Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

 "Sadales tīkla" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi kopš 2020. gada 1. janvāra (bez PVN)

MĀJSAIMNIECĪBAS


Tarifa veidi
Mērvienība
0,4 kV līnijas
S1 Mājsaimniecības vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh  [1]               
0,04076
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā   [2]                
14,88
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā
38,40
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17 A līdz 63 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076
Maksa par IAA  [3]            strāvas lielumu EUR/A/gadā  [4]             
2,40
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64 A un lielāku
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi


 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh
0,0265
 • dienas zona
EUR/kWh
0,05138
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā
38,40
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63 A ieskaitot 
Maksa par elektroenerģijas piegādi


 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh
0,0265
 • dienas zona
EUR/kWh
0,05138
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
2,40
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64 A un lielāku
Maksa par elektroenerģijas piegādi


 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh
0,0265
 • dienas zona
EUR/kWh
0,05138
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52PĀRĒJIE LIETOTĀJI


Tarifa veids

Mērvienība

0,4 kV līnijas
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
S4 (vienfāzes pieslēgums līdz 40A ieskaitot)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā

14,88S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,04422

0,04078

0,03862

Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52
12,15
14,20
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 
 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,03652

0,03308

0,03091

 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,06483
0,06139
0,05923
 • dienas zona
EUR/kWh
0,04461
0,04117
0,03905
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52
12,15
14,20


Tarifa veids

Mērvienība

0,4 kV kopnes
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot
S6 (viena laika zona)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,03466

0,03155

0,03051

Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
7,25
8,70
10,15
S8 (trīs laika zonas)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 
 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,02852

0,02540

0,02436

 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,05447
0,05136
0,05032
 • dienas zona
EUR/kWh
0,03722
0,034100,03306
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
7,25
8,70
10,15
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot
S6 (viena laika zona)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,03099

0,02810

0,02694

Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
9,88
11,86
13,82
S8 (trīs laika zonas)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 
 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,02565

0,02275

0,02131

 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,04543
0,04253
0,04110
 • dienas zona
EUR/kWh
0,03130
0,02840
0,02694
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
9,88
11,86
13,82
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku
S8 (trīs laika zonas)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 
 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,02353

0,02079

0,01946

 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,04294
0,04021
0,03885
 • dienas zona
EUR/kWh
0,03035
0,02762
0,02626
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
11,54
13,85
16,15
Tarifa veidsMērvienība

6-20 kV līnijas
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,01880

0,01658

0,01557

Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā  [5]             
19,56
23,67
27,38
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,01562

0,01340

0,01239

 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,02757
0,02534
0,02433
 • dienas zona
EUR/kWh
0,01904
0,01682
0,01581
Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā
19,56
23,67
27,38
Tarifa veidsMērvienība

6-20 kV kopnes
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,00713

0,00530

0,00438

Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā
24,04
28,85
33,66
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,00676

0,00494

0,00402

 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,01160
0,00977
0,00885
 • dienas zona
EUR/kWh
0,00850
0,00667
0,00575
Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā
24,04
28,85
33,66

 

Tarifa veids

Mērvienība

6-20 kV līnijas/ kopnes vai
0,4 kV līnijas/ kopnes
Elektroenerģijas ražotāju tarifs
Jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem
EUR/kW/gadā  [6]              
2,4804


Laika zonas un elektroenerģijas ražotāju diferencēto tarifu piemērošanas nosacījumi

1. Divu laika zonu tarifam (S3)

 • dienas zona - darbadienās no plkst. 7.00 līdz 23.00;
 • nakts zona un nedēļas nogales zona - darbadienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

2. Trīs laika zonu tarifam (S8 - pamatplāns, S8 - 1. plāns, S8 - 2. plāns)

 • dienas zona - darbadienās no plkst. 7.00 līdz 8.00, no plkst.10.00 līdz 17.00 un no plkst. 20,00 līdz 23.00;
 • maksimumstundu zona - darbadienās no plkst.8.00 līdz 10.00 un no plkst.17.00 līdz 20.00;
 • nakts zona un nedēļas nogales zona - darbadienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

3. Sadales sistēmas pakalpojuma tarifu elektroenerģijas ražotājiem piemēro par starpību starp elektroenerģijas ražotājiem atļaujā elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai norādīto jaudu un atļauto slodzi kW 6-20 kV līnijās un kopnēs vai IAA strāvas lielumu, kas pārrēķināts uz kW, 0,4 kV līnijās un kopnēs.

[1] eiro/kWh – eiro par vienu kilovatstundu
[2] eiro/gadā – eiro par pieslēgumu gadā     
[3] IAA – ievadaizsardzības aparāts
[4] eiro/A/gadā – eiro par vienu apmpēru gadā
[5] eiro/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā
[6] eiro/kW/gadā - eiro par vienu uzstādītās jaudas kilovatu gadā