sadales tīkla" nerevidētais finanšu pārskats par 2022. gadu pieejams šeit.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir energoapgādes uzņēmums, kas nodrošina vienotas sadales sistēmas darbību, sadales elektrotīkla ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām, elektroenerģijas galalietotāju apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, kā arī sadales sistēmas drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības un nediskriminējošus sadales sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem. "Sadales tīkla" vienīgais akcionārs ir AS "Latvenergo".