CILVĒKU PACĒLĀJU OPERATORS, ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par aktualitātēm, izmaiņām noteikumos un normatīvajos aktos par darbu ar cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju, un bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un atkārtot zināšanas par bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām. Pārbaudīt praktiskās iemaņas darbā ar cilvēku pacēlājiem.

Kursa saturs:

  • izmaiņas normatīvo aktu prasībās;
  • pacēlāja aprīkojuma brāķēšana;
  • darba aizsardzības prasības;
  • praktiskā pacēlāja lietošana.

Mērķauditorija
Nodarbinātie, kurus cilvēku pacēlāju valdītājs norīkojis par cilvēku pacēlāju operatoru un paredzējis regulāras zināšanu pārbaudes.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “Cilvēku pacēlāju operators”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
27.09.2023
09:00
27.09.2023
17:20
Rēzekne Grupa nokomplektēta
10.10.2023
09:00
10.10.2023
17:00
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta
11.10.2023
09:00
11.10.2023
17:20
Rēzekne Grupa nokomplektēta
17.10.2023
09:00
17.10.2023
17:00
Ventspils iela 58, Rīga Grupa nokomplektēta