Latvijā sadalītās elektroenerģijas apjoms pērn sasniedzis 6470 gigavatstundas

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" sadalītās elektroenerģijas apjoms pērn bijis 6470 gigavatstundas (GWh), kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmuma apgrozījums bijis 304,5 miljoni eiro jeb par 8,1 miljonu eiro vairāk nekā 2020. gadā, savukārt peļņa –10,4 miljoni eiro jeb par gandrīz 53% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina "Sadales tīkla" nerevidētais finanšu pārskats par 2021. gadu. Vislielāko ietekmi uz uzņēmuma finanšu rādītājiem pērn radījis vidējās svērtās elektroenerģijas cenas pieaugums par 166%, strauji kāpinot izmaksas par iegādāto elektroenerģiju – kopējais izmaksu pieaugums veidoja 94% pret pērno gadu. Tomēr, pateicoties darbības procesu efektivizācijai, jaunu digitālu risinājumu attīstībai un loģistikas procesu reorganizācijai, uzņēmumam izdevās īstenot attīstības ieceres, kā arī paaugstināt elektroapgādes kvalitāti un drošumu.

2021. gadā valsts tautsaimniecību turpināja ietekmēt Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, papildus tam pieredzēts arī būtisks energoresursu cenu kāpums. Lai iedzīvotājiem mazinātu energoresursu cenu pieaugumu, no 2021. gada 1. līdz 31. decembrim visiem elektroenerģijas galalietotājiem tika piešķirts valsts atbalsts elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksai 50% apmērā, to kompensējot no valsts budžeta.

Neskatoties uz sarežģīto sociālekonomisko situāciju, "Sadales tīkls" pērn veiksmīgi īstenojis plānotos elektrotīkla uzturēšanas un investīciju projektus, pilnveidojis elektrotīkla digitālos un tehnoloģiskos risinājumus. 2021. gadā rekonstruētas elektrolīnijas 2272 kilometru garumā, elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā ieguldot 57,1 milj. eiro. Viedā tīkla attīstībā ieguldīti 5,2 milj. eiro un elektrotīklā uzstādīts vēl 131 tūkstotis viedo skaitītāju, kopējam skaitam sasniedzot jau 971,7 tūkstošus jeb 90,1% no kopējā "Sadales tīkla" skaitītāju parka. Līdz 2022. gada beigām viedo skaitītāju uzstādīšanas programmu plānots noslēgt, nodrošinot ikvienam klientam attālinātu datu nolasīšanu un pieeju detalizētiem elektrības patēriņa datiem.

"2021. gads bijis izaicinājumiem bagāts. Bijām gatavi Covid-19 pandēmijas ierobežojumu turpinājumam, taču līdztekus nāca arī iepriekš nepieredzēta energoresursu cenu krīze. Pieredzējām gan negatīvas elektrības cenas biržā, gan vēl nebijušus cenas lēcienus. Tomēr "Sadales tīklam" gads kopumā bijis veiksmīgs – esam realizējuši plānotos elektrotīkla modernizācijas projektus, uzlabojuši elektroapgādes kvalitātes rādītājus un ieviesuši arī virkni jauninājumu gan klientu apkalpošanas servisā, gan loģistikas procesos un elektrotīkla uzturēšanas darbos. Turpinājām arī ikgadējās elektrodrošības aktivitātes, stiprinot iedzīvotāju zināšanas, un esam pārliecināti, ka arī mūsu ieguldījums veicinājis elektrotraumu skaita būtisku samazinājumu Latvijā. Arī 2022. gads būs izaicinājumiem bagāts gan saistībā ar strauju pāreju uz zaļās enerģijas ražošanu, kas nesīs izaicinājumus elektrības sadales sistēmai, kurai jānodrošina vienlīdzīgi un taisnīgi nosacījumi visiem sistēmas lietotājiem, gan arī saistībā ar ģeopolitisko situāciju, kas, kā vēl nekad iepriekš, aktualizējusi jautājumu par enerģētisko neatkarību," saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Sandis Jansons.

2021. gads uzņēmumam aizvadīts inovāciju zīmē. Pērn ieviests digitāls rīks UTG, kas efektivizējis lauka darbu veikšanu un jūtami samazinājis darbam nepieciešamo laiku un papīra izdruku apjomu. Renovēts uzņēmuma Loģistikas centrs, apvienojot sešas lielās noliktavas un ieviešot centralizētu resursu pārvaldību. Ieviesti arī vairāki jauni klientu pašapkalpošanās rīki – digitālais asistents Valts, kas 24/7 ir gatavs sniegt atbildes uz klientu jautājumiem par un ap elektroapgādi, jauna pieslēguma maksas karte, kurā ikviens interesents var noskaidrot jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas konkrētā teritorijā, kā arī brīvās jaudas karte, kas ļauj noskaidrot valstī pieejamās elektrotīkla jaudas. Pilnveidoti un vienkāršoti arī pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai. Savukārt aktualizēt jautājumus par izaicinājumiem un nākotnes risinājumiem energoapgādē palīdzējis "Sadales tīkla" organizētais forums "AC/DC Tech", kas pērn notika pirmoreiz un tiek plānots arī šogad. Pagājušā gada nogalē "Sadales tīkls" publicējis arī pirmo atvērto anonimizētu elektroenerģijas patēriņa un ģenerācijas datu kopu (izlasi), kas pētniekiem un jaunuzņēmumiem noder inovāciju attīstībai un pilnveidei. No publicēšanas brīža līdz šim tā ir lejupielādēta jau gandrīz 500 reižu.

Pērn īstenotās aktivitātes ļāvušas uzlabot arī elektroapgādes kvalitātes rādītājus. Sadales sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam 2021. gadā samazinājies par 11 minūtēm – no 219 minūtēm 2020. gadā uz 208 minūtēm pagājušajā gadā.

Kā katru gadu, pērn īstenotas arī korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes, organizējot elektrodrošības kampaņas, kā arī vides aizsardzības pasākumus, rūpējoties par balto stārķu populāciju. Uzņēmums 2021. gadā arī ieguva Platīna kategoriju uzņēmumu Ilgtspējas indeksā. Platīna kategorija "Sadales tīklam" piešķirta arī 2020. un 2019. gadā.

Plašāks "Sadales tīkla" nerevidētais finanšu pārskats par 2021. gadu pieejams šeit.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir energoapgādes uzņēmums, kas nodrošina vienotas sadales sistēmas darbību, sadales elektrotīkla ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām, elektroenerģijas galalietotāju apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, kā arī sadales sistēmas drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības un nediskriminējošus sadales sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem. "Sadales tīkla" vienīgais akcionārs ir AS "Latvenergo".