Bojājumi

Skarbi laika apstākļi (vējš, vētra, elektrības vadu apledojums un citi), neprasmīga iedzīvotāju saimnieciskā darbība elektrotīklu tuvumā (piemēram, ar būvniecības tehniku pārrauti vadi vai pārrakti kabeļi), tehniski bojājumi pārvades vai sadales elektrotīklā un nereti pat elektrības lietotāju ļaunprātīga rīcība mēdz izraisīt kopējā elektrotīkla bojājumus. Ēku iekšējo elektrotīklu defekti visbiežāk rodas nolietojušos, bojātu vai nepareizi ierīkotu un pieaugošajam elektrības patēriņam neatbilstošu elektrotīklu dēļ.

"Sadales tīkla" elektrotīkla bojājumu novēršanas gaitai aicinām sekot līdzi digitālajā kartē
Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Informācija kartē atjaunojas ik pēc 15 minūtēm.
Ja 15 minūtes ir pagājušas, un bojājums nav reģistrēts, piesakiet bojājumu "Sadales tīklam".

 • ugunsgrēks, uzliesmojumi, dūmi, sprādzieni elektroietaisēs vai sadalnes skapī;
 • pārtrūkuši vai zemi nokarājušies elektrolīniju vadi;
 • vados bīstami iekārušies koki vai to zari;
 • zemē atrasts bojāts kabelis;
 • applūdušas elektroiekārtas (sadalnes skapis, kabeļi, vadi u.tml.);
 • citas situācijas, kas, jūsuprāt, varētu nodarīt būtisku kaitējumu cilvēkiem vai videi.

Ja esat kļuvis par augstas bīstamības bojājuma aculiecinieku, lūdzu, netuvojieties bojājuma vietai un steidzami zvaniet uz tālruņa numuru 112 vai uz "Sadales tīkla" bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 (pieejams visu diennakti).

ESIET INFORMĒTI

Klausieties radio, sekojiet līdzi paziņojumiem ziņu portālos, "Sadales tīkla" sociālo tīklu kontos un mājaslapā un izvēlieties atbilstošu rīcību.Ja elektrības nav visā pilsētā vai vēl lielākā reģionā. - "Sadales tīkls" bojājumu ir reģistrējis un organizē elektrības padevi caur paralēlām elektrolīnijām. Bojājumu tieši jūsu mājās papildus pieteikt nav nepieciešams.Ja elektrības nav tikai jums un varbūt jūsu kaimiņu mājās. - Arī šādās situācijās visdrīzāk "Sadales tīkls" bojājumu jau ir reģistrējis, uzsācis elektrības padeves atjaunošanas darbus, un tieši jūsu adresi atkārtoti nav jāpiesaka.


 

KAS DARĀMS JUMS?


Uzgaidiet vismaz 15 - 20 minūtes. - Ja elektrības padeve neatjaunosies, SMS vai e-pastā nosūtīsim jums paredzamo tās atjaunošanas laiku.Sekojiet līdzi operatīvajiem darbiem "Sadales tīkla" digitālajā darbu kartē. Informācija atjaunojas ik pēc 15 minūtēm.Noteikti ziņojiet par bīstamām situācijām elektrotīklu tuvumā, piemēram, vēja aizlauztiem kokiem uz elektrības vadiem. Rīkojieties atbildīgi!


ESIET GATAVI ELEKTRĪBAS PADEVES PĀRTRAUKUMAM

Ja laika ziņas vēsta par vēju vai pat vētras tuvošanos, laikus veiciet dažus pavisam vienkāršus sagatavošanās darbus, kas mazinās neērtības iespējama elektrības pārtraukuma gadījumā.

 • Iegādājieties lukturīti. Uzlādējiet tā baterijas un novietojiet lukturīti tā, lai tumsā spētu to ātri atrast.
 • Apsveriet ģeneratora uzstādīšanu. Vairāk risinājumu nepārtrauktai elektroapgādei
 • Uzlādējiet mobilo tālruni. Tas ļaus būt sasniedzamiem un noderēs, lai bīstamās situācijās sazinātos ar operatīvajiem dienestiem.
 • Esiet informēti! Aplūkojiet plānoto un operatīvo darbu digitālo karti. Informācija atjaunojas ik pēc 15 minūtēm.

Ja elektrības padeve pārtrūkusi bez acīmredzama iemesla, iesakām vispirms mēģināt noskaidrot cēloni. Rīkojoties pēc šī plāna, ātri vien uzzināsiet, kas darāms jums un ko dara "Sadales tīkls", lai iespējami drīz elektrība atjaunotos.
Pārbaudiet VISUS elektriskās ķēdes aizsardzības aparātus!

Latvijas elektrotīklā parasti īpašumam ir vismaz divi elektriskās ķēdes aizsardzības aparāti (automātslēdži un/vai drošinātāji). Viens no tiem – kopējais automātslēdzis – parasti atrodas pirms skaitītāja un pasargā jūsu īpašumu no īssavienojuma. Pārējie – iekšējie automātslēdži – atrodas jūsu īpašumā un gādā par drošību noteiktā iekšējo elektrotīklu daļā.

Pārliecinieties, ka visi jums pieejamie automātslēdži ir ieslēgti, un izvēlieties atbilstošu tālāko rīcību!
Automātslēdzis ir ierīce, kas automātiski atslēdz elektrības padevi pārslodzes vai īssavienojuma brīdī, tādejādi mazinot elektrotraumu un ēku aizdegšanās risku.


PLĀNS A. VISI AUTOMĀTSLĒDŽI IR IESLĒGTI, BET ELEKTRĪBAS NAVJa kaimiņ­u mājās elektrība ir, bet jūsu mājās nav, pārliecinieties par "Sadales tīkla" plānotajiem un operatīvajiem darbiem digitālajā kartē

 Ja elektrības atslēgums nav reģistrēts, piesakiet bojājumu "Sadales tīklam" tiešsaitē vai, zvanot pa tālruni 8404. 

Ja elektrības nav ne jūsu, ne arī jūsu kaimi­ņu mājās, visdrīzāk "Sadales tīkls" bojājumu jau ir reģistrējis, un to atkārtoti pieteikt nav nepieciešams. Uzgaidiet 15 minūtes, līdz SMS vai e-pastā nosūtīsim jums paredzamo elektrības atjaunošanas laiku.


PLĀNS B. ATSLĒDZIES KĀDS NO AUTOMĀTSLĒDŽIEM
Ja atslēgušies tikai jūsu īpašumā esošie automātslēdži, vispirms secīgi atvienojiet no elektrības ierīces, kuras tikko darbinājāt. Tad ieslēdziet atbilstošos automātslēdžus.

Automātslēdži turas ieslēgti un elektrība atjaunojas. – Visdrīzāk bojāta kāda no atvienotajām ierīcēm vai bijis pārslogots jūsu elektrotīkls.

Automātslēdži neturas ieslēgti. – Sazinieties ar ēkas apsaimniekotāju vai sertificētu elektriķi, jo bojājums visdrīzāk radies jūsu iekšējā elektrotīklā.

Ja atslēdzies tikai kopējais automātslēdzis, kas atrodas pirms skaitītāja, un, atkārtoti ieslēgts, neturas vai arī turas, bet elektrības padeve neatjaunojas, piesakiet bojājumu "Sadales tīklam" tiešsaitē vai, zvanot pa tālruni 8404.


ŅEMIET VĒRĀ!

 • Ja viedais skaitītājs darbojas, bet elektrības nav, bojājums visdrīzāk noticis iekšējos elektrotīklos.
 • Ja automātslēdžus bieži izsit, jāsauc palīgā sertificēts elektriķis, jo automātslēdzis ir iekārta, kas automātiski atslēdz elektrības padevi pārslodzes vai īssavienojuma brīdī.

ESIET VIENMĒR INFORMĒTI!

Lai laikus saņemtu informāciju par plānotajiem un operatīvajiem darbiem elektrotīklā, lūdzu, reģistrējiet vai atjaunojiet kontaktinformāciju (mobila tālruņa nr., e-pasta adresi) "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv