Tīkla uzturēšana

"Sadales tīkls" nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi ikvienai mājsaimniecībai un uzņēmumam. Ienākot mājās vai darbavietā, šķiet pašsaprotami, ka ar ierastu kustību varam ieslēgt apgaismojumu un datoru, darbojas ledusskapis, ūdens sūknis, veļas mašīna u.tml. Lai baudītu visas elektrības nodrošinātās ērtības, svarīgi atcerēties par šī procesa neredzamo daļu – elektrotīklu un tā uzturēšanu drošā tehniskā stāvoklī.


"Sadales tīkla" darbinieki regulāri apseko elektrotīklu un novērtē tā tehnisko stāvokli. 


Ja ir nepieciešams, "Sadales tīkls" vai sadarbības partneris, ar kuru noslēgts līgums, veic elektrolīniju trašu un aizsargjoslu tīrīšanu, elektroiekārtu apkopi, remontu un citus uzturēšanas darbus, kas ļauj uzturēt drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas  piegādi līdz jūsu īpašumam.

"Sadales tīkla" biežāk veicamie elektrotīkla uzturēšanas darbi ir:

  • elektrolīniju trašu un aizsargjoslu tīrīšana;
  • elektrolīnijas balstu un/vai pastabu nomaiņa, nepieciešamības gadījumā piebraucot ar smago tehniku, piemēram, traktoru;
  • vadu regulēšana un nomaiņa, vairumā gadījumu piebraucot ar pacēlāju;
  • sadaļņu remonts (piemēram, krāsošana, iekšējo elementu nomaiņa u.c.);
  • kabeļu remonts (piemēram, kabeļu posmu nomaiņa).

"Sadales tīkls" zemes īpašniekus, kuru īpašumos plānots veikt elektrotīkla uzturēšanas darbus, informē:

  • nosūtot e-pastu, ja "Sadales tīkla" datu bāzē ir jūsu kontaktinformācija;
  • nosūtot vēstuli pa pastu uz īpašnieka deklarēto adresi, ja nav pieejama kontaktinformācija vai neesat "Sadales tīkla" lietotājs.
  • sadarbības partneri zemes īpašniekus informē, nosūtot vēstules pa pastu uz īpašnieka deklarēto adresi.