Elektroapgādes atslēgšana uz laiku un atjaunošana

Pakalpojums būs piemērots, ja īpašumā plānoti pārbūves vai remontdarbi, koku zāģēšana elektrolīniju tuvumā vai citi darbi, kuru veikšanai nepieciešams uz laiku atslēgt elektroapgādi un / vai atvienot tīkla elementus, vienlaikus saglabājot līgumattiecības ar elektroenerģijas tirgotāju.

Pakalpojums sastāv no diviem posmiem:


1. posms.
Elektroapgādes atslēgšana uz laiku


2. posms.
Elektroapgādes atjaunošana


Elektroapgādes atslēgšana uz laiku un atjaunošana ir maksas pakalpojums. Pakalpojumu cenrādis

Elektroapgādes atslēgšana jāpiesaka vismaz 10 darbdienas pirms plānoto darbu uzsākšanas. Klientu ērtībām vienlaikus ar atslēgšanu var pieteikt arī elektroapgādes atjaunošanu. Ja elektroapgādes atjaunošanas laiks vēl nav zināms, to var pieteikt atsevišķi, bet ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms vēlamā pakalpojuma saņemšanas laika.


Svarīgi priekšdarbi!
Pirms pakalpojuma pieteikšanas noteikti pieaiciniet sertificētu elektriķi, kurš saplānos darbu norisi jūsu īpašumā un pārliecināsies, vai un kur nepieciešams veikt elektroapgādes atslēgumu un / vai tīkla elementu atvienošanu. Iespējams, darbu veikšanai pietiks ar elektroapgādes atslēgšanu, izslēdzot ievadaizsardzības aparātu (automātslēdzi) sadalnē, ko var izdarīt pats elektriķis.

Ja jūsu pieaicinātais elektriķis konstatēs, ka nepieciešams elektroapgādes atslēgums, kuru var veikt tikai "Sadales tīkla" speciālisti, lūdziet nofotografēt:

  • plānoto darbu veikšanas vietu;
  • elektriķa identificēto elektroenerģijas atslēguma / pieslēguma vietu.

Uzņemtos foto pievienojiet pakalpojuma pieteikumam. Ieteicamie faila formāti: pdf., jpg. vai png.; izmērs < 5 Mb.

Ņemiet vērā!
Arī periodā, kad elektroapgāde īpašumā būs atslēgta, "Sadales tīkls" turpinās uzturēt elektrotīklu, lai pēc jūsu pieprasījuma atjaunotu energoapgādi, tālab jums katru mēnesi būs jāturpina maksāt sadales sistēmas pakalpojumu maksa – tikai tarifa fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu.

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.


Mājsaimniecība  Uzņēmums