PAGAIDU DALĪTĀJA VIETAS KOMUTĒŠANA GAISVADU LĪNIJĀS AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 KV

Kursa mērķis:

Sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar aprīkojumu, kā arī sniegt praktiskus padomus, veicot pagaidu dalītāja vietas komutēšanu gaisvadu līnijās ar spriegumu līdz 20 kV.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt pagaidu dalījuma vietas komutēšana gaisvadu līnijās ar spriegumu līdz 20 kV.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.