"Sadales tīkls" 2023. gada pirmo pusgadu noslēdz ar 6,6 miljonu eiro zaudējumiem

AS "Sadales tīkls" 2023. gada pirmo pusgadu noslēdza ar 6,6 miljonu eiro lieliem zaudējumiem, ko noteica mazāks sadalītās elektroenerģijas apjoms, kā arī darbības izmaksu pieaugums elektroenerģijas izmaksu, vispārējās inflācijas rezultātā un finanšu izmaksu pieaugums EURIBOR likmju pieauguma dēļ. Sadalītās elektroenerģijas apjoms samazinājies par 101 GWh (3,2%) salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Patēriņa kritums vērojams visos klientu segmentos, radot ieņēmumu samazinājumu 4,3 miljonu eiro apmērā, salīdzinot ar gadu iepriekš.

Elektroenerģijas patēriņa kritumu joprojām ietekmē gan iedzīvotāju un uzņēmumu īstenotie energoefektivitātes un taupības pasākumi, gan pieaugošais saules enerģijas ražošanas apjoms pašpatēriņam. Lielākais kritums, salīdzinot ar gadu iepriekš, vērojams tirdzniecībā (mīnus 8,2%), lauksaimniecībā (mīnus 5,6%), mājsaimniecībām (mīnus 5,2%).

Uzņēmuma izmaksu pieaugums turpināsies 2023. gada otrajā pusgadā, līdz ar jaunā pārvades tarifa stāšanos spēkā 1. jūlijā, kas radīs vairāk nekā 8 miljonu eiro izmaksu palielinājumu pusgadā. Tāpat prognozējams, ka rudens un ziemas mēnešos pieaugs izmaksas elektroenerģijas tehnoloģiskajam patēriņam (zudumiem) un neto uzskaites sistēmas lietotājiem atpakaļ nododamās elektroenerģijas iegādei.

Kompensējot izmaksu pieaugumu, pilnveidojot tarifu struktūru un izmaksu attiecināšanas principus, 2023. gada 22. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē tika apstiprināti jaunie AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales pakalpojuma tarifi. Tie stājušies spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Pirmajā pusgadā notika aktīva sadarbība gan ar SPRK, gan sadarbības partneriem un iesaistītajām pusēm publiskajā sektorā tarifu projekta sagatavošanā. Paralēli tam gan tarifu izstrādāšanas periodā, gan laikā pēc tarifu apstiprināšanas tika veikts aktīvs skaidrojošais darbs par gaidāmajām izmaiņām, izveidoti informatīvie materiāli klientiem, organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, elektroenerģijas tirgotājiem.

2023. gada pirmajos sešos mēnešos aktīvi turpinājās klientu saules elektrostaciju projektēšana un izbūve, kā arī mikroģeneratoru pieteikšana un pieslēgšana. Sadales elektrotīklam pieslēgto mikroģeneratoru skaits perioda beigās pārsniedzis 15 tūkstošus, bet to kopējā ražošanas jauda sasniegusi 128 megavatus (MW). Mikroģenerācijas attīstības temps, salīdzinot ar 2022. gadu, ir stabilizējies, tomēr arvien saglabājas dinamisks.

2023. gada pirmajā pusē uzņēmums turpināja darbu pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, attīstot laikapstākļu neietekmējamu elektrotīklu, kā arī palielinot izolēto vadu īpatsvaru gaisvadu elektrotīklā un atjaunojot 702 km elektrolīniju. Sākot ar 2023. gadu, jauna 20 kV elektrotīkla izbūvē vairs netiek izmantoti kailvadi. Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā investēti 26 miljoni eiro, kopējais investīciju apjoms sasniedz 45 miljonus. Līdz ar īstenotajiem uzlabojumiem, kā arī mazāku dabas stihiju skaitu, vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam klientam gada pirmajos sešos mēnešos bija 86 minūtes – tas samazinājies par 38%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn."

2023. gadā uzsākts pilotprojekts gaisvadu elektrolīniju apsekošanai ar bezpilota lidaparātiem jeb droniem. Projekta mērķis ir ievākt datus, ko pēcāk analizēt elektrotīkla defektu fiksēšanai, kā arī izmantot uzņēmuma pārvaldītā elektrotīkla digitālā dvīņa izstrādei. Pilotprojektā izmantotie bezpilota lidaparāti veic gan elektrolīniju fotofiksācijas, gan arī noskenē tās, izmantojot aerolāzerskenēšanas tehnoloģiju, kas ļauj ar augstu precizitāti noteikt arī veģetācijas apjomu aizsargjoslās un citas elektrotīkla apsekošanā būtiskas ģeotelpiskās detaļas.

Arī 2023. gadā uzņēmums turpina izglītot sabiedrību elektrodrošības jautājumos un aktīvi iesaistās diskusijās par enerģētikas nozares attīstības izaicinājumiem.


AS "Sadales tīkls" sešu mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats pieejams šeit.