SPIEDIENIEKĀRTU OPERATORS

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par spiedtvertņu iekārtām, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām spiedtvertņu apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar spiedtvertnēm.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • uzraudzība un apkalpošana;
  • bīstamie faktori speidieniekārtu lietošanā;
  • spiedieniekārtu tehniskās pārbaudes;
  • noteikumu prasības baloniem

Mērķauditorija:
Darbinieki, kuriem darba pienākumi saistīti ar spiedieniekārtu apkalpošanu. 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums:
3 akadēmiskās stundas.