Saules paneļi dzīvoklim

Laikā, kad saules paneļi uz privātmājas jumta vairs nepavisam nav retums, par zaļās enerģijas ražošanu un virzību uz energoneatkarību arvien aktīvāk domā arī klienti, kuriem pieder dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā. Vai saules paneļus drīkst uzstādīt tikai augšējo stāvu dzīvokļu īpašnieki? Ko teiks kaimiņi? Un ko "Sadales tīkls"? – Piedāvājam praktiskus "Sadales tīkla" padomus elektrības ražošanas iespēju izvērtēšanai, iekārtu drošai uzstādīšanai un pieslēgšanai sadales sistēmas operatora elektrotīklam.

Atšķirībā no privātmājām daudzdzīvokļu ēkas Latvijā ar saules paneļu sistēmām pagaidām tiek aprīkotas tikai pa retam. Jau pavisam drīz jauno tehnoloģiju ieviešanu un ēku attīstības iespējas sekmēs pērn veiktie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas nosaka vadlīnijas, to starpā jaunas neto norēķinu sistēmas ieviešanai un energokopienu veidošanai. Detalizēta likuma izmaiņu ieviešanas kārtība vēl tiek izstrādāta atbildīgajās institūcijās, bet iespēja uzstādīt saules paneļus un sākt izmantot pašu ražotu elektrību ir jau šobrīd.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (likumi.lv)


Ar ko sākt?

Pirms ķerties pie saules paneļu iegādes un uzstādīšanas rūpīgi jāapsver šādi aspekti:

  • elektrības ražošanas mērķis,
  • nepieciešamais elektrības apjoms,
  • piemērotākais saules paneļu sistēmas risinājums,
  • ēkas tehniskā atbilstība iekārtu izvietošanai,
  • pašvaldības nosacījumi,
  • dzīvokļu īpašnieku tiesiskās iespējas rīkoties ar kopīpašumu.

No elektrības ražošanas mērķa un vēlamā apjoma būs atkarīga iekārtu ražošanas jauda, izmaksas un pieslēguma veids, bet dzīvokļu īpašnieku viedoklis dos tiesības uzstādīt saules paneļu sistēmu tiklab vienam vai vairākiem dzīvokļu īpašniekiem, kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai, piemēram, apsaimniekotājam (pārvaldniekam).


Vienošanās ar kaimiņiem

Dzīvokļa īpašuma likumā ir teikts, ka ikvienam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam līdzās atsevišķam dzīvoklim pieder arī attiecīgas kopīpašuma daļas, to starpā daļa no jumta, bēniņiem, kāpņutelpas, pagraba, ārsienām un pat balkonu ārējām norobežojošajām konstrukcijām. Likums nosaka, ka jebkādus būvniecības darbus, kas skar kopīpašumu, drīkst veikt tikai tad, ja tos atbalsta citi dzīvokļu īpašnieki. Tātad neatkarīgi no tā, kā vārdā plānots uzstādīt saules paneļus, vispirms jāvienojas ar kaimiņiem. Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likumu atkarībā no tā, vai pati dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, vai arī tā visa ir kopīpašumā, lēmumu pieņemšanai nepieciešama vai nu vairākuma, vai pilnīgi visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Dažkārt, lai atvieglotu ēkas apsaimniekošanu, dzīvokļu īpašnieki jau iepriekš ir noslēguši atsevišķu līgumu par šādu lēmumu pieņemšanas un kopīpašuma izmantošanas kārtību. Ja iepriekš nekādu vienošanos nav, tieši vienota viedokļa panākšana bieži vien prasa ļoti daudz laika, īpaši jau tad, ja ēka liela un sastāv no vairākiem desmitiem dzīvokļu.


Tehniskās iespējas

Daudzdzīvokļu ēkām saules paneļi parasti tiek uzstādīti uz jumta, bet tie var tikt novietoti arī pie sienas, uz īpašumam piederošas zemes vai kādas papildu būves. Ņemot vērā, ka par ēkas drošumu atbild tās īpašnieki, pirms saules paneļu uzstādīšanas noteikti jākonsultējas ar sertificētu būvspeciālistu. Ieteicams veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu konstrukciju nestspēju un aplēstu, cik daudz un kādas iekārtas var izvietot. Tāpat jānovērtē arī elektrības pieslēguma tehniskie parametri, ēkas iekšējo elektrotīklu stāvoklis un iespējas droši izbūvēt papildu kabeļus, ja nepieciešams.

Ēkas tehnisko iespēju atbilstību apliecina saskaņojums ar ēkas pārvaldības darbību veicēju, visbiežāk tas ir apsaimniekotājs, bet var būt arī kāda cita dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona. Ja saules paneļu uzstādīšanai nepieciešami lielāki pārbūves darbi, piemēram, jāstiprina nesošās konstrukcijas vai jāveic cita veida būvdarbi, vispirms ir vajadzīgs būvprojekts un būvvaldē saskaņota būvniecības iecere, tad jāveic pārbūves darbi un tikai pēc tam jālūdz apsaimniekotāja saskaņojums.

Kad piemērota saules paneļu sistēma atrasta un tās izvietošanai nepieciešamie sagatavošanās darbi veikti, jāvēršas pie "Sadales tīkla", lai saņemtu atļauju drošai saules paneļu pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu. Pakalpojumu "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv var pieteikt arī ātrāk, tādejādi savlaicīgi noskaidrojot, vai iecerētā ražošanas jauda ir pieejama, un vienlaikus to rezervējot vismaz uz 30 dienām, kuru laikā, apmaksājot rēķinu vai parakstot līgumu, jāapstiprina, ka sadarbību plānojat turpināt. Pakalpojumu cenrādis

Ņemiet vērā, ka patvaļīgi uzstādītas un pieslēgtas saules paneļu sistēmas var nopietni apdraudēt ne tikai jūsu, bet arī kaimiņu drošību!

"Sadales tīkla" padomi: Saules paneļi – pārdomāta izvēle, Kā kļūt par elektroenerģijas ražotāju


Pašvaldības nosacījumi

Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt saules paneļu uzstādīšanas iespējas, kā arī izpētiet atbalsta programmas papildu finanšu līdzekļu piesaistei. Lielākoties pašvaldībām nav iebildumu pret saules paneļu izvietošanu uz daudzdzīvokļu ēkām, ja ēka atrodas ārpus pilsētas vēsturiskā centra, saules paneļus plānots izvietot uz jumta vai iekšpagalma fasādes. Sarežģītāk, ja dzīvoklis atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā un saules paneļus iecerēts izvietot uz ēkas fasādes un jumta, kas vērsts pret ielu. Ja daudzdzīvokļu ēkai ir kultūras pieminekļa statuss, tad var būt nepieciešams ne tikai pašvaldības, bet arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums.

Uzstādot saules paneļus pilsētas teritorijā, ir vērts laikus izpētīt pašvaldības nosacījumus un noskaidrot iespējamos konkrētās ēkas apgrūtinājumus, kas var ietekmēt saskaņošanas un saules paneļu sistēmas uzstādīšanas gaitu.


Piemērota jauda, uzskaite un norēķini

Kad lēmums ražot zaļo enerģiju pieņemts, izvērtējiet klientu portālā e-st.lv pieejamos energodatus, patēriņa paradumus un nākotnes ieceres. Lai elektrības ražošana atmaksātos, svarīgi izvēlēties iekārtas ar piemērotu ražošanas jaudu. Saules paneļu sistēmas ar ražošanas jaudu līdz 11,1 kW tiek dēvētas par mikroģeneratoriem, iekārtas ar lielāku jaudu – par elektrostacijām; tām ir atšķirīga pieslēgšanas kārtība, uzskaites un norēķinu iespējas. Mikroģeneratora pieslēgšana, Elektrostacijas pieslēgšana

Veiciet ražošanas iekārtu cenu aptauju, aprēķiniet kopējās saules paneļu sistēmas, tās uzstādīšanas un pieslēgšanas izmaksas. Apsveriet, ko darīsiet ar elektrību, kuru saražosiet, bet nespēsiet uzreiz izmantot.

Lai noteiktu iespējamo atmaksāšanās laiku, pievērsiet uzmanību tam, ka neto uzskaites sistēma ir pieejama tikai mājsaimniecībām (privātpersonām), bet juridiskām personām ne. Neto uzskaites sistēmas ietvaros elektrību, kas saražota ar mikroģeneratora palīdzību mājsaimniecības pieslēgumā, var nodot kopējā elektrotīklā un izmantot, kad ar paša ražoto enerģijas daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā, maksājot tikai par elektrības piegādi. Jāpiebilst, ka mājsaimniecība drīkst arī vienoties ar elektroenerģijas tirgotāju par saražotās un kopējā tīklā nodotās elektrības pārdošanu. Ja mikroģenerators pievienots pieslēgumam, kas reģistrēts uz uzņēmuma vai organizācijas vārda, piemēram, nama pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašnieku biedrības, neto uzskaites sistēma nebūs pieejama, tālab līdzīgi kā elektrostaciju īpašniekiem noteikti laikus jāvienojas par visas sadales sistēmas operatora elektrotīklā nodotā elektrības pārdošanu elektroenerģijas tirgotājam. Svarīgi, uz kā vārda ir reģistrēts elektrības pieslēgums, kuram tiek pievienota saules paneļu sistēma!

"Sadales tīkla" padomi: Neto uzskaite un neto norēķini


Saules paneļu pieslēgšana vienam dzīvoklim

Ja ēkas dzīvokļu īpašnieki piekrīt, saules paneļus uz ēkas jumta vai citviet kopīpašumā var uzstādīt jebkura dzīvokļa īpašnieks arī tad, ja iegūto enerģiju plāno lietot tikai savām vajadzībām. Svarīgi ir laikus konsultēties ar apsaimniekotāju par ēkas infrastruktūrai piemērotu saules paneļu novietojumu un individuāla pieslēguma tehnisko risinājumu, kā arī saskaņot visas kopīpašuma izmaiņas, tostarp ēkas iekšējo elektrotīklu pārbūvi vai papildu kabeļu izvietojumu koplietošanas telpās ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem.

Plānojot saules paneļu uzstādīšanu, pievērsiet pastiprinātu uzmanību iekšējo elektrotīklu gatavībai uzņemt saražoto elektrību. Par dzīvokļa iekšējo elektrotīklu atbildīgs ir pats dzīvokļa īpašnieks. Daudzdzīvokļu ēkās dzīvokļu elektrības skaitītāji lielākoties atrodas kāpņutelpā, un par kabeļiem no skaitītāja līdz ēkas galvenajai elektrības sadalnei atbild apsaimniekotājs. Svarīgi pārliecināties par visu kabeļu izolācijas un savienojumu kvalitāti. Papildu izmaksas visdrīzāk radīs individuālu kabeļu izbūve no saules paneļiem ar invertoru līdz dzīvoklim

Mikroģeneratora pieslēgšanas vispārējās tehniskās prasības
Elektrostaciju pieslēgšanas vispārējās tehniskās prasības


Saules paneļi koplietošanas vajadzībām

Daudzstāvu ēkās visbiežāk elektrība tiek kopīgi lietota, lai nodrošinātu koplietošanas telpu, teiksim, kāpņutelpas, pagraba vai pagalma apgaismojumu, ventilācijas iekārtu, vārtu, lifta vai domofona un citu visiem pieejamu iekārtu darbību. Šādām vajadzībām vairāk nekā 23 000 daudzdzīvokļu ēku Latvijā ir izveidots atsevišķs elektrības pieslēgums ar savu skaitītāju. Maksa par kopīgi patērēto elektrību tiek dalīta starp dzīvokļiem. Saules paneļus koplietošanas vajadzībām var uzstādīt koplietošanas pieslēguma īpašnieks, tas var būt tiklab viena dzīvokļa īpašnieks, kā apsaimniekotājs, dzīvokļu īpašnieku biedrība vai tās pilnvarota persona.

Šāds saules paneļu pieslēgums ir vienkārši īstenojams gandrīz jebkurā daudzdzīvokļu ēkā, tajā skaitā pirmskara un padomju laikā celtajās. Tā kā nepieciešamais elektrības apjoms visdrīzāk nav ļoti liels, arī atbilstoša saules paneļu sistēma neprasīs lielus ieguldījumus. Vienlaikus jārēķinās, ka ieguvumi no pašu ražotās enerģijas katra dzīvokļa kopējo rēķinu par elektrību ietekmēs tikai nedaudz, tālab šādu risinājumu un gaidāmās izmaksas nereti ir grūti saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem. Efektivitāti var vairot, papildinot saules paneļu sistēmu ar akumulatoru, kas ļaus saulainā dienā saražoto, bet uzreiz nepatērēto elektrību lietot vakaros, kad tā nepieciešama, piemēram, apgaismojumam.

Ja saules paneļus iecerēts uzstādīt ēkai, kurā ir lifts vai kāds cits mehānisms, kas var reģenerēt enerģiju, noteikti jāpievērš uzmanība iespējām salāgot šo iekārtu un saules paneļu sistēmas darbība, kā arī jārēķinās ar papildu izmaksām.


Kopīga elektrības pieslēguma priekšrocības

Ja daudzdzīvokļu ēka pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla ir pieslēgta ar vienu kopīgu pieslēgumu un katra dzīvokļa individuāli patērētā elektrība tiek uzskaitīta ar ēkas iekšējā elektrotīklā papildus uzstādītiem kontrolskaitītājiem, ir vērts apsvērt iespēju ierīkot jaudīgu saules paneļu sistēmu, ražot enerģiju gan koplietošanas vajadzībām, gan katra dzīvokļa īpašnieka individuālajam patēriņam. Kopīgs elektrības pieslēgums ir vairāk nekā 800 daudzdzīvokļu ēkām Latvijā. Visbiežāk tas noformēts uz ēkas apsaimniekotāja vārda, kurš ik mēnesi piestāda rēķinus dzīvokļu īpašniekiem un var uzņemties arī saules paneļu uzstādīšanu.

Jo vairāk dzīvokļu un lielāks patēriņš, jo jaudīgāka ražošanas iekārta nepieciešama. Lai acīmredzami samazinātu dzīvokļu īpašnieku ikmēneša izdevumus par elektrību, visdrīzāk jāuzstāda elektrostacija jeb saules paneļu sistēma ar ražošanas jaudu, kas pārsniedz 11,1 kW.  Līdz ar elektrības ražošanas jaudu pieaug arī saules paneļu sistēmas izmaksas un attiecīgi dzīvokļu īpašnieku ieguldījums, kuru kā papildu izmaksu pozīciju jāsaskaņo ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem.

Kopīga daudzdzīvokļu ēkas elektrības pieslēguma priekšrocība ir iespēja dzīvokļu īpašniekiem salikt kopā līdzekļus, uzstādīt saules paneļus, ražot zaļo enerģiju un dalīties ar saražoto sava pieslēguma ietvaros. Īpaši ērti šādu risinājumu izveidot jauno projektu daudzdzīvokļu ēku attīstītājiem, jau projektā paredzot saules paneļu izvietošanai piemērotas būvkonstrukcijas, būvniecības stadijā ierīkojot atbilstošu elektrības pieslēgumu un ēkas iekšējo elektrotīklu.

Elektrostacijas pieslēgšana