Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

UZ LAIKU SAMAZINĀTA MAKSA PAR SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMIEM

Valsts atbalsta mehānisma ietvaros maksa par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem, kas saņemti laika posmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim, samazināta par 50%. Sadales sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums tiek kompensēts "Sadales tīklam" no valsts budžeta. Rēķinos norādīta jau samazināta sadales sistēmas pakalpojumu cena.
MK noteikumi Nr. 50
Biežāk uzdotie jautājumi

 "Sadales tīkla" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi kopš 2020. gada 1. janvāra (bez PVN)

MĀJSAIMNIECĪBAS





Uz laiku no 1.12.2021. līdz 30.04.2022. par 50% samazinātās cenas
Tarifa veidi
Mērvienība
0,4 kV līnijas
0,4 kV līnijas
S1 Mājsaimniecības vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh  [1]               
0,04076
0,02038
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā   [2]                
14,88
7,44
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076
0,02038
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā
38,40
19,20
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17 A līdz 63 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076
0,02038
Maksa par IAA  [3]            strāvas lielumu EUR/A/gadā  [4]             
2,40
1,20
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64 A un lielāku
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076
0,02038
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52
5,26
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot
Maksa par elektroenerģijas piegādi



 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh
0,0265
0,01325
 • dienas zona
EUR/kWh
0,05138
0,02569
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā
38,40
19,20
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63 A ieskaitot 
Maksa par elektroenerģijas piegādi



 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh
0,0265
0,01325
 • dienas zona
EUR/kWh
0,05138
0,02569
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
2,40
1,20
S3 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64 A un lielāku
Maksa par elektroenerģijas piegādi



 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh
0,0265
0,01325
 • dienas zona
EUR/kWh
0,05138
0,02569
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52
5,26



PĀRĒJIE LIETOTĀJI





Uz laiku no 1.12.2021. līdz 30.04.2022. par 50% samazinātās cenas
Tarifa veids

Mērvienība

0,4 kV līnijas
0,4 kV līnijas
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
Pamattarifs1. plāns2. plāns
S4 (vienfāzes pieslēgums līdz 40A ieskaitot)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh
0,04076



0,02038

Maksa par pieslēguma nodrošināšanu
EUR/gadā

14,88



7,44

S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)


Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,04422

0,04078

0,03862

0,022110,020390,01931
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52
12,15
14,20
5,266,0757,10
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)


Maksa par elektroenerģijas piegādi
 







 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,03652

0,03308

0,03091

0,018260,016540,015455
 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,06483
0,06139
0,05923
0,0324150,0306950,029615
 • dienas zona
EUR/kWh
0,04461
0,04117
0,03905
0,0223050,0205850,019525
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
10,52
12,15
14,20
5,266,0757,10






Uz laiku no 1.12.2021. līdz 30.04.2022. par 50% samazinātās cenas

Tarifa veids

Mērvienība

0,4 kV kopnes
0,4 kV kopnes
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
Pamattarifs1. plāns2. plāns
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot
S6 (viena laika zona)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,03466

0,03155

0,03051

0,017330,0157750,015255
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
7,25
8,70
10,15
3,6254,355,075
S8 (trīs laika zonas)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 







 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,02852

0,02540

0,02436

0,014260,01270,01218
 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,05447
0,05136
0,05032
0,0272350,025680,02516
 • dienas zona
EUR/kWh
0,03722
0,034100,03306
0,018610,017050,01653
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
7,25
8,70
10,15
3,6254,355,075
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot
S6 (viena laika zona)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,03099

0,02810

0,02694

0,0154950,014050,01347
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
9,88
11,86
13,82
4,945,936,91
S8 (trīs laika zonas)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 







 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,02565

0,02275

0,02131

0,0128250,0113750,010655
 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,04543
0,04253
0,04110
0,0227150,0212650,02055
 • dienas zona
EUR/kWh
0,03130
0,02840
0,02694
0,015650,01420,01347
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
9,88
11,86
13,82
4,945,936,91
Ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku
S8 (trīs laika zonas)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
 







 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,02353

0,02079

0,01946

0,0117650,0103950,00973
 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,04294
0,04021
0,03885
0,021470,0201050,019425
 • dienas zona
EUR/kWh
0,03035
0,02762
0,02626
0,0151750,013810,01313
Maksa par IAA strāvas lielumu
EUR/A/gadā
11,54
13,85
16,15
5,776,9258,075




Tarifa veids



Mērvienība



Uz laiku no 1.12.2021. līdz 30.04.2022. par 50% samazinātās cenas

6-20 kV līnijas
6-20 kV līnijas
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
Pamattarifs1. plāns2. plāns
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,01880

0,01658

0,01557

0,00940,008290,007785
Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā  [5]             
19,56
23,67
27,38
9,7811,83513,69
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi







 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,01562

0,01340

0,01239

0,007810,00670,006195
 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,02757
0,02534
0,02433
0,0137850,012670,012165
 • dienas zona
EUR/kWh
0,01904
0,01682
0,01581
0,009520,008410,007905
Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā
19,56
23,67
27,38
9,7811,83513,69




Tarifa veids



Mērvienība



Uz laiku no 1.12.2021. līdz 30.04.2022. par 50% samazinātās cenas

6-20 kV kopnes
6-20 kV kopnes
Pamattarifs
1. plāns
2. plāns
Pamattarifs1. plāns2. plāns
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi
EUR/kWh

0,00713

0,00530

0,00438

0,0035650,002650,00219
Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā
24,04
28,85
33,66
12,0214,42516,83
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
Maksa par elektroenerģijas piegādi







 • nakts zona un nedēļas nogale
EUR/kWh

0,00676

0,00494

0,00402

0,003380,002470,00201
 • maksimumstundu zona
EUR/kWh
0,01160
0,00977
0,00885
0,00580,0048850,004425
 • dienas zona
EUR/kWh
0,00850
0,00667
0,00575
0,004250,0033350,002875
Maksa par atļauto slodzi
EUR/kW/gadā
24,04
28,85
33,66
12,0214,42516,83

 

Tarifa veids

Mērvienība

6-20 kV līnijas/ kopnes vai
0,4 kV līnijas/ kopnes
Elektroenerģijas ražotāju tarifs
Jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem
EUR/kW/gadā  [6]              
2,4804


Laika zonas un elektroenerģijas ražotāju diferencēto tarifu piemērošanas nosacījumi

1. Divu laika zonu tarifam (S3)

 • dienas zona - darbadienās no plkst. 7.00 līdz 23.00;
 • nakts zona un nedēļas nogales zona - darbadienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

2. Trīs laika zonu tarifam (S8 - pamatplāns, S8 - 1. plāns, S8 - 2. plāns)

 • dienas zona - darbadienās no plkst. 7.00 līdz 8.00, no plkst.10.00 līdz 17.00 un no plkst. 20,00 līdz 23.00;
 • maksimumstundu zona - darbadienās no plkst.8.00 līdz 10.00 un no plkst.17.00 līdz 20.00;
 • nakts zona un nedēļas nogales zona - darbadienās no plkst. 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

3. Sadales sistēmas pakalpojuma tarifu elektroenerģijas ražotājiem piemēro par starpību starp elektroenerģijas ražotājiem atļaujā elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai norādīto jaudu un atļauto slodzi kW 6-20 kV līnijās un kopnēs vai IAA strāvas lielumu, kas pārrēķināts uz kW, 0,4 kV līnijās un kopnēs.

[1] eiro/kWh – eiro par vienu kilovatstundu
[2] eiro/gadā – eiro par pieslēgumu gadā     
[3] IAA – ievadaizsardzības aparāts
[4] eiro/A/gadā – eiro par vienu apmpēru gadā
[5] eiro/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā
[6] eiro/kW/gadā - eiro par vienu uzstādītās jaudas kilovatu gadā