TILTA, BUKA CELTŅU OPERATORS - STROPĒTĀJS, ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Kursa mērķis:
Sniegt informāciju par aktualitātēm un izmaiņām noteikumos par darbu ar  tilta, buka celtni, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un atkārtot zināšanas par bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām. Atkārtot darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas kravu stropēšanā, stropju uzturēšanā un defektēšanā. Iepazīstināt ar izmaiņām darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos, kas saistīti ar kravu pārvietošanu.

Kursa saturs:

  • izmaiņas normatīvo aktu prasībās;
  • kravas satveršanas palīgierīšu pārbaude un brāķēšana;
  • kravas iesaitēšana;
  • kravu pārvietošana, to pavadīšana;
  • darba aizsardzības prasības.

Mērķauditorija: 
Nodarbinātie, kurus tilta vai buka celtņa vadītājs norīkojis par tilta vai buka celtņa operatoru un paredzējis regulāras zināšanu pārbaudes.

Prasības kursa uzsākšanai:
Apgūta sākotnējā mācību programma “Tilta, buka celtņu operators” vai “Tilta, buka celtņu operators – stropētājs”.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:
Protokols par kursa apguvi.

Kursa ilgums:
6 akadēmiskās stundas.


Plānotās mācības

Sākuma laiks Beigu laiks Mācību vieta
17.04.2024
09:00
17.04.2024
15:40
Grupa nokomplektēta