SPRIEGUMAKTĪVĀS APSKATES ELEKTROIETAISĒS AR SPRIEGUMU LĪDZ 20KV

Kursa mērķis:

Veicināt izglītojamo izpratni par elektrotehnikas pamatjēdzieniem un prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienas darbā.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuri veic spriegumaktīvās apskates elektroietaisēs ar  spriegumu līdz 20 kV.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas, no kurām 3 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.