Par slodzes atjaunošanas pakalpojumu no 1. jūlija

Šī gada 30. jūnijā noslēgsies pārejas periods, kas tika ieviests pēc jauno sadales pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās 2023. gada 1. jūlijā, paredzot iespēju klientiem vienu reizi bez maksas saņemt pieslēguma jaudas jeb slodzes atjaunošanas pakalpojumu. Šāda iespēja tika ieviesta, lai atbalstītu klientus, kas lēmumu samazināt pieslēguma slodzi pārmaiņu periodā, iespējams, pieņēma pārsteidzīgi. No 1. jūlija slodzes atjaunošanas pakalpojums, kā iepriekš, būs par maksu, tādēļ klienti aicināti īpaši rūpīgi izvērtēt šo lēmumu.

Izmaiņas sadales pakalpojumu tarifos motivēja klientus aktīvāk izvērtēt savam elektrības pieslēgumam nepieciešamo slodzi jeb jaudu. Vairāk nekā 35 tūkstoši mājsaimniecību, izvērtējot savu elektrības patēriņu, pieņēma lēmumu esošo pieslēguma jaudu samazināt, tādējādi samazinot arī ikmēneša maksu par jaudas uzturēšanu (t.s. sadales tarifa fiksēto maksas daļu).

Rēķins par slodzes atjaunošanu sastāv no divām pozīcijām:

  • pieslēgšanas izmaksas saskaņā ar pakalpojumu cenrādi,
  • jaudas uzturēšanas izmaksas – sistēmas operatora izmaksas par elektrotīkla un papildu jaudas uzturēšanu atbilstoši pieprasītās slodzes apjomam un spēkā esošajam "Speciālajam" tarifu plānam.

Slodzes atjaunošanas izmaksu aprēķinā vienmēr tiek ņemtas vērā "Speciālā" tarifu plāna vērtības – arī tad, ja klients ikmēneša norēķiniem izvēlējies "Pamata" tarifu plānu. Plašāk par slodzes atjaunošanas izmaksu aprēķina principiem lasiet šeit.

Atbilstošo pieslēguma slodzi klientiem var palīdzēt novērtēt slodzes aprēķina kalkulators.

Pēc jauno sadales pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās tika ieviesta arī iespēja pieteikt tarifu plāna maiņu ("Pamata" vai "Speciālais") ar esošā (tekošā) mēneša pirmo datumu. Šī iespēja saglabāsies arī turpmāk. Plašāka informācija par tarifu plāniem un to atšķirībām pieejama šeit. Kurš tarifu plāns būs piemērotākais, palīdzēs noteikt tarifu kalkulators.