Kas mājsaimniecībām jāzina par izmaiņām elektrības sadales tarifos no 1. janvāra

1.janvārī spēkā stāsies precizētās (samazinātās) elektroenerģijas sadales tarifu vērtības, kā arī politiski rastais valsts atbalsta risinājums tarifu strauja pieauguma ierobežošanai privātpersonām (normatīvajos aktos noteiktie sadales tarifa fiksētās daļas pieauguma griesti). Kopējo izmaiņu ietekmē faktiskā maksa par elektrības pieslēguma jaudas uzturēšanu mainīsies. AS "Sadales tīkls" apkopojusi būtiskāko informāciju, kas par šīm izmaiņām jāņem vērā mājsaimniecībām.

1. Biežāk izmantotajiem pieslēgumiem izmaiņu ietekmē faktiskā mēneša maksa par pieslēguma jaudu pieaugs par apmēram 0,5 līdz 2 eiro 

Lai gan sadales tarifi no 1. janvāra samazināsies (fiksētā daļa par 7-11%, mainīgā par 1%), vienlaikus jaunā, Saeimā apstiprinātā valsts atbalsta pieeja aizstās līdzšinējo – 60% samazinājumu tarifa fiksētajai maksai visiem privātpersonu pieslēgumiem (spēkā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim). Līdz ar valsts atbalsta risinājuma izmaiņām veidosies tarifa fiksētās maksas (par jaudas uzturēšanu) pieaugums, salīdzinot ar šī brīža maksu. Pieslēgumiem no 16A līdz 25A zemsprieguma līnijās ar "Pamata" tarifu plānu tas būs robežās no 0,44 eiro līdz 1,80 eiro (neskaitot PVN). Lielāks pieaugums būs pieslēgumiem ar 32A un lielāku jaudu, jo uz tiem netiek attiecināts jaunais valsts atbalsta risinājums.

Mainīgā maksa (zemsprieguma līnijās) par elektroenerģijas piegādi "Pamata" tarifu plānam būs 0,03962 eiro/kWh (neskaitot PVN).

"PAMATA-1" tarifu plāns: pamata izvēle, ko izmanto vairāk nekā 95% mājsaimniecību. Ikmēneša fiksētā maksa (par jaudas uzturēšanu) privātpersonu pieslēgumiem 

 

Fāžu un ampēru skaits

Fiksētā ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.07.2023.


Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.01.2024.

Faktiskā fiksētā ikmēneša maksa (EUR bez PVN) ar 60% samazinājumu, spēkā 01.09.-31.12.2023.

Faktiskā fiksētā ikmēneša maksa (EUR bez PVN) ar valsts atbalstu 2024. gadā

Līdz 1 F 16 A

6,08

5,44

2,43

3,24

1 F 20 A

7,60

6,80

3,04

3,74

1 F 25 A

9,50

8,50

3,80

4,24

1 F 32 A

12,16

10,88

4,86

10,88*

3 F 16 A

14,72

13,12

5,89

7,20

3 F 20 A

18,40

16,40

7,36

8,50

3 F 25 A

23,00

20,50

9,20

11,00

3 F 32 A

29,44

26,24

11,78

26,24*

3 F 40 A

36,80

32,80

14,72

32,80*

*Pieslēgumiem, kuriem normatīvajos aktos nav noteikts pieauguma ierobežojums, faktiskā fiksētā maksa sakrīt ar ikmēneša fiksētās maksas vērtību, kas spēkā no 01.01.2024. 

Gan jaunās tarifu vērtības, gan aktuālais valsts atbalsts tiks automātiski iekļauts elektrības rēķinos – iedzīvotājiem nekādi papildu soļi nav jāveic. Cik liela būs elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu maksas daļa kopējā rēķinā par janvāri (ko klienti saņems februārī), var uzzināt, ievadot sava pieslēguma parametrus un mēneša patēriņu "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamajā tarifu aprēķina kalkulatorā.

2. "Speciālo" tarifu plānu jaunais valsts atbalsta risinājums neietekmē

"Speciālajam" tarifu plānam (zemsprieguma līnijās) ikmēneša fiksētās maksas samazinājums no janvāra būs 7 līdz 11% apmērā, salīdzinot ar vērtībām, kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā, bet mainīgā maksa par elektroenerģijas piegādi būs 0,15848 eiro/kWh (neskaitot PVN). "Speciālā" tarifa fiksētās maksas daļu pieauguma griestu risinājums neietekmē, jo tā jau atbilst nosacījumiem par maksimālo atļauto pieaugumu. Turklāt "Speciālais" plāns paredzēts izņēmuma gadījumiem (objektiem ar neesošu vai nullei tuvu patēriņu).

"SPECIĀLAIS-1" tarifu plāns: izvēle izņēmuma gadījumos objektiem ar minimālu vai 0 patēriņu. Ikmēneša fiksētā maksa (par jaudas uzturēšanu) privātpersonu pieslēgumiem 

Fāžu un ampēru skaits

Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.07.2023.


Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.01.2024.

Līdz 1 F 16 A

2,40

2,24

1 F 20 A

3,00

2,80

1 F 25 A

3,75

3,50

1 F 32 A

4,80

4,48

3 F 16 A

5,92

5,28

3 F 20 A

7,40

6,60

3 F 25 A

9,25

8,25

3 F 32 A

11,84

10,56

3 F 40 A

14,80

13,20

3. Izmaiņas ietekmē elektrības patēriņa apjomu, kas nosaka tarifu plāna ("Pamata" vai "Speciālais") izdevīgumu

Tarifa vērtību samazinājuma un jaunā valsts atbalsta risinājuma ietekmē no 1. janvāra mainīsies arī elektroenerģijas patēriņa robeža, pie kādas "Speciālais" tarifu plāns privātpersonu pieslēgumiem kļūst izdevīgāks par "Pamata" plānu. Taču jāatceras, ka "Speciālais" tarifu plāns būs izdevīgāks tikai gadījumos, kad elektroenerģijas patēriņš ir nulle vai tuvu tam (piemēram, pārdošanā izlikts dzīvoklis, kur ikdienā netiek patērēta elektroenerģija vai vasaras māja ziemas periodā).

Tarifu plānu piemērotības izvērtējuma salīdzinošā tabula

Pieslēguma parametri

Jaunie ikmēneša patēriņa sliekšņi (01.01.-31.12.2024.)

Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda

"Speciālais-1" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir līdz

"Pamata-1" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir vismaz

līdz 1 F 16 A

līdz 3,42 kW

8 kWh

9 kWh

1 F 20 A

4,27 kW

7 kWh

8 kWh

1 F 25 A

5,34 kW

6 kWh

7 kWh

1 F 32 A

6,84 kW

53 kWh

54 kWh

3 F 16 A

10,30 kW

16 kWh

17 kWh

3 F 20 A

12,87 kW

15 kWh

16 kWh

3 F 25 A

16,09 kW

23 kWh

24 kWh

3 F 32 A

20,60 kW

131 kWh

132 kWh

3 F 40 A

25,75 kW

164 kWh

165 kWh


Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, katram pašam rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas. Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna. Pieteikt tarifu maiņu visērtāk iespējams portālā e-st.lv (sadaļā "Pieteikt pakalpojumu" – "Līgumi un tarifi" – "Tarifa plāna maiņa"), atzīmējot izvēlēto plānu un tā spēkā stāšanās datumu.

Laikā līdz 2024. gada 30. jūnijam tarifu plānu var mainīt jau esošā mēneša ietvaros. Tātad kārtējā mēneša nogalē ir iespējams pārskatīt un izvēlēties piemērotāko tarifu plānu atbilstoši faktiskajam patēriņam, tam stājoties spēkā par visu mēnesi. Mainīt plānu var katru mēnesi – atbilstoši gaidāmajām patēriņa vajadzībām.

4. Iedzīvotāji joprojām aicināti pārskatīt izvēlēto pieslēguma jaudu (slodzi)

Vajadzībām un patēriņam atbilstošas pieslēguma jaudas izvēle var palīdzēt samazināt ikmēneša elektrības rēķinu. Kādi pieslēguma parametri (F un A skaits) būs piemērotākie, aprēķināt var palīdzēt "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamais slodzes aprēķina kalkulators, kurā ir apkopotas mājsaimniecībās biežāk sastopamās elektroierīces un to vidējā jauda; pēc detalizētākas konsultācijas var vērsties pie elektrospeciālistiem.

Slodzes piemērotību īpaši ieteicams izvērtēt mājsaimniecībām ar 32 un vairāk A pieslēgumu, jo uz tām neattiecas jaunais valsts atbalsta risinājums (pieauguma griesti).

Ja aprēķini par kopējo pieslēguma slodzi ļauj secināt, ka līdzšinējā pieprasītā jauda (slodze) bijusi par lielu, to iespējams samazināt klientu portālā e-st.lv (sadaļa "Pieteikt pakalpojumu"-"Pieslēgumi"-"Slodzes izmaiņas"). Tam izveidota arī video instrukcija.

Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums. Periodā līdz 2024. gada 30. jūnijam ikviens klients vienu reizi bez maksas var saņemt arī slodzes atjaunošanas pakalpojumu.