STROPĒTĀJS, ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Kursa mērķis: 
Sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas kravu stropēšanā, pieturēšanā, pavadīšanā, stropju uzturēšanā un defektēšanā. Iepazīstināt ar darbam nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar kravu pārvietošanu.

Kursa saturs:

  • vispārējās kravu pārvietošanas darbu veikšanas drošības prasības un prasības personālam, kas apkalpo kravas celtņus;
  • kravu iesaitēšana, pavadīšana un nokraušana;
  • kravas satveršanas palīgierīču pārbaude un brāķēšana;
  • darba aizsardzības prasības.

Mērķauditorija:
Nodarbinātie, kuri veic kravu stropēšanas darbus, uztur darba kārtībā kravas satvērējierīces un darba devējs ir paredzējis regulāras zināšanu pārbaudes.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “Stropētājs”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
4 akadēmiskās stundas.